فراخوان کارگروه هنری نهمین سمینار سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

خیزش انقلابی زن،زندگی،آزادی موید حرکت اجتماعی است که ریشه‌های آن را تا سالها پیش از ظهور آن و در چندین دهه خفقان و تبعیض می‌توان جستجو کرد… جنبشی که نه تنها در ساحت سیاسی و اجتماعی بلکه در حوزه‌ی هنر نیز موجب تحولات چشمگیر شد.
بر این باوریم که بر هنر و هنرمندان است تا در کنار روایت رویدادها و تحولات روز به زبان هنری، به خط سیر و خاستگاه‌های این تحولات اجتماعی نیز بپردازند.ـ
از این‌رو با توجه به اهمیت بحث دادخواهی و با نیم‌نگاهی به پیشینه و ریشه‌های آن و با تاکید بر مستند سازی گذشته و امروز و چشم‌انداز دادخواهی رهایی بخش در آینده و به موازات نهمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران (بیست و نه سپتامبر تا اول اکتبر ۲۰۲۲-برلین) با عنوان “دادخواهی رهایی‌بخش و خیزش انقلابی ژن،ژیان، ئازادی” در پی ایجاد گروه هنری‌ای به منظور تولید مجموعه آثاری با مضمون مرتبط با موضوع گردهمایی هستیم.ـ
از این رو از تمامی هنرمندان در رشته‌های مختلف دعوت می‌کنیم تا با پیوستن به این گروه ما را در این امر یاری کنند.ـ

کارگروه هنری نهمین سمینار سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

ـ 16 مای 2023

راه‌های تماس با ما:ـ
ایمیل:ـ
gerdhamaie@gmail.com
اینستاگرام:ـ
https://www.instagram.com/politicalprisonres/
توئیتر:ـ
https://twitter.com/zendanisiasi
برای اطلاعات بیشتر به وبسایت نهمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران مراجعه کنید:ـ
https://congress9.dialogt.de/

https://t.me/schabname/9987

فراخوان کارگروه هنری نهمین سمینار سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران
فراخوان کارگروه هنری نهمین سمینار سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران