به یاد رفیق شهید بهمن عزتی، بهروز جلیلیان

رفیق بهمن عزتی از شهدای کشتار انقلابیون در مرداد و شهریور ۱۳۵۸ در کردستان قهرمان، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران … به یاد رفیق شهید بهمن عزتی، بهروز جلیلیان weiterlesen