Kategorie: Uncategorized

0

متن سخنرانی در برنامه یادمان 67 – زوریخ ـ نوامبر 2016 «هنر مقاومت» مینو همیلی

متن سخنرانی در برنامه یادمان 67 – زوریخ ـ نوامبر 2016 «هنر مقاومت» مینو همیلی :داستایوفسکی نویسنده بزرگ روسیه در کتاب «خاطرات مردگان» می‌نویسد „انسان“ چه مصائب و مشقت‌هایی را نیست که نتو‌اند در...

0

ـ( قسمت دوم) «خاطرات یک شکنجه گر»ـ

لازم به ذکر است قسمت هائی از این نوشته بیش از دو دهه قبل در نشریه جهان ارگان دانشجویان خارج از کشور هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) درج شده است همانطور که...

طرح از گفتگوهای زندان 0

‌سرمایه‌داران خرد با کارگران چه‌ می‌کنند؟ از نشریه علیه سرمایه شماره 4

سرمایه‌داران خرد که خیلی‌ها آنها را ‌سرمایه‌دار نمی شناسند!! ویژگی‌‌های زیادی دارند. از جمله اینکه کارگرانی را استثمار‌ می‌کنند که از سر اجبار، گرسنگی، برهنگی و نداشتن پول دارو و درمان فرزندان، حاضر باشند...

0

اخبار کارگری از 13 تا 19 آبان

            اخبار کارگری13آبان1395 پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: انتشار اسامی امضا کننده طومار اعتراضی به تغییر و حذف ضد کارگری بسیاری از مواد قانون...

1

اخبار کارگری از 8 مهر تا14 مهر

اخبار کارگری8مهر1395 پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد بازداشت2کارگر معترض آزادراه تهران – شمال بدنبال شکایت کارفرما به گزارش8مهرایلنا،ظاهرا جلب و بازداشت این کارگران با اعتراضات اخیر کارگران شاغل در پروژه آزادراه تهران...