Prison's Dialogue Blog

همبستگی تادم مرگ، تا پس از مرگ تا رستاخیز خلق 1

اعتصاب غذا: گذشته و حال، همایون ايوانی

یادداشتی به مناسبت موج اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در دوره حکومت روحانی:ـ متن زیر را من در سالگرد کشتار سراسری زندانیان سیاسی در ماینس- آلمان ارائه کردم، آن سال­ ها موج حمایت از زندانیان...

سعید شیرزاد 1

آخرین نامه سعید شیرزاد از زندان رجایی شهر، اعتصاب غذا با لبهای دوخته: باید به این دور باطل پایان بخشید و چپ را به عنوان یک نیروی واقعی اجتماعی برساخت

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد/ من نه آنم که زبونی کشم از چرخ و فلک در روزگاری که ۳۰ به اصطلاح لیبرال برای فاشیستی که رییس جمهوری آمریکا شده، نامه فدایت...

اثری از سیاوش فانی در بزرگداشت یاد هزاران جانفشان در تابستان 67 1

یادداشت های شتابزده: مرگ هاشمی رفسنجانی از آمران کشتار دهه شصت و طراحان اصلی کشتار سراسری زندانیان سیاسی در سال 1367 ، همایون ایوانی

بعد از مرگ موسوی اردبیلی، امشب یکی دیگر از مهره های اصلی رژیم جمهوری اسلامی، یعنی هاشمی رفسنجانی نیز مُرد. او از آغاز شکل گیری جمهوری اسلامی، یکی از چهره های اصلی حکومت اسلامی...

در دفاع از مارکسیسم، شماره دوم، چاپ دوم 1

نقش و جايگاه رزا لوكزامبورگ در جنبش كارگری، به نقل از در دفاع از مارکسیسم شماره دوم

جايگاه رزا لوكزامبورگ در جنبش كارگري هنوز آن‏ طور كه بايد و شايد شناخته نشده است. از آغاز افول سلطه استالينيزم بر جنبش كمونيستي همگي در تأكيد لياقت‏ هاي او متفق‏ القول‏اند. ولي اغلب...