وبلاگ گفتگوهای زندان، تریبون آزاد زندانیان سیاسی چپ، رادیکال و غیرمذهبی Blog

جنبش چپ مستقل 0

جنبش چپ مستقل، شیلی (میر) و تشابهات آن با جنبش چپ مستقل ایران (چریکهای فدائی خلق ایران)، جعفر امیری

آنان به نابودی ستم برخاستند، چرا که نان و آزادی را برای همه می‌خواستند!ـ   جنبش چپ مستقل، شیلی (میر) و تشابهات آن با جنبش چپ مستقل ایران (چریکهای فدائی خلق ایران) در آستانه‌ی...

projet 0

مبارزه علیه قانون کار و“ دامپینگ اجتماعی “ ادامه دارد-شهرزاد سرمدی

شورش پرولتِرِى فروكش نكرده است. چهاردهم ژوئن، روزِ گسترده ترین تظاهرات میلیونی سه ماهۀ اخیر، روزغليان جنبش توده اى و به ويژه  شركتِ گسترده كارگرانی مصمم، درمبارزه اى تعيين كننده عليه پروژه قانون كارِ اولاند-وَلْس....

طرح از گفتگوهای زندان 1

نگاهی به آثار و نوشته های ناصر مهاجر- 6:كيفر زنان پيكارگر در دوران پهلوى اول

(١)  جنبش مشروطه، راه يابى زن ايرانى را به پهنه ى اجتماعى ممكن ساخت. زن از اندرونى به بيرون خانه پا گذاشت و به رغم مخالفت و ممانعت نيروهاى واپسگرا به مدرسه رفت، دانش...

طرح از گفتگوهای زندان 1

فعال شدن کتابخانه الکترونیکی گفتگوهای زندان

آدرس کتابخانه الکترونیکی گفتگوهای زندان http://dialogt.info/ به منظور دسترسی مستقیم به آثار انتشار یافته از سوی گفتگوهای زندان و نیز دسترسی به کتابخانه های دیجیتالی موجود، انتشارات گفتگوهای زندان این صفحه را برای استفاده...

چون سوسمار مست به دنبال آفتاب 1

ـ“چون سوسمار مست به دنبال آفتاب“، خاطرات جمعی و فردی تراب حق‌شناس

منتشر شد: „چون سوسمار مست به دنبال آفتاب“ خاطرات جمعی و فردی تراب حق‌شناس کاری از مینا امینی پس از آن که پزشکان تشخیص دادند رفیق تراب حق‌شناس به بیماری علاج ناپذیر آ –...

سعید سلطانپور2 1

«بر این کرانه خوف»

«بیاد رفیق جانفشان فدایی سعید سلطانپور شاعرو هنرمند کارگران و زحمتکشان» بر این کرانه ی خوف برگرفته از کتاب آوازهای  بند نه تا ارتفاع خشم و جنون نه تا آخرین ستاره ی خون نه...

طرح از گفتگوهای زندان 1

ـ«پُست مدرنیسم» و بازگشت «اَبَرروایت»، اندره دیمن / برگردان: آرام نوبخت

موج مدّ مبارزۀ اجتماعی در سرتاسر جهان، روشنفکران ضدّ مارکسیستی را که ادعا داشتند دورۀ «کلانْ روایت ها» از مبارزۀ طبقۀ کارگر و انقلاب سوسیالیستی به سر آمده، کله پا کرده است. موج جهانی...