Kategorie: پراکسیس

ساندرا هاردینگ (Sandra Harding)

روش‌شناسی‌ها و شناخت‌شناسی‌های متکی بر نظریه‌ی منظر، ساندرا هاردینگ، برگردان: امین حصوری

توضیح «گروه فمینیستی» درباره‌ی انتشار مجموعه‌مقالاتی درباره‌ی «نظریه‌ی منظر فمینیستی» در ماه اسفند ۱۳۹۴ کتابچه‌ای حاوی ترجمه‌ی فارسیِ گزیده‌ای از...

پراکسیس

اسناد ششمین گردهمایی سراسری، جستاری در ضرورت بازسازی گفتمان انقلابی، متن ارائه شده از سوی پراکسیس

جستاری در ضرورت بازسازی گفتمان انقلابی با تامل بر رویکردِ برخی طیف‌های کمونیست به جنبش اعتراضی سال ۸۸ توضیح: پراکسیس...