خاوران

لیست سخنگویان مطبوعاتی هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران (29 سپتامبر تا 1 اکتبر 2017- هانوفر)ـ

اطلاعیه شماره پنج  لیست سخنگویان مطبوعاتی هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران (29 سپتامبر تا 1 اکتبر 2017–...

فیلم مستند "رانده از ایران" ، ساخته فرید حائری نژاد.

جشنواره بین المللی سینمای تبعید – سوئد برگزار می کند: نمایش فیلم وجلسه بحث و گفتگودرهفته جشنواره همجنسگرایان و دگرباشان

جشنواره بین المللی سینمای تبعید – سوئد برگزار می کند:ـ نمایش فیلم وجلسه بحث و گفتگودرهفته جشنواره همجنسگرایان و دگرباشان...

دکتر نورایمان قهاری

فیلم سخنرانی نورایمان قهاری – دکتر روانشناس درباره نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم، عبارتی کلیدی در تضمین پیشروی به سوی بهبودی فرد و جامعه آسیب دیده