کاری از سودابه اردوان

پنج پرسش آرش از زندانيانِ سياسي در دهه ی 1360 – پاسخ‌های سودابه اردوان

ـ آیا كشتار تابستان 67 از ویژه گی خاصی برخوردار است؟ ـ تفاوت كشتار تابستان 67 با اعدام های سال...

مادران خاوران

خاوران و یادیاران: باقر یزدانی، مجتبی احمد زاده و چنگيز عرشی، گردآوری محمود معمارنژاد

دادخواهی، یکی از مهمترین جنبه های عدالت است که مورد بی توجهی قرار گرفته. ضرورت مجازات آمران و عاملان جنايت...

هژیر پلاسچی فعال سیاسی و از سخنگویان هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

گفتگوی امیر جواهری با هژیر پلاسچی فعال سیاسی تبعیدی و از سخنگویان هفتمین گرد هم آیی سراسری زندانیان سیاسی در ایران – هانوفر آلمان، 29 سپتامبر تا اول اکتبر 2017

گفتگوی امیر جواهری با هژیر پلاسچی فعال سیاسی تبعیدی و از سخنگویان هفتمین گرد هم آیی سراسری زندانیان سیاسی در...

مادر نقی پور

درگذشت تاسف بار یاران: مهرانگیز ریاحی (خواهر جانفشان نورالدین ریاحی)، زهرا علیپور ثابت رای (مادر جانفشان رضا قریشی )، عباس عاقلی زاده از کنشگران سیاسی و اجتماعی در آلمان و مادر رفیق حسین نقی پور

در دو هفته اخیر متاسفانه خبر درگذشت چند تن از خانواده جانفشانان زندان‌های جمهوری اسلامی، فعالین جنبش دادخواهی و کنشگران...

زندان

گزارش بهنام موسیوند زندانی سیاسی سابق در مورد وضعیت کنونی زندانیان سیاسی در گوهردشت و اعتصاب غذای آنان

گزارش بهنام موسیوند زندانی سیاسی سابق در مورد وضعیت کنونی زندانیان سیاسی در گوهردشت و اعتصاب غذای آنان که با...