سخنرانی همایون ایوانی: یادمانه و آگاهی طبقاتی-اجتماعی – بخش حافظه، مفاهیم و رویکردها – هفتمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران -آلمان – هانوفر – 2017

در روز نخست هفتمین گردهمایی سراسری، موضوع حافظه،مفاهیم و رویکردها مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در این بخش همایون ایوانی به مسئله یادمانه و آگاهی طبقاتی – اجتماعی پرداخت: «اگر آگاهی طبقاتی، روند و فرایند دست‌یابی به دانش، تجربه و آگاهی یک گروه اجتماعی یا یک طبقه از وضعیتش، از تاریخش، از هویت جمعی‌اش می‌باشد، پس تلاشی که برای انباشتن و انتقال این تجربه، دانش و آگاهی در روند شکل‌دهی به یادمانه اجتماعی، گروهی و فرهنگی صورت می‌گیرد، حلقه‌ای مهم برای گذر از سطوح رشد، بلوغ و باروری یک گروه اجتماعی یا طبقه است که هیچ‌گاه در طول تاریخ معاصر ایران، مجال نیافته به صورت مستمر دانش و تجربه خود را گردآوری کند و به نسل بعدی واگذارد. کاستی بزرگ در این است که گذر آگاهانه از روایت‌های فردی به یک آگاهی و دانش جمعی و یا طبقاتی هنوز افتان و خیزان به راه خود ادامه می‌دهد و اهمیت هر یک از عناصر تشکیل‌دهنده یادمانه، حتی در میان کنشگران اجتماعی و سیاسی، به اندازه کافی درک نشده است.»ـ

فیلم سخنرانی و مطالب مرتبط قبلی را می توانید در لینک های زیر بخوانید و یا ببینید

 

مطالب مرتبط

آواهایی از ناکجاآباد برای ستارگانی بی نام

سخنرانی همایون ایوانی در چهارمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

Das könnte Dich auch interessieren...

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.