Prison's Dialogue Blog

محمد رضا شفیعی کدکنی 0

محمدرضا شفیعی کدکنی؛ از چنین ملتی چگونه باید توقع حافظه تاریخی داشت؟

نظمیست هر نظام‌پذیری را گرخواندی در اول موسیقا بعد از سقوط سلطنت، در همین چند سال اخیر، روشنفکران و کتاب‌ خوانان ایران تازه به این فکر افتاده‌اند که «ما حافظه‌ی تاریخی نداریم.» راست است...

خاوران 1

علیه معافیت از مجازات، مژده ارسی

حدیث بی قراری ماهان می دانستند دندان برای تبسم نیز هست و تنها بردریدند. چند دریا اشک می باید تا در عزای اردو اردو مرده بگرییم؟ چه مایه نفرت لازم است تا بر این...

طرح از گفتگوهای زندان 1

مصاحبه رادیو همبستگی ناصر مهاجر در باره کتابِ انوش صالحی، تحت عنوان حماسه سیاهکل و به نام حمید اشرف

مصاحبه رادیو همبستگی با آقای ناصر مهاجر، جامعه شناس و پژوهشگر ارجمند، در باره کتابی آقای انوش صالحی که تحت عنوان حماسه سیاهکل و به نام حمید اشرف منتشر ساخته است را  در لینک زیر...

اثری از سیاوش فانی در بزرگداشت یاد هزاران جانفشان در تابستان 67 1

اطلاعیه‌ی شماره‌ی یک: هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

آه ای صدای زندانی آیا شکوه یأس تو هرگز از هیچ سوی این شب منفور نقبی به سوی نور نخواهد زد؟ آه ای صدای زندانی ای آخرین صدای صداها فروغ فرخزاد برای هفتمین بار...