وبلاگ گفتگوهای زندان، تریبون آزاد زندانیان سیاسی چپ، رادیکال و غیرمذهبی Blog

madar 0

مادر» محمود خلیلی »

شب، در شب پرستي خود             غافل مانده است،                 هنگامي که عشق را                     از ريسمان عدلش مي آويزد                           و خرمن خرمن خاک را                                     شيار مي دهد،                      تا ننگ خود را...

اتو رنه کاستیلو 1 0

آزادی” ـ اتو رنه کاستیلو”

ترجمه: پيام فرهى به تمامى رزمندگان انقلابى و كمونيست هاى ايران آزادى براى تو ضربه هاى بسيارى بر پوستمان گرد آمده كه حتى ايستاده هم مرگ برازندمان نيست.ـ در كشور من آزادى نه تنها...

اخبارکارگری از بیست و دوم تا بیست و هشتم مرداد 0

اخبارکارگری از بیست و دوم تا بیست و هشتم مرداد

  اخبارکارگری22مرداد1395 پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد کارگران پیمانکاری شهرداری ها در تنگنای معاش حقوق معلم و کارگر: در سالهای گذشته واگذاری خدمات شهری به پیمانکاران، کارگران  بخشهای مختلف شهرداری ها را...

bal_arezou 0

نگاهی به “سفر با بال های آرزو”، عباس هاشمی

“سفر با بال های آرزو” نوشته “عبدالله” (نقی حمیدیان) عضو سابق “کمیته مرکزی اکثریت”ـ برگرفته از نشريه آرش شماره ٩٤ (بهمن ١٣٨٤)ـ “شقایق” فریاد سرخ فام بهارانم گرمای قلب خاک گیرانده شبچراغ پریشانم فریاد...