جان حسن طفاح در خطر است

حسن طفاح، مسن ترین زندانی سیاسی ایران
حسن طفاح، مسن ترین زندانی سیاسی ایران

hassan_tafah_1

Hassan_tafah_2

حسن طفاح پیر مرد 85 ساله که دچار سرطان خون شده است ، جهت ادامه مداوا در مرخصی بوده که ماموران اداره اطلاعات 4 روز قبل به او زنگ زده و اعلام کردند که مرخصی شما تمام شده و باید به زندان بر گردید و سه روز قبل او را به زندان رجایی شهر سالن 12 اوردند اما با عملکرد غیر انسانی دارو ها و لباس های این پیر مرد بیمار را ندادند و او اکنون به دلیل نداشتن لباس و دارو  در خطر مرگ بسر می برد این اعمال ضد انسانی توسط ماموران اداره اطلاعات حکومت جمهوری اسلامی در حالی علیه حسن طفاح انجام می شوند که طبق قانون فرد کهنسال و یا بیمار  معاف از زندان می باشند.

حسن طفاح  وکیل پایه یک بین الملی است  او عضو کانون صنفی وکلای عرب و عضو افتخاری دادگاه لاهه است . حسن طفاح از اعضای حزب کم.نیست عراق است و حدود نیمی از عمر خود را در زندانهای مختلف گذرانده است ، حسن طفاح را به اتهام دروغین و کلیشه و دائمی جمهوری اسلامی یعنی جاسوسی محکوم به زندان کردند، اما واقعیت این بود که ماموران وزارت اطلاعات می خواستن با استفاده از دفتر وکالت حسن طفاح واقع در دوبی معاملات غیر قانونی و پول شویی  کنند که طفاح قبول نکرده بنابران علیه او پرونده سازی کرده  و دستگیر و محاکمه کردند ، اکنون که حسن طفاح در 85 سالگی دچار بیماری  سخت(سرطان) شده  است باز هم مامورا اداره اطلاعات دست از سر او بر نمی دارد، از قرار معلوم قصد کشتن او را دارند.

بسیاری از زندانیان وضعیتی مانند حسن طفاح دارند ، از جمله ماموران سازمان زندانها ، اداره اطلاعات و قوه قضائیه تمامی موارد غیر انسانی و اعمال مصداق شکنجه را علیه زندانیان سالن 12 تشدید کردند مثلا“ مرخصی های اندک نیز کاملا“ لغو شده است و افرادی  که در مرخصی استعلاجی بودند به زندان بر گردانده شده ، فروشگاه را به تعطیلی کشانده اند، زندانیان را وادار به پرداخت هزینه شیشه های پنجره ها کردند ، سیست گرمایش بسیار بد کارمی کند و زندانیان بیشتر مواقع در سرما قرار دارند ، پارازیت ها را بشدت افزایش داده اند ،  هنوز بسیاری از زندانیان سیاسی مانن شهرام چینیان و تمامی زندانیان سیاسی که از دیگر زندان و بخصوص از اوین اورده اند را به سالن 12 ندادند بلکه انها را در میان زندانیان خطر ناک و معتاد نگهداری می کنند ، چهار نفر دیگر غیر از حسن طفاح بیمار هستند مانند اسدلله عادی که قرار بود به بیمارستان اعزام  شود که اعزام نمی کنند، یا علی سلامپور که بدون اتمام مداوا به زندان برگردانده شد، در واقع 28 نفر چنین مشکل بزرگی دارد مانند امان الله صمیمی که قرار بود به بیمارستان برده شود ، عادل نعیمی، … ،همه این ها در جهت افزایش سرکوب و افزایش اذیت و آزار زندانیان است .

هر روز صبح ماموران گارد ویژه را در مقابل سالن با تجهیزات کامل جمع می کنند و شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه سر می دهند، اما جرات حمله ندارند، این بدان جهت است که روز آزادی  امیر خیزی از زندان، زندانیان جهت بدرقه او “  شعار مرگ بر  اصل فلایت فقیه “ را سر دادند.

 در دفاع از زندانیان هشیار باشیم

 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

26/9/1393