آواهایی از ناکجاآباد برای ستارگانی بی نام

پيش درآمد لوئيس بونوئل کارگردان اسپانيايي، نماد هنرمندان و روشنفکران اسپانيايي است که با پيروزي فالانژها و روي کارآمدن ژنرال فرانکو، زخم¬هاي دردناک جنگ داخلی، شکست جمهوريخواهان اسپانيايي و تبعيد را تا هنگام مرگ … Continue reading آواهایی از ناکجاآباد برای ستارگانی بی نام