مصاحبه تلویزیون دریچه با احسان حقیقی نژاد از سخنگویان هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

مصاحبه تلویزیون دریچه با احسان حقیقی نژاد از سخنگویان هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران درباره برنامه های گردهمایی سراسری در سوم سپتامبر انجام شده است. او از دلایل پیوستن خودش و نسل جدید به فعالیت های جنبش دادخواهی سخن می گوید. شما را به دیدن این مصاحبه دعوت می کنیم

 

 

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.