طرح از گفتگوهای زندان

اطلاعيه كميته‌ی هنری هفتمین گردهمائی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی درایران/ هانوفر – 29 سپتامبر تا اول اکتبر 2017: خطاب به هنرمندان جهت مشارکت در تهیه پوستر گردهمایی، کلیپ و اجراهای هنری

خطاب به هنرمندان جهت مشارکت در تهیه پوستر گردهمایی، کلیپ و اجراهای هنری دوستان، رفقا، هنرمندان گرامی!ـ  همان‌گونه که اعلام...