نقدی به درون نه برای نقد برای نقد بلکه برای انتقادی ایجابی، آرش دوست حسین

نقدی به درون* نه برای نقد برای نقد بلکه برای انتقادی ایجابی در روز دوم برگزاری گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران (شنبه ۳۰سپتامبر) که در شهر هانوفر آلمان برگزار شد، مراسم یا … Continue reading نقدی به درون نه برای نقد برای نقد بلکه برای انتقادی ایجابی، آرش دوست حسین