Category: Uncategorized

1

فراخوان گفتگوهای زندان: مقاومت و عدم مقاومت در زندان

فراخوان گفتگوهای زندان مقاومت و عدم مقاومت در زندان از جمله مسائلی که تاکنون به دلایل مختلف به بحث عمومی گذاشته نشده است و یا این که جسته و گریخته در این‌جا و آن‌جا...

طرح از گفتگوهای زندان 1

مصاحبه رادیو همبستگی ناصر مهاجر در باره کتابِ انوش صالحی، تحت عنوان حماسه سیاهکل و به نام حمید اشرف

مصاحبه رادیو همبستگی با آقای ناصر مهاجر، جامعه شناس و پژوهشگر ارجمند، در باره کتابی آقای انوش صالحی که تحت عنوان حماسه سیاهکل و به نام حمید اشرف منتشر ساخته است را  در لینک زیر...

0

متن سخنرانی در برنامه یادمان 67 – زوریخ ـ نوامبر 2016 «هنر مقاومت» مینو همیلی

متن سخنرانی در برنامه یادمان 67 – زوریخ ـ نوامبر 2016 «هنر مقاومت» مینو همیلی :داستایوفسکی نویسنده بزرگ روسیه در کتاب «خاطرات مردگان» می‌نویسد “انسان” چه مصائب و مشقت‌هایی را نیست که نتو‌اند در...

0

ـ( قسمت دوم) «خاطرات یک شکنجه گر»ـ

لازم به ذکر است قسمت هائی از این نوشته بیش از دو دهه قبل در نشریه جهان ارگان دانشجویان خارج از کشور هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) درج شده است همانطور که...

طرح از گفتگوهای زندان 0

‌سرمایه‌داران خرد با کارگران چه‌ می‌کنند؟ از نشریه علیه سرمایه شماره 4

سرمایه‌داران خرد که خیلی‌ها آنها را ‌سرمایه‌دار نمی شناسند!! ویژگی‌‌های زیادی دارند. از جمله اینکه کارگرانی را استثمار‌ می‌کنند که از سر اجبار، گرسنگی، برهنگی و نداشتن پول دارو و درمان فرزندان، حاضر باشند...