ویدئو کلیپی از جانفشانان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان

به یاد زنان و مردانی که تا آخرین نفس به آرمان خود پای فشردند و بر حقانیت آن جان دادند. زنده باد راهشان و پر رهرو باد آرمان زحمتکشان !ـ با تشکر از مهرزاد دشتبانی

/

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.