اخبار کارگری 13 تا 20 دی ماه 1393

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان

مهدی فراحی از دادگاه مجدد به انفرادی مجدد منتقل شد!!!ا

روز شنبه 13/10/1393 مهدی فراحی شاندیز یکی از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری  را که در اول ماه مه 1388 در پارک لاله دستگیر شده بود و هم اکنون در زندان گوهر دشت است ،از سلول انفرادی به دادگاه انقلاب شعبه 15 به ریاست قاضی صلواتی بردند تا تحت پوشش طرح جدید پرونده سازی های دروغین با اتهامات ساختگی طی برنامه جدیدی که جمهوری اسلامی برای محاکمه و تنبیه زندانیان سیاسی مقاوم برای شکستن مقاومت آنها طراحی کرده است وادار به تسلیم کنند یا مورد محاکمه مجدد قرار بدهد ، (همان گونه که در رابطه با بهنام ابراهیم زاده عمل کردند ) مهدی فراحی شاندیز در مقابل اتهامات دروغین  و ساختگی قاضی صلواتی ضمن رد تمامی اتهامات دست به افشاگری های زد که قاضی صلواتی تحمل شنیدن واقعیت ها را نداشت دستور داد شاندیز را مجدد به انفرادی منتقل کنند و تا زمانی که دست از افشاگری بر نداشته و اتهامات را قبول نکرده است در انفرادی بماند.

ما ضمن محکوم کردن طرح جدید پرونده سازی قوه قضائیه و نهاد های مربوط به زندانها و همچنین عمل ضد انسانی و ضد کارگری محاکمه مجدد زندانیان را عمل ددمنشانه حکومت ارتجاعی سرمایه داری جمهوری اسلامی می دانیم ، و از تمامی مردم آزادی خواه و کارگران و مبارزان و از جوانان می خواهیم از هر طریق ممکن به مقابله با این طرح جدید بر خیزند.

 مهدی فراحی شاندیز را از محاکمه مجدد و انفرادی نجات بدهیم.

اجازه ندهیم جمهوری اسلامی با طرح جدید زندانیان سیاسی و کارگری را مجددا“ محاکمه کند.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

18/10/1393

***

صدور حکم  زندان نه و نیم ساله علیه فعال کارگری، بهنام ابراهیم زاده را محکوم می کنیم!!! ا

نهاد های حکومت سرمایه داری ، در جهت حفظ حاکمیت طبقاتی و حفظ قدرت در دستتان عوامل سرمایه داری حاضر در قدرت، مانند دزدان میلیادری اموال مردم و یا توسط مافیای قدرت و ثروت، در جهت چپاول و انباشت ثروت های نجومی، به بهای گرسنگی ، بی خانمانی ، افسردگی ، در یک کلام ایران را به بهشت میلیادرهای حاکم و جهنمی برای ما خانواده های 50 میلیونی کارگری تبدیل کرده اند.

ضمن تحمیل مرگ تدریجی به ما کارگران از طریق گرانی نان، آب ، برق ، گاز، گرانی کرایه ها و مسکن ، ایجاد بیکاری های میلیونی ، معوقه کردن دستمزدهای ناچیز، سرکوب ، دستگیری و محاکمه کارگران معترض و اعتصابی ، پولی کردن بیمارستانها ، بهداشت و درمان ، پولی کردن مدارس و دانشگاه ها ، فروش اموال عمومی و خدماتی به بحش خصوصی ، محروم کردن فرزندان ما کارگران از تحصیل، … باعث رشد و شدت یابی هر چه بیشتر معضلات ضد اجتماعی و ضد انسانی نظام سرمایه داری از جمله فساد، اعتیاد ، فحشا، کودکان کار، کودکان خیابان ، طلاق ، دزدی ، اختلاس ، بیکاری و … در جامعه ایران شده و می شوند.

هر گاه کارگران آگاه و فعال بخواهند با اعتراض و با ایجاد تشکل، طبق وظیفه طبقاتی خود از حق و حقوق خود و هم طبقه ای هایشان دفاع کنند،  نهاد های مختلف اقدام به سر کوب و تنبیه آنان می کنند، در شرایطی که برادران و خواهران ما در سراسر کشور در مقابله با این نا برابری و نا عدالتی و تبعیض، هر روز دامنه اعتصابات و اعتراضات خود را مانند واگن پارس ، پارس خودرو تهران ، اعتصاب سراسری کارگران برق ، ایران تایر ، البرز و … گسترده تر ، عمیقتر ، و آگاهانه تر پیش میگیرند و در زمانی که ضرورت ایجاد تشکل های مستقل صنفی و سراسری در قالب فدراسیون سراسری برای ادامه سازمان یافته، با برنامه و  سراسری اعتصابات حیاتی و در حکم مرگ و زندگی برای جنبش کارگری است، دادن حکم دو باره نه و نیم سال  به بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری در حقیقت جلو گیری با ترس و وحشت از ایجاد شدن اتحادیه های سراسری بعنوان یکی از مهمترین ابزار مقاومت و مقابله و مبارزه سازمان یافته مشترک ما 14 میلیونی طبقه کارگردر برابر سیاست های ضد کارگری دولت سرمایه داری می باشد، سرمایه داران میخواهند در سایه برنامه های سرکوب گرانه و ایجاد رعب و وحشت از طریق دادگاه ها و زندانها به عمر ننگین حکومت خود و استثمار کارگران و غارت و چپاول مالی ادامه دهند.

تنها گناه نابخشودنی این کارگر آگاه کارخانه( بهنام ابراهیم زاده) در مقابل طبقه استثمار گر حاکم تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل سراسری کارگری می باشد.

کارگران :

با ایجاد تشکل مستقل سندیکایی و با ایجاد فدراسیون سراسری به مثابه تنها وسیله تحقق مطالبات صنفی مان مانند امنیت شغلی ، دستمزد شایسته ، حق تشکل، حق اعتصاب،  بیمه های درمانی، بیمه های بیکاری ،  … از کار افتادگی  و غیره  به مقابله با سیاست های ضد کارگری حکومت سرمایه داری بر خیزیم. مبارزه برای آزادی بهنام و همه ای فعالین کارگری مبارزه برای حق حیات انسانی می باشد.

از هر طریق ممکن مانند طومار ، تحصن در مقابل قوه قضائیه ، اعتصاب و … به مقابله با سیاست های دولت سرمایه داری بر خیزیم .

سندیکای کارگران نقاشان استان البرز

هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات تهران و حومه

انجمن سلامت اجتماعی آذربایجان

کارگران پیشرو بندر عباس

18/10/1393

***

اعتصاب در معدن زغال سنگ سنگرود

150 کارگر معدن زغال سنگ سنگرود البرز غربی در اعتراض به انحلال معدن ، 8 ماه حقوق عقب افتاده و موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور ، از صبح امروز در داخل تونل های معدن دست به اعتصاب زدند. خبر این اعتصاب به بخش های دیگر معدن رسیده و بی تردید تا ساعاتی دیگر کل معدن به اعتصاب کشیده خواهد شد. این کارگران که تجربه ورود نیرو های امنیتی به داخل محوطه معدن را دارند و با زداشت فعالین کارگری و تشکیل پرونده های امنیتی مانند آنچه برای دبیر انجمن صنفی معدن چادرملو رخ داده ، با پناه بردن به اعماق زمین این شگرد کارفرمایان و نیروهای امنینتی را خنثا کرده اند. رهبران اعتصابی قبل از کارگران به درون معدن پناه بردند.  آنان خواستار عملی شدن خواسته هایشان هستند و هم قسم شده اند تا نتیجه گرفتن نهایی در معدن باقی بمانند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن حمایت از خواسته های این کارگران اعتصابی ، از ورود مامورین انتظامی  برای داخل شدن به معدن هشدار داده و تمامی عواقب این ورود را به عهده وزات کار و کارفرمای معدن سنگرود می داند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

 17/ 10/ 1393

***

از اعتصاب کارگران ایران خودرو حمایت می کنیم .

کارگران ایران خودرو به دلیل گرانی و کم بودن دستمزد و قول های انجام نشده ی مدیر عامل در خصوص افزایش دستمزد ها از ساعت 10 صبح امروز اعتصاب غذا نموده اند و طی پیامی از همه کارگران ایران خواسته اند که از آن ها حمایت کنند . متن پیام : ما کارگران ایران خودرو به دلیل پائین بودن دستمزد که خوانواده ما را دچار آسیب کرده بسختی و با مشکلات فراوان ، اعتصاب غذا ترتیب داده ایم . از ما و خانواده ی خود حمایت کنید و همراه ما باشید .

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

1393/10/17

***

به اتحادیه های کارگری، احزاب مترقی، سازمان های مدافع حقوق بشر و تمامی انسان های آزادیخواه جهان

طرح از گفتگوهای زندان

طرح از گفتگوهای زندان

آی انسانها،

در دنیایی که در زیر حاکمیت نظام سرمایه، جان انسان ها به ارزان ترین کالا تبدیل شده و هر لحظه اخباری از کشتار ده ها، صدها و هزاران انسان به اشکال مختلف در اقصا نقاط جهان می شنویم، همسو با آن فرقه های قرون وسطایی بنیادگرا وحشیانه انسانها را فلّه ای از دم تیغ می گذرانند، در عصری که ظلم، ستم، تجاوز، فساد، استثمار و غارت و تعدی بیداد می کند و میلیون ها انسان قربانی آن هستند، در شرایطی که در زندان های „متمدن“ ترین کشورها شاهد فجیع ترین رفتارهای ضد انسانی با زندانیان هستیم، در این زمانۀ بربریت، آیا هنوز می توان از ظلمی آشکار که بر یک زندانی در گوشه ای از این جهان می رود، سخن گفت و فریاد او شد و انسانیت را به دادخواهی فرا خواند؟ آیا هنوز انسانیت زنده است و انسان هایی هستند که لحظه ای به آن زندانی و ستم بی حدی که به او می رود بیاندیشند؟ آیا تو خوانندۀ این سطور، خود یکی از آن انسان ها هستی؟

پس به صدای وجدانت برای کمک به رهایی این انسان گوش فرا ده!

بهنام ابراهیم زاده کارگری که به جرم دفاع از کودکان کار و حقوق کارگری و فعالیت در عرصۀ حقوق بشر به 5 سال زندان محکوم شده بود و تنها 5 ماه به پایان محکومیتش باقی مانده بود و در این سال ها نیز مورد بدترین رفتارها و فشارها و تضییقات قرار داشت و بارها مورد ضرب و شتم و اهانت قرار گرفت و یا در انفرادی محبوس شد یا او را به بند زندانیان عادی خطرناک تبعید کردند که در اعتراض چندین بار دست به اعتصاب غذا زد، در حالی که همین سه روز پیش در آخرین اعتصاب غذای یک ماهه اش، نهایتاً به درخواست تنها فرزند 15 سالۀ مبتلا به سرطانش – که بخاطر او نیز شدیداً در رنج بود – و بسیاری همکاران و انسان های آزاده به اعتصابش پایان داد، اما دژخیمان کینه توز زندان های جمهوری اسلامی، که در برابر استقامت، پایداری و حق طلبی بهنام به زانو درآمده بودند، ددمنشانه با پرونده سازی های کاذب، مجموعاً او را به 9 سال و نیم دیگر زندان محکوم کردند. اگر حاکمین، آمرین و عاملین این جنایات بویی از انسانیت نبرده اند، تو، تو ای انسان  صدایت را علیه این  احکام ضد انسانی بلند کن، به یاری آن انسان دربند و فرزند بیمارش برخیز و نشان بده که در همین دنیا با تمام فجایعش، انسانیت هنوز نمرده است.

  • با بهنام، همسر و فرزندش اعلام همبستگی کنید
  • به مقامات جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواهان لغو احکام و آزادی بی قید و شرط بهنام شوید.
  • طومارهای اعتراضی تهیه کرده و به سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی در کشور محل اقامت خود تحویل بدهید.
  • در شهر و کشور محل اقامت خود، کمپین های حمایتی و اعتراضی سازماندهی کنید.
  • پتیشن های حمایت از بهنام و اعتراض به جمهوری اسلامی را امضاء کنید.
  • و … nhkommittehamahangi@gmail.com
  • http://nahadha.blogspot.com/
  • نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج از کشور 
  • ژانویه 2015
  • اگر بتوانیم برای رهایی یک انسان گامی برداریم، آنگاه خواهیم توانست برای رهایی بشریت از نظام ضد انسانی حاکم، گام های بلندتری برداریم.

***

اطلاعیه شماره ۴۲ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

نامه نیما ابراهیم زاده به پدر زندانیش بهنام ابراهیم زاده  تو باید بمانی  اکنون بیش از ۴ سال است که تو را به جرم دفاع از کارگران و کودکان دستگیر کردند و برایت حکم زندان صادر کردند ، شکنجه و آزار و اذیت شدی  و بیشترین توهین‌ها را متحمل شدی ، از زندانی به زندانی دیگر و از بندی به بند دیگر تبعید شدی و چند بار در اعتراض به این همه اذیت و آزار و توهین دست به اعتصاب غذا زدی یعنی‌ آخرین وسیله اعتراضی که یک انسان در بند برای اعتراض دارد و تنها میتواند به وسیله جسمش اعتراض خود را نشان دهد حتی اگر این جسم به خاطر تحمل چندین سال حبس و شکنجه بیمار و ضعیف باشد.

پدر عزیزم  این چند سال که تو در بند بودی من محکوم به بلوغ فکری شدم هر چند هنوز هم از لحاظ سنّ کودک حساب میشوم اما باید رشد و بلوغ را تصاعدی طی‌ می‌کردم تا بتوانم هم تسکینی برای درد‌های خودم باشم تا بتوانم  محکم تر به جنگ بیماری بروم و هم جای خالی‌ تو را برای مادرم پر کنم ، تو برای از بین بردن کار کودک فعالیت میکردی و این یکی‌ از جرم‌های تو بود که به زندان محکوم شوی اما من به عنوان فرزند تو که کودکی بیش نبودم حتی مجبور به کار کردن شدم و همین باعث شد تا بیشتر و بیشتر برای انسان‌هایی‌ همچون تو احترام قائل باشم چون زندگی‌ خود را وقف فعالیت برای از بین بردن کار کودک کردید.

در این چند سال کمبود‌های عاطفی و احساسی‌ زیادی داشته و دارم هر بار که کودکی را به همراه پدرش میبینم بی‌ اختیار اشک می‌ریزم و به فکر تمامی‌ کودکانی هستم که پدر دارند ولی‌ از دیدنن پدرانشان محروم هستند و باید از پشت میله‌ها با پدرانشان ملاقات کنند  ، ولی‌ باز به خودم دلداری میدم و میگم این روز‌ها می‌گذره و تو آزاد میشی‌ و این کمبود‌ها جبران می‌شه ، اما هر دفعه که خبر شکنجه یا تبعید به زندانی دیگر یا اعتصاب غذای تو را می‌شنوم تمام روح و جسمم گویی همچون تو به بند کشیده شده و استرس باعث میشود که بیشتر و بیشتر بیماری بر من غلبه کند اما هر بار که در شرایط بهتری هستی‌ و صدایت را از پشت تلفن می‌شنوم من هم انرژی بیشتری میگیرم و راحت تر به جنگ بیماری میروم.

تو باید بمانی  پدر ، باید بمانی چون ما و خیلی‌‌ها به وجود تو نیاز دارند ، تو باید بمانی چون بودن تو باعث دلگرمی‌ من ، مادرم ، خانواده و خیلی‌ از کودکان کار و کارگرانی که تو به عشق اونها متحمل زندان شدی ، می‌دونم که خیلی‌‌ها تو این مدت که اعتصاب غذا کردی و الان یک ماه تو اعتصاب غذا هستی‌ ازت خواستند که اعتصاب غذا را بشکنی اما تو قبول نکردی اما تو باید بمانی و ماندن تو هم جسم سالم تری می‌خواد ، من و مامان هم از تو می‌خواهیم که به اعتصاب غذا پایان بدی چون ما بیشتر از بقیه از نظر عاطفی و احساسی‌ به تو نیاز داریم و بودن تو بزرگترین دلگرمی‌ ماست حتی پشت میله‌های زندان ، پدرم ما از تو تقاضا داریم که به اعتصاب غذا پایان بدی و دوست داریم این تقاضای ما را رد نکنی‌.

دوستت دارم پدر عزیزم  به امید آزادی تمام پدران در بند

نیما ابراهیم زاده فرزند کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده

انتشار از کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

یازدهم دی‌ ماه ۱۳۹۳ شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com

komitehbehnam1.blogfa.com

***

اطلاعیه شماره ۳۰ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

پیام تبریک به مناسبت آزادی فرزاد مرادی نیا

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده  همانگونه که در اطلاعیه قبلی‌ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد اشاره کرده بودیم در چند ماه گذشته فعالین کارگری شهر سنندج زیر شدید‌ترین فشار‌های دستگاه امنیتی بودند و چندین فعال کارگری این شهر احضار و دستگیر شدند که فرزاد مرادی نیا از اعضای  کمیته  هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم یکی‌ از فعالینی بود که از سوی اداره اطلاعات شهر سنندج احضار و دستگیر شد و روز گذشته پنج شنبه ۱۱ دی‌ ماه ۱۳۹۳ بعد از ۲۵ روز بازداشت در بازداشت گاه اداره اطلاعات شهر سنندج با سپردن وثیقه ۷۰ میلیون تومانی آزاد شد اما همچنان فردین میرکی و مهرداد امین وزیری از دیگر اعضای کمیته هماهنگی‌ در بازداشت اداره اطلاعات شهر سنندج هستند.

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن تبریک به خانواده کارگر مبارز مرادی نیا خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

komitedefaa@gmail.com

http://komitedemahabad.blogfa.com/ دوازدهم دی‌ ۱۳۹۳ 

***

احضار ۱۱ کارگر معدن طلای آق دره به دادگاه عمومی تکاب

صبح روز سه‌شنبه یازده نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق دره با شکایت کارفرما به دادگاه عمومی شهرستان تکاب احضار شدند.

به گزارش ایلنا، روز شنبه (ششم دی ماه) تعدادی از کارگران معدن «طلای آق‌دره» در اعتراض به تصمیم کارفرما مبنی بر تعدیل ۳۵۰ نفر از همکارانشان در داخل محوطه این معدن تجمع کردند. پس از اتفاقات روز شنبه که منجر به مصدومیت دست کم یکی از کارگران شد، صبح امروز (سه شنبه ۹ دی) دادگاه عمومی شهرستان تکاب با شکایت کارفرما یازده نفر از کارگران بیکار شده این واحد معدنی را احضار کرد.

منابع خبری ایلنا گزارش داده‌اند که آقایان «یوسف کاووسی»، «عباس آذر»، «محمد خسروی»، «منصور دخ»، «خلیل عظیمی»، «فاتح رحیمی»، «ایوب مولودی»، «رضا بهاری»، «رضا یوسفی»، «عابد رحمانی» و «عطاء‌اله صبوری» کارگرانی هستند که با شکایت کارفرما به دادگاه عمومی تکاب احضار شده‌اند.

یکی از این کارگران که نخواست نامش منتشر شود درباره علت احضار خود و همکارانش به دادگاه گفت: دلیل تشکیل پرونده قضایی برای کارگران، واکنش حدود ۳۵۰ نفر از کارگران این معدن به اخراج‌شان بوده است.

وی با بیان اینکه فصلی بودن کار کارگران معدن طلای آق دره امنیت شغلی و روانی آنان را بر هم زده است، گفت: در تجمع اعتراضی روز شنبه، یکی از همکاران که امروز نیز به جرم اغتشاش و برهم زدن امنیت از سوی دادگاه تکاب احضار شده است حوالی ساعت ۸ شب اقدام به خود کشی کرد که با عکس العمل به موقع سایر همکاران وی از مرگ حتمی نجات یافت. او هنوز در بیمارستان شهدای تکاب بستری است و وضع عمومی‌اش رو به بهبودی است اما چون خود قادر به حضور در دادسرا نیست، پدرش به نمایندگی از او حضور یافته است.

***

جعفر عظیم زاده برای محاکمه به دادگاه انقلاب احضار شد
جعفر عظیم زاده از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران جهت محاکمه به دادگاه انقلاب خیابان معلم احضار شد. بر اساس این احضاریه کتبی این فعال کارگری می باید صبح دهم اسفند ماه سالجاری در این شعبه دادگاه انقلاب حاضر شود.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران این فعال کارگری پیش تر در روز دهم آبانماه به شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اوین احضار و با اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی، خارجی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی مورد بازپرسی قرار گرفته بود.
این اتهامات واهی و سنگین در حالی به جعفر عظیم زاده وارد شده است که وی از سال ۱٣۹۱ به همراه دیگر همکارانش در جمع هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران برای افزایش حداقل مزد در جمع آوری امضا و تجمعات اعتراضی و جلسات مربوط به آن در وزارت کار شرکت داشت و بدنبال بی توجهی وزارت کار به این خواست بر حق و تلاش هماهنگ کنندگان این طومار برای برگزاری تجمع اعتراضی در محل وزارت کار در ساعت ۱ بامداد دهم اردیبهشت ماه در منزل خود بازداشت و به مدت ۴۶ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس شد. مامورین امنیتی هنگام دستگیری جعفر عظیم زاده کلیه اوراق شناسائی وی را ضبط و بطور غیر قانونی در مدت نزدیک به هفت ماهی که از آزادی وی میگذرد از عودت آنها خودداری و از این طریق شرایط سختی را در زندگی روزمره بر وی تحمیل و سعی بر اعمال فشار بر او کرده اند.
جعفر عظیم زاده از بنیان گذاران کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری و جزو شش نماینده ۱۰۰۰ کارگری* است که با وکالت دکتر خلیل بهرامیان شکایتی را علیه غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی در شعبه ۱۵ دادرسی کارکنان دولت مطرح کرده اند. وی سالهاست دوشادوش کارگران کارخانه هایی از جنوب تا شمال و غرب و مرکز کشور برای احقاق حقوق کارگران ایران مبارزه میکند و به عنوان نماینده کارگران تعدادی از کارخانه ها در هیاتهای حل اختلاف و تشخیص در احقاق حق آنها بسیار موثر بوده است. اینها گوشه هایی از فعالیتهای جعفر عظیم زاده به عنوان یک کارگر است که در این مملکت اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی خوانده میشود و قرار است وی با این اتهامات در برابر قاضی حاضر و مورد محاکمه قرار بگیرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن احضار جعفر عظیم زاده برای محاکمه اعلام داشته است این حق کارگران و مردم ایران است که در دفاع از حقوق اجتماعی و انسانی خویش دست به برپائی تشکل بزنند و برای احقاق حق شان تجمعات اعتراضی برگزار کنند. بی تردید همچنانکه تاکنون احضار و محاکمه و به زندان افکندن کارگران معترض در سطح کشور مانعی در برابر اعتراضات حق طلبانه کارگران ایران ایجاد نکرده است احضار و محاکمه جعفر عظیم زاده نیز نه تنها برای دست اندرکاران تحمیل بی حقوقی بر کارگران ایران مفری نخواهد داشت بلکه بر عمق و دامنه انزجار آنان از وضعیت موجود خواهد افزود.
* تعداد کارگرانی که جعفر عظیم زاده و پنج همکارش را به عنوان نماینده جهت شکایت از غارت و چپاول صندوق تامین اجتماعی معرفی کرده بودند ۱۵۰۰ نفر بودند. در مرحله اول این شکایت نزدیک ۱۰۰۰ امضا به دکتر خلیل بهرامیان جهت طرح شکایت تحویل شد اما تحویل بیش از ۵۰۰ امضای دیگر که جمع آوری شده بود از آنجا که در این مرحله بدست نماینده های کارگران نرسیده بود مقرر شد پس از طرح شکایت اولیه تحویل دکتر خلیل بهرامیان بشود اما رسیدن آن به درازا کشید و در ادامه بدلیل گرفتاریها و تعطیلات نوروزی و مشغول شدن نماینده های این کارگران با مسائل اول ماه مه تحویل آن به تاخیر افتاد و سپس در نتیجه یورش مامورین امنیتی به منزل جعفر عظیم زاده در روز دهم اردیبهشت از بین رفت.
۱۱/۱۰/۱۳۹۳