خبرهای زندان و زندانیان سیاسی اول تا 14 دی 1393

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان

سلسله گزارشاتی از زندان رجایی شهر :

علیه اعدام و شکنجه و زندانی کردن مبارزین راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی به پا خیزید.

با زیر پا گذاشتن ماده 22 آئین نامه سازمان زندان ها و با دخالت های ضد بشری غیر قانونی  وزارت اطلاعات و سپاه بطور خودسرانه و قانون شکنانه ، شکنجه روحی و جسمی درزندان و تبعیدگاه رجایی شهر همچنان رو به افزایش است. از اعمال ضد انسانی وزارت اطلاعات و سپاه از جمله به موارد زیر می توان اشاره کرد :

مواردی که در نامه خانواده های زندانیان سیاسی در مورد نقض آشکار قوانین بیان شده است و به نامه فوق نیز هیچ گونه توجهی نمی شود؛ یا مورد محمد فرجی مسئول فروشگاه و دزد سرگردنه که اجناس مورد نیاز زندانیان را به چند برابر قیمت می فروشد و هماهنگ با او مسئولین زندان هر روز جیره غذای را کمتر می کنند ، مشکلات زندانیان سیاسی مانند بهنام ابراهیم زاده، شهرام چینیان و نظامیان سیاسی تبعید در تبعید، یا مواردی مانند تغذیه، درمان، بهداشت و کمک اصلاح طلبان به اجرایی شدن طرح ها و برنامه های ضد انسانی از جمله کاملا غیر انتفاعی شدن زندانها، خطر مرگ بیماران حاد قلبی و سرطانی مانند امان الله مستقیم، دکتر فوائد مقدم، آقای خانجانی و … عیلرغم موافقت رئیس زندان و قوه قضاییه برای آزادی محمد نظری با 21 سال تحمل زندان، با ممانعت اداره اطلاعات نه تنها محمد نظری را آزاد نمی کنند بلکه اکنون او در معرض مرگ قرار دارد، با چنگ و دندان نشان دادن خدابخشی معاون دادستانی به زندانیان سیاسی همه زندانیان سیاسی بخصوص افرادی که برای گرفتن حق و حقوق خود پافشاری می کنند در خطر قرار دارند.

گورستان و تبعیدگاه رجایی شهر با حدود 6 هزار زندانی تعبیدگاه 2300 اعدامی قصاصی در حال انتظار اجرای حکم می باشند. 250 نفر زندانی عقیدتی سیاسی از میان و نمایندگان دانشجویان، کارگران، معلمین، نظامیان، ملل تحت ستم کرد وترک و …، از مذاهب سنی و بهایی با 40 اعدامی از جمله زانیار و لقمان مرادی، و با دهها نفر ابدی مانند محمد نظری با 21 سال، کریم معروف به عزیز 18 سال و بقیه ابدی ها با 15 تا 16 سال وبقیه زندانیان 5 تا 30 سال در حال مرگ تدریجی قرار دارند. در این رابطه شرایط مهندسی شده ای شکنجه روحی و جسمی عبارت است از :

زندگی در سلول های انفرادی  4تا 5 متری به جای 12 تا 15 متری قانونی برای 2 تا 3 نفر. هواخوری 5/2 ساعته به جای صبح تا غروب قانونی. قطع و منع ارتباطات عاطفی و قانونی زندانیان با خانواده هایشان مانند تلفن، مکاتبه، ملاقات ، مرخصی حضوری، منع کامل آزادی مشروط و قانونی ، عف های موضوعی و عمومی؛ بازرسی های غیر قانونی و تفتیش افکارو اندیشه و حمله همیشگی گارد ویژه، تغذیه با سویای حیوانی  وبا نقض مواد 93 و 95 آئین نامه سازمان زندان ها که باید میوه و سبزیجات تازه و گوشت به زندانیان بدهند، با وجود 28 بیمار تنها در سالن 12 که باید هرچه زودتر به بیمارستان اعزام و بستری شوند که در این رابطه نیز قانون را زیر پا می گذارند و انها را برای معالجه نمی برند، همه این جنایات و اتهام و پرونده سازی دوباره و دیگر سیاست ها ضد انسانی توسط  شعبه های وزارت اطلاعات، جنایتکارانه، و بر خلاف ماده 22 آئین نامه سازمان زندان ها توسط شعبه های این اداره و سپاه،در زندانها مانند اوین 209، رجایی سپاه، تبریز 37 و ارومیه اطلاعات، …  برنامه ریزی و پیش برده می شود، به طوری که مسئولین زندان مانند عروسک خیمه شب بازی یا برده ای در دستان بازجوهای اطلاعات مانند علوی و دیگرشکنجه گران هستند، در شرایط موجود دهها نفر در این قتلگاه مانند ساران، رجبی، خیر آبادی، افشین و … به قتل رسیدند و کسانی دیگر مانند مقدم ، خانجانی، امان الله مستقیم و …  در صف قتل عمد قرار دارند.

گزارشات :

یک – نامه اعتراضی خانواده ها

طی هفته گذشته خانواده های زندانیان سیاسی در نامه ای به بختیاری خواستار بررسی و تشکیل هیاتی برای برخورد با حرکت های غیر قانونی و خودسرانه مسئولین جمهوری اسلامی درزندان ، ندادن مرخصی و ملاقات حضوری و دیگر خواسته های زندانیان شدند.

دو – تبعید در تبعید

علیرغم این که این زندان خود تبعیدگاه می باشد، اما مسئولین جمهوری اسلامی با هدایت سربازان گمنام ده ها زندانی مقاوم که  معترض قانون شکنی مسئولین بودند به بندهای خطرناک زندانیان اعدامی که تعادل روحی ندارند و یا مبتلا به ایدز وهپاتیت هستند برده شده اند، از آن جمله شهرام چینیان و بهنام ابراهیم زاده با بیست و پنج روز اعتصاب غذا، و ده ها نفر هم وطن نظامی سیاسی مانند ایرج و فرید آزموده ، … که برخلاف آئین نامه سازمان زندان می باشد از جمله افراد نامبرده چندین بار برای اعتراض به قانون شکنی دست به اعتصاب غذا زدند، همچنین که بیماران سرطانی و دیگر بیماران در خطرناکترین وضعیت بسر می برند و 28 تن طبق نوشته بهداری زندان و حتی  پزشکی قانونی معاف از زندان هستند (تحمل زندان را ندارند) و باید هرچه زودتر آزاد شوند، مانند امان الله مستقیم، دکتر فوائد مقدم، …  نه تنها آزادشان نمی کنند و یا به بیمارستان اعزام نمی کنند بلکه تلاش می کنند، در زندان بمیرند. و درجه وحشی گری خود را به رخ مردم و  زندانیان میکشند که ما با کسی شوخی نداریم و می کشیم. امان الله مستقیم و خانجانی  با مرض قلب پیشرفته، ماشالله حائری در لیست مرگ و قتل عمد حکومت در آینده قرار دارند.

سه – حسن کلید، با کمک اصلاح طلبان کلیه زندانها را غیر انتفاعی کرده و می کند. به طوریکه قبلا گفته شد مواد غذایی قید شده در ایین نامه سازمان زندانها هر روز کمتر شده و برخی از انها قطع شده است که اخیرا“ نیز بسیاری را مانند کره و پنیر کاملا قطع کردند و وعده ناهار به سویای حیوانی تبدیل شده است. شورای قبلی در اعتراض به این مسئله و فضای محیط زیست، بارها از طریق مجمع عمومی اعتصاب کرده و یا از طریق نامه مسئولین را در جریان امور قرار داده بود. اما با تغییر شورای قبلی و تبعید آنها، و روی کار آوردن شورای جدید، با ترکیب اصلاح طلبان، شورا جدید به ضربه گیر حکومت تبدیل شده و از هرگونه حرکت و مقاومت زندانیان ممانعت به عمل آورده و کاملا زندان را در عرصه بهداشت، درمان و تغذیه و … به غیر انتفاعی تبدیل کرده است، و از طریق فروشگاه اقدام به آوردن اجناس بُنجل می شود. لازم به ذکر است با طومار 13 نفره اصلاح طلبان ارژنگ داودی را سال ها به بندر عباس، و سپس با امضای طومار 11نفره سیمکو خلقتی و شاهرخ زمانی طی چند ماه گذشته به زندانهای اوین و قزل حصار و همچنین طی چند ماه گذشته با امضای طومار جدید اصلاح طلبان دوستان زندانی نظامی سیاسی و فریدون پوراسد به بند دارالقران که در بین زندانیان با نام دارالگاه مرگ یا معروف به دارالشیطان تبعید شده اند. این نوکران و کاسه لیسان استبداد(اصلاح طلبان)، به جای مبارزه، در دور جدید تلاش می کنند سلول های انفرادی را سه 4 نفره کرده، و یا با طرح مسائل اخلاقی و چاپلوسی مذهبی به طوری که در دوهفته گذشته تلاش آن ها برای گرفتن قدرت بیشتر برای تنبیه افراد مبارز توسط  شورا با تصویب مجمع عمومی، با 16 رای مثبت در مقابل 60 رای منفی به شکست کشیده شد و پوزه شان به خاک مالیده شد

جهار – محمد فرجی مسئول فروشگاه زندان و دزد سرگردنه

عیلرغم کم شدن ویا حذف اقلامی از جیره غذایی زندانیان، مخصوصا در عرصه خواروبار و تغذیه وتحمیل هزینه های زیاد به زندانیان برای خرید اجباری به علت حذف و نبود تغذیه قانونی، محمد فرجی تازگی ها اعلام کرده است اگر سود مناسب نبرم اجازه نمی دهم حتی پرنده وارد اینجا شود و عملا“ جلو ورود ماست به زندان را گرفته بود، که با تاکید مسئول زندان به اعتصاب از این کار ممانعت به عمل آمد. البته این مسائل در کشوری که اختلاس و رشوه اساس حکومت را تشکیل می دهد طبیعی می باشد.

پنج – اطلاعات یا همه کاره کشور

محمد نظری از اعضای حزب دمکرات، حبس ابد با 21 سال تحمل زندان، که رئیس زندان، دادستان و شعبه صادر کننده حکم تایید و قبول کردند که وی باید ازاد شود، اما با ممانعت سربازان گمنام امام زمان همچنان در حال مرگ تدریجی در زندان به سر می برد. علیرغم تلاش های خانواده و خودش، ره به جایی نبرده است.

شش – چنگ و دندان نشان دادن خدابخشی

شنبه هفته گذشته دختر شاهرخ زمانی با مراجعه به دفتر خدابخشی به علت وضع وخیم مادر شاهرخ وبه احتمال فوتش ، تقاضای مرخصی قانونی کرد که وی بتواند برای آخرین بار مادرش را ببیند( مادر شاهرخ نیز مانند دهها هزار هم وطن دچار سرطان شده است عامل اصلی آلودگی ها و بیمار شدن مردم وجود جمهوری اسلامی که بنیادش سرطان زایی است ، می باشد، بر اثر واردات و اعمال جنایت کارانه رژیم جمهوری اسلامی که با وارد کردن مواد غذای آلوده از جمله برنج، روغن، گوشت ، مرغ ، چای ، میوه و … ، بنزین آلوده ، آبهای آلوده ، هوای آلوده ، دستگاه های پارازیت انداز و … عامل بیماری های مختلف مانند سرطان میباشد، طبق امارها افراد گرفتار شده به سرطان بیشتر از افراد سرما خورده شده است، باید بدانیم که عامل مستقیم و غیر مستقیم چنین بیماریها اعمال جمهوری اسلامی است) . در مقابل  خدابخشی اظهار داشت این لطف شامل حال زمانی نمی شود، که دختر زمانی تاکید کرد این حق قانونی همه زندانیان است و اگر شما مافوق قانون نباشید شامل همه می شود. که وی گفته است : „برای رئیس دادستانی دولت آبادی تقاضا نامه ای نوشته شود. هر چند که در نهایت من قبول نحواهم کرد، لازم به ذکر است“  در حالی که قاتلین بالفطره، دزدان مانند رادان، مرتضوی و دزدان ثروت های ملی هزاران میلیاردی، یا هنوز در حکومت هستند و یا آزادانه وِل می چرخند اما حافظان مافیای ثروت و قدرت در کنار چنین بر خورد هایی با دزدان ، کارگران و فعالین سیاسی را دستگیر و به صورت غیر قانونی زندانی می کنند و به  مبارزان راه آزادی مردم مرخصی قانونی،یا  حتی جهت دیدار با عزیزان در حال مرگ یا مراسم عزا و عروسی نمی دهند، تا دشمنی قسم خورده خود را با کارگران و ستمدیگان به اثبات برسانند.

هموطن :

مبارزه و مقاومت زندانیان سیاسی برای مبارزه و مقاومت شما علیه بهره کشی و استبداد می باشد.  صدا و فریاد زندانی سیاسی، فریاد آزادی و برابری و عدالت اجتماعی برای همه می باشد.

 علیه اعدام، زندان و شکنجه

و برای نجات زندانیان سیاسی به پا خیزید.

پیروز باد رزم آزادیخواهانه مردم ایران

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری

پیش بسوی اتحاد بیشتر برای فشار بیشتر،

پیش بسوی اعتراضات گسترده تر با شعار،

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

6/10/1393

www.chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com

اطلاعیه شماره ۴۱ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده 

بهنام در بیست و چهارمین روز اعتصاب غذا دچار خونریزی شدید معده شد کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده  امروز شنبه ۶دی‌ماه اعتصاب غذای بهنام ۲۴ روزه شد که به دلیل ضعف جسمانی و مدت طولانی اعتصاب غذا بهنام دچار خونریزی شدید معده شد اما همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرد. امروز مسئولان زندان  به بهنام گفتند ما می‌خواهیم تو را به بند زندانیان سیاسی انتقال بدهیم اما قاضی خدابخشی با این امر مخالفت کرده و اظهار داشته میتوانید بهنام را به هر بند دیگری انتقال دهید غیر از بند زندانیان سیاسی که به همین منظور مسئولان زندان امروز ساعت ۳ بعد از ظهر بهنام را به بند ۲ سالن ۱۲ که محل نگهداری زندانیان خطرناک می‌باشد انتقال دادند اما بهنام به مسئولان زندان اعلام کرد تا زمانیکه به بند زندانیان سیاسی بازگردانده نشود و به وضعیت بیماری و پرونده او رسیدگی نکنند کما کان به اعتصاب غذا ادامه میدهد.

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت تمامی‌ فشار‌ها بر کارگران و فعالین کارگری زندانی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

ششم دی‌ ماه ۱۳۹۳  شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com komitehbehnam1.blogfa.com

بیانیه 114

 پیروزی زندانیان سیاسی ارومیه را به مردم ایران تبریک می گوییم!!!

طرح از گفتگوهای زندان

طرح از گفتگوهای زندان

 مردم ایران یک بار دیگر توانستند با حمایت از فرزندان قهرمان خود که در زندان ارومیه دست به اعتراض و اعتصاب زنده بودند جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کنند، زندانیان ارومیه در مقابل اعمال غیر قانونی و ضد انسانی ماموران و مقامات مربوطه که با زیر پا گذاشتن قانون تفکیک جرائم چندین ماه بوده اقدام به انحلال بند های سیاسی کرده بودند دست به اعتصاب غذا زدند و پیروز شدند، نباید فراموش کنیم که سران نظام ارتجاعی و استبدادی سرمایه داری جمهوری اسلامی طراح و امرین اصلی طرح انحلال بند های سیاسی هستند و نمونه انکار ناپذیر ان حمله برنامه ریزی و سازمانیافته چند ماه قبل ماموران نهاد های مختلف نظام به بند 350 اوین است.

هر چند پیروزی زندانیان سیاسی ارومیه در سطح کشوری کوچک به نظر می رسد اما باید متذکر شد در مقابل حکومت استبدادی و ارتجاعی مانند جمهوری اسلامی این یک پیروزی ارزشمندی است چون باعث بیشتر شدن شکاف درونی این نظام ضد انسانی شده تنش های داخلی ان را بیشتر می کند ، اکنون وضعیت جامعه ایران از نظر شرایط عینی نشان از اعتلای انقلابی دارد، اما با کمال تاسف آلترناتیوی که بتواند شرایط ذهنی را ممکن کند نیست و همین باعث شده جمهوری اسلامی هنوز بتواند پا برجا بماند و در همین حال بسیاری از نیروهای همنوع حاکمان فعلی با مخالفت های جناحی با دولت و با بخشی از حاکمیت مردم را فریب داده خود را در شمائل آلترناتیو و انقلابی نشان بدهند، در این رابطه انقلابیون و تشکل های انقلابی بخصوص جنبش کارگری و جنبش های انقلابی اجتماعی باید با دقت و شدت بسیار بالای اقدام به سازمانیابی و سازماندهی نمایند ، شرایط ارتقاء یابنده منتظر ما نخواهد ماند زمان تنگ است و سرعت رشد اعتلایی انقلابی بسیار بالا ست.

پیروزی زندانیان سیاسی ارومیه یک بار دیگر نشان داد که امکان شکست دادن حکومت سرمایه داری ارتجاعی  جمهوری اسلامی ممکن است، این پیروزی فعالین جنبش های مختلف اجتماعی  را تحت تاثیر قرار می دهد وبه انها انگیزه بیشتر برای مبارزه داده و نشان می دهد که راه مبارزه باز است هرچند که سخت است، همچنین زندانیان سیاسی ارومیه با مبارزه جانانه خود اعتماد بنفس فعالین و تشکل ها را بالاتر می برد.

اعتراض ، اعتصاب و پیروزی زندانیان سیاسی ارومیه ثابت کرد که همچنان یکی از عرصه های مبارزه و یکی از میدانهای نبرد زندانها می باشد ، ما ضمن تبریک این پیروزی به زندانیان ، خانواده ها و جنبش های اجتماعی و مردم آزادیخواه ایران، از همه ی فعالین ، تشکل ها، احزاب و سازمانهای انقلابی ، مردم خمبارز می خواهیم همچنان به حمایت های بیدریغ خود از زندانیان سیاسی  بخصوص انهای که هنوز بر پایه خواسته های خود اعتصاب خود را ادامه می دهند مانند بهنام ابراهیم زاده ادامه بدهند.

لازم است همیشه به این باندیشیم که مبارزات اقشار مختلف مردم مانند اعتراضات کارگران ، دانشجویان ، معلمان ، پرستاران و مربیان، بازنشستگان و … در مقابل مجلس ، دانشگاهها ، مدارس، کارخانجات ، ادارات و … در اقصا نقاط ایران همچنین اعتراضات و اعتصابات زندانیان سیاسی و حمایت های گسترده مردمی از انها باعث شده است زمین زیر پای  جمهوری اسلامی دائما“ در لرزه باشد، آنچنان که جمهوری سرمایه داری هم اکنون بیش از گذشته از درون در طلاطم است و هر لحظه ممکن است این دیکتاتوری و حکومت ارتجاعی ، استبدادی سرمایه داری از درون منفجر شود و مردم به یکی از مطالبات اصلی خود نایل شوند.

ما یک بار دیگر ضمن تبریک پیروزی زندانیان سیاسی از همه فعالین و مبارزان می خواهیم با دقت و متحدانه اعتراضات خود را ادامه بدهند

پیروز باد رزم آزادیخواهانه مردم ایران

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری

 

پیش بسوی اتحاد بیشتر برای فشار بیشتر،

پیش بسوی اعتراضات گسترده تر با شعار،

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

2/10/1393

www.chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com

***

اطلاعیه شماره ۴۰ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده  تداوم اعتصاب غذای بهنام

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده  همانگونه که مطلع هستید بهنام ابراهیم زاده از تاریخ ۱۲ آذر ماه در اعتصاب غذا به سر میبرد و از ۲۸ آذر ماه اعتصاب غذای خشک را آغاز کرده است که امروز ۲۲ روز از اعتصاب غذای  بهنام می‌گذرد ، بهنام امروز طی‌ تماسی با خانواده مجددا اعلام کرد تا رسیدن به خواسته‌هایش  اعتصاب غذا را ادامه میدهد و اخباراتی  مبنی بر پایان اعتصاب غذای بهنام کاملا کذب است و تنها خبر رسمی‌ در این زمینه از طریق کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده منتشر میشود و رسمیت دارد. کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت تمامی‌ فشار‌ها بر کارگران و فعالین کارگری زندانی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

چهارم دی‌ ماه ۱۳۹۳  شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com komitehbehnam1.blogfa.com

***

پنجشنبه ۴ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش.

شاهرخ زمانی خطاب به تشکل‌ها و فعالین کارگری: به نجات جان بهنام ابراهیم‌زاده بشتابید!

شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم زاده

شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم زاده

کارگران ایران، فعالین و تشکل‌های کارگری و مردمی!

نظاره‌گر و بی‌تفاوت نباشید!

بهنام ابراهیم‌زاده، کارگر کارخانه، عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری در حالی که وارد پنجمین سال زندان‌اش شده است، مافیای ثروت و قدر حاکم از طریق سربازان گم‌نام‌اش در زندان نیز دست از سر او برنداشته، وی را پس از تبعید از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر، در آن‌جا نیز وی را از سالن سیاسی به بند زندانیان اعدامی خطرناک که تعادل روحی و روانی ندارند، تبعید کرده‌اند. هدف آن‌ها حذف فیزیکی بهنام است. بهنام در اعتراض به این حرکت ضدبشری، بیش از ۲۰ روز است که در اعتصاب غذا می‌باشد. گناه این فعال کارگری در نظر بهره‌کشان و غارت‌گران هزاران میلیاردی ثروت و قدرت، اعتقاد و مبارزه‌ی وی برای حق ایجاد تشکل، حق اعتصاب و حق حیات انسانی برای خانواده‌ی ۵۰ میلیونی کارگران ایران می‌باشد تا با ایجاد تشکل‌های سراسری و تشکیل اتحادیه‌های سراسری، در مقابل تشدید بهره‌کشی و دیگر سیاست‌های ضدبشری دولت سرمایه‌داری اسلامی مقاومت و مبارزه‌ی سازمان‌یافته، بابرنامه و تاثیرگذار انجام داده و آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی نماید.

اهم این سیاست‌های ضدکارگری عبارتند از:

دستمزدهای یک چهارم خط فقر، قراردادهای سفیدامضا و موقت که کارگران به طور کامل به بردگی می‌کشاند، حذف یارانه‌ها و گرانی نجومی مایحتاج ضروری مانند نان، آب و برق، پولی کردن تمام عرصه‌های تحصیل، درمان، ورزش و کلیه‌ی خدمات عمومی، نابودی ۸۰٪ تولید از طریق واردات کالاهای بنجل، بی‌کارسازی میلیونی کارگران.

 در مقابل این ویرانی علنی و سازمان‌یافته، کارگران چاره‌ای جز ایجاد تشکل‌های مستقل سراسری یعنی اتحادیه و حزب سیاسی ندارند. چراکه دولت‌های مختلف اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، در پیاده کردن این سیاست‌ها مباشر و نوکر شرکت‌های امپریالیستی در تامین مواد خام و نیروی کار ارزان که توسط نهادهای امپریالیستی مانند صندوق بین‌المللی پول دیکته می‌شود، هستند.

پس جنگ بین کارگر و سرمایه‌دار نبردی آشتی‌ناپذیر است و حق گرفتنی است و نه دادنی!

این‌که نهادهای حافظ و مدافع بهره‌کشی کارگران ایران، مانند دیوان عدالت اداری، شکایت کارگران از دستمزدهای پایین را رد می‌کند، یا شورای نگهبان مولتی‌میلیاردرها، بیمه‌ی بی‌کاری کارگران را رد می‌کند، یا مجلس شورای اسلامی در حمایت از بساز – بفروش‌ها و دلالان مسکن، بیمه‌ی ۸ میلیون کارگران مسکن را قطع می‌کند و یا وزارت کار مافیای قدرت، با وزیر کار اطلاعاتی که تا دیروز شکنجه‌گر بود، قانون کار ضدکارگری را باز هم ضدکارگری‌تر می‌کند، امری طبیعی و عادی است.

در ولایت مطلقه‌ی مولتی‌میلیاردرها، جان دلالان و رانت‌خواران با وزیر هزار میلیاردی صنعت و معدن به سلامت باد که در سایه‌ی امنیت دولت حسن‌کلید، با واردات کالاهای بنجل و مواد غذایی آلوده مانند برنج، گوشت، چای، با ارز زبان‌بسته‌ی دولتی، از طریق نابودی کامل تولید و اشتغال، به بهای بی‌کاری و گرسنگی میلیونی کارگران، یک‌شبه، هزاران میلیارد به جیب می‌زنند تا با ماشین‌ها و خانه‌های چند ده میلیاردی به محرومان جامعه فخر بفروشند.

آفرین به بانک‌های اسلامی که پول اندک فقرا را جمع کرده و با ۳۰٪ نزول‌خواری می‌کنند. به جهنم که ۷۵٪ تولید نابود شده و کل زمین‌های کارخانه‌های مخروبه توسط مافیای ثروت به ارزش هزاران میلیاردی خرید و فروش می‌شود. به درک که وام ۵ میلیون تومانی ازدواج، ۳ میلیون تومان شده! درد و بلا از وجود مبارک ۶۰۰ نفر حامی ولایت مطلقه به دور باد، که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی یک چهارم کل نقدینگی ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها را گرفته و پس نمی‌دهند. به جهنم که کشور، ۱۱ میلیون بی‌سواد داشته و ۳۰۰ هزار کودکان کارگران و محرومان به علت فقر مجبور به ترک تحصیل شده‌اند.

خدا حافظ بچه‌ها نُنُر حافظان ولایت مطلقه با بورسیه‌های میلیاردی باشد. در کشوری که بزرگ‌ترین زمین‌خوار، مسول حقوق بشرش بوده و در همین دستگاه قضایی فاسد پرونده دارد، قاتلین، آمرین و عاملین جنایاتی مانند حمله به کوی دانش‌گاه، بازداشت‌گاه کهریزک، قتل‌های زنجیره‌ای، قتل ستار بهشتی و در این اواخر اسید‌پاشی‌ها، یا جزو مسولان حکومت هستند و یا آزادانه می‌گردند و در مقابل در کارخانه‌ها از طریق حراست و بسیج و خانه‌ی کارگر، در مقابله با مبارزه و اعتصاب کارگران، پادگان برپا کرده‌اند و حتی به انجمن‌های اسلامی زرد حکومتی هم اجازه‌ی فعالیت داده نمی‌شود و تمام تشکل‌ها و فعالین کارگری، مانند بهنام ابراهیم‌زاده به زنجیر کشیده می‌شوند، ما کارگران چرا باید به جز نیروی میلیونی خودمان به کس دیگری باور و اطمینان داشته باشیم؟

در حکومتی که تمام قوانین حمایتی در عرصه‌ی تامین اجتماعی مانند امنیت شغلی، بیمه‌های بی‌کاری، بازنشستگی و از کار افتادگی حذف شده و اصول قانون اساسی در اصل سوم شامل تحصیل، درمان، مسکن، خدمات رایگان و اشتغال دائم و در اصل ۲۶ شامل آزادی تشکل‌ها و اصل ۲۷ شامل آزادی تجمعات و اصل ۲۲ شامل آزادی بیان، حتی به طور عوامفریبانه نیز در نظر گرفته نشده و عملا کنار گذاشته شده و ولایت مطلقه حتی به بچه‌های دیروز خود نیز رحم نمی‌کند، ما کارگران چرا باید به غیر از خود به کس دیگری امید ببندیم؟

کس نخاد پشت من، جز ناخن انگشت من!

تنها چاره‌ی ما رنجبران، وحدت و تشکیلات برای ایجاد اتحادیه و حزب سیاسی به عنوان تنها وسیله‌ی سازمان‌یابی سراسری‌مان در جهت تحقق مطالبات اقتصادی و اجتماعی‌مان می‌باشد. بدون تشکل‌های سراسری فوق، ما همانند سال ۱۳۵۷ به برده‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار تبدیل خواهیم شد.

کارگران و تشکل‌های کارگری!

جان بهنام ابراهیم‌زاده، این سمبل مبارزه برای حق تشکل و اعتصاب و سمبل همبستگی طبقاتی ما با بیش از ۲۰ روز اعتصاب غذا در خطر است! مبارزه برای آزادی بهنام، مبارزه برای حق تشکل و اعتصاب و حق حیات انسانی ما کارگران می‌باشد!

با طومار، با اعتصاب و با فعالیت در شبکه‌های مجازی، خواستار آزادی بهنام ابراهیم‌زاده شوید!

شاهرخ زمانی

زندان رجایی‌شهر کرج

 سوم دی ماه ۱۳۹۳

***

پنجشنبه ۴ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش.

نیما، مطمئنم تو درک میکنی/ بهنام ابراهیم‌‌زاده

بهنام ابراهیم زاده

بهنام ابراهیم زاده

خبرگزاری هرانا – بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری زندانی در زندانی رجایی شهر کرج، از روز ۱۲ آذر ماه در اعتراض به انتقال از بند زندانیان سیاسی به بند زندانیان محکوم به اعدام دست به اعتصاب غذا زده و اکنون در شرایط جسمی نگران کننده‌ای بسر می‌برد. وی نامه‌ای خطاب به فرزندش که به سرطان خون مبتلاست نوشته و در اختیار خبرگزاری هرانا قرار داده است. متن کامل این نامه را در زیر می‌خوانید:

نیما عزیزم سلام، امروز که ​بیست ​روز از اعتصاب غذای من می‌گذرد بیش از هر زمان دیگر دردهای تن دردمند و نحیف تو را درک می‌کنم. هنوز دبستان را تمام نکرده بودی که مجبور شدم ت‌‌نهایت بگذارم و حالا پنج سال از آن روزهای سخت می‌گذرد، ​و ​هزاران شب و روز ما به دور از هم سپری شده است. پسر نازنین‌ام مسئولان پرونده من را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دادند تا بار دیگر برایم پرونده سازی کرده و برایم محکومیت تازه‌ای صادر کنند. تازه به این هم بسنده نکرده و پس از بازگشت از دادگاه که با توهین و آزار و اذیت همراه بود، من را از بند زندانیان سیاسی به بند ۱ که به زندانیان خطرناک و محکوم به اعدام تعلق دارد منتقل کردند.

نیما، مطمئنم تو درک می‌کنی چرا من این روز‌ها نیستم تا تن رنجورت را در آغوش بگیرم و بر پیشانی بلندت بوسه بزنم.

نیما جان متاسفم که بیش از این چند خط نمی‌توانم بنویسم. شاید از من عصبانی باشی. شاید ناراحت، شاید صبرت تمام شده باشد، شاید درد سرطان امانت را بریده باشد. شاید وقتی بزرگ‌تر شدی من را ببخشی و درد پدری را که به جرم تلاش برای درمان سرطان بدخیم استبداد در زندان اشک می‌ریزد را بفهمی. پسرم! درد بی‌غذایی آن قدر روحم را شکنجه نمی‌کند که درد بی‌نیما​​یی​. فدای پسر قهرمانم بشوم که چون سرو در طوفان ایستاده است و خم به ابرو نمی‌آورد. مراقب خودت و مادرت باش. بابا بهنام

۲ دی ماه

***

فراخوان

برای نجات جان بهنام ابراهیم زاده و محکومیت رفتار ضد انسانی

 زندانبانان جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی، به پا خیزیم

زندانیان سیاسی، بویژه کارگران زندانی، بدتر از اسیران جنگی در پنجه های خونین دژخیمان جمهوری اسلامی اسیرند و زندانبانان خود را مجاز به هرگونه رفتار وحشیانه و غیر انسانی با آنان می دانند. آنگونه که جلاد پلیدی چون خدابخشی با بهنام ابراهیم زاده این کارگر مبارز، آگاه و مقاوم رفتار کرده و وقیحانه تهدید و اعلام می کند که „هرکاری بخواهیم با تو می کنیم“! اما پیشروان آگاه کارگری که زندان را هم به عرصۀ مبارزه ای رودر رو با رژیم و دژخیمانش تبدیل کرده اند را باکی از این تهدیدات نیست و استوارانه در اعتراض به پرونده های بی اساسی که برایشان تشکیل داده اند، بی پروا اعتراض می کنند و مصرانه بر حقانیت خود و لزوم آزادی بی قید و شرطشان پای می فشارند.

سایر زندانیان، از جمله 26 زندانی سیاسی و امنیتی در زندان مرکزی ارومیه  به اسامی: علی افشاری، ولی افشاری، حبیب افشاری، کیهان درویشی، شیرکو حسن‌پور، محمد عبداللهی، خزر رسولی‌راد، سامان نسیم، امیر ملادوست، سیروان نژاوی، جعفر میرزایی، ابراهیم رضاپور، محمد عبدالبخت، عبدالله اصغری، عبدالرحمان سلیمان، سیدسامی حسینی، عبدالله حمودی، احمد تموئی، عثمان مصطفی‌پور، بهروز آلخانی، مصطفی الرحمان، یوسف کاکه‌ممی، سیدجمال محمدی، علیرضا رسولی، شورش افشاری و مصطفی داوودی، بیش از سه هفته است که در اعتراض به فشارها و بی توجهی های مسئولین دست به اعتصاب غذا زده اند که حال 8 تن از آنها وخیم گزارش شده، اما مسئولین بند 12 زندان ارومیه بجای رسیدگی به خواست های برحق آنان، بیشرمانه گفته اند: „آنقدر اعتصاب کنید تا بمیرید“!

همچنین مسعود شمس‌نژاد وکیل و حقوق‌دان کرد از روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه در بند کارگران زندان ارومیه در اعتراض به عدم موافقت با مرخصی درمانی‌اش، عدم رعایت قانون تفکیک جرایم و… دست به اعتصاب غذا زده است.

 بهنام ابراهیم زاده در اعتراض به مأمورین و اهانت های وقیحانۀ آنها، پس از 15 روز اعتصاب غذا و بی هوش شدن، اکنون 2 روز است که با اعتصاب غذای خشک به مبارزه اش ادامه می دهد.

کارگران دستگیر شده اخیر از جمله ریبوار عبداللهی، فرزاد مرادی نیا ، فردین میرکی و … در زیر شدیدترین فشارها هستند و اطلاع دقیقی از وضع آنها در دست نیست.

جنایات و اعمال ضد انسانی زندانبانان حد و مرزی نمی شناسد تا جایی که حتّا زندانیان عادی یا متهمین به جاسوسی نیز در نتیجۀ فشارهای وحشیانه ناگزیر در اعتراض دست به اعتصاب غذا زده اند

علاوه بر اینها طبق گزارش „هرانا“، هم اکنون بیش از 80 زندانی سیاسی (با ذکر نام)، مبتلا به بیماری های سخت و خطرناکی هستند، ولی زندانبانان از اعزام آنان به بیمارستان و هر کوششی برای مداوایشان خودداری می کنند

 (https://hra-news.org/fa/prisoners/bimaran)

جان بسیاری از عزیزان ما در زندان ها بویژه بهنام ابراهیم زاده در خطر جدی است و مسئولیت هرگونه پیآمدی به عهدۀ جمهوری اسلامی و مأمورین آنست. ما ضمن محکوم کردن این رفتارهای وحشیانه و تجاوز به حقوق انسانی تمامی زندانیان سیاسی، ازهمۀ انسان های آزاده و آگاه می خواهیم به هر طریق که می توانند صدای این اسیران مبارز را به گوش جهانیان رسانده تا افکار عمومی جهان را برای نجات جان و آزادی تمامی کارگران و زندانیان سیاسی بسیج نمائیم.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

30 آذر 1393 – 21 دسامبر 2014

***

بیانیه حمایتی زندانیان گوهردشت

باید از خواسته های اعتصابیون ارومیه ، قزل حصار و بازگشت بهنام ابراهیم زاده به بند سیاسی حمایت کنیم

22 روز از اعتصاب غذای بیش از 28 نفر از زندانیان سیاسی کرد زندان ارومیه می گذرد و متاسفانه تا کنون حال یکی از آنها به گونه ای شد  که ناگزیر به بیمارستان برده شد .

همه ی کسانی که به دلیل محرومیتهای خود مجبور شدند دست به اعتصاب غذا بزنند می دانند این زندانیان چه سختی هایی را تحمل می کنند. زندانی تا مجبور نباشد برای رسیدن به خواسته اش این گونه سلامتی خود را به خطر نمی اندازد .

خواسته ی این زندانیان اعتصابی خواست تفکیک جرائم است که امری قانونی است و عدم تمکین در برابر آن اقدامی کاملا“ غیرقانونی و ضدبشری است .

از دیگر سو بیش از 50 تن از زندانیان عادی قزل حصار در شرایط غیرانسانی حاکم بر روند دادرسی تا صدور حکم غیر انسانی اعدام در شرایط  اسفباری به سر می برند.

وضعیت کلی زندانهای ایران به گونه ای است که هر گاه بخواهند صدای خود را بلند کنند جز اعتصاب غذا  راهی ندارد این در حالی است که مجامع جهانی جز حرف هیچ اقدام بازدارنده ای در برابر این رژیم ضد حقوق بشری انجام نداده است و فقط به فکر منافع خود هستند و  هیچ برنامه عملی که رژیم را از لغو گسترده حقوق بشر بازدارد ندارد .

این در حالی است که امیر معزی پسر زندانی اعتصاب کننده غذا در قزل حصار را دو ماه پیش از زندان به بیرون می برند اما نام او در هیچ یک از بندها و نامه های زندانها وجود ندارد و ما به شدت نگران او هستیم .

همچنین حتما“ از بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و حقوق بشری شنیده اید که به صورت کاملا“ غیرقانونی به بند یک گوهردشت منقل شده و مجبور شده  دست به اعتصاب غذا بزند .

انتظار ما از هم میهنان گرامی و نهادهای حقوق بشری  حمایت از خواستهای قانونی همه ی این عزیزان است .

امضا کنندگان : 1- طبرزدی 2 – شاهرخ زمانی 3 – افشین فولادوند   4- خالد حردانی    5- افشین حیرتیان  6- ابوالقاسم فولادوند   7- رضا اکبری منفرد    8-  لقمان مرادی     9- زانیار مرادی  10- لطیف حسنی 11- ایرج حاتمی    12- فرید  حاجی مصلح       13- علیرضا فراهانی    14-  سعید شیرزاد   15- محمد نظری    16 – افشین بایمانی   17- اسدالله هادی  18 -کریم معروف عزیز  19- سعید ماسوری20- محمد جراحی 21- صالح کهندل

***

اطلاعیه شماره ۳۸ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده اعتصاب غذای بهنام ۱۵ روزه شد

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده

همانگونه که مطلع هستید بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی از روز ۱۲ آذر ماه دست به اعتصاب غذا زد و امروز پانزدهمین روز اعتصاب غذای بهنام می‌باشد ، روز گذشته چهار شنبه مورخ ۲۶ آذر ماه بهنام را جهت فیزیوتراپی به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام کردند و ساعت ۴ بعد از ظهر مجددا به زندان گوهر دشت بازگردانده شد ، بعد از بازگرداندن بهنام به زندان  حدود ساعت ۱۲ شب حال جسمی‌ بهنام رو به وخامت میرود و بهنام بیهوش میشود که زندانیان همبنند او را در حالی‌ که بیهوش بود به بهداری زندان میبرند و مسئولان زندان و بهداری هم از بیهوشی بهنام استفاده کرده من‌ به بهنام سرم وصل میکنند اما با این حال بهنام اعلام کرد اگر تا فردا جمعه ۲۸ آذر ماه با خواسته‌هایش موافقت نگردد دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد. کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت مجدد این همه آزار و اذیت کارگران و فعالین کارگری زندانی خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

بیست و هفتم آذر ماه ۱۳۹۳  شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com komitehbehnam1.blogfa.com

***

بیانیه 113

بطور جد جان بهنام ابراهیم زاده در خطر است

بهنام ابراهیم زاده

بهنام ابراهیم زاده

 مدتهاست که ماموران بخصوص خدابخشی علیه بهنام ابراهیم زاده پرونده سازی می کنند و هر رو زبیشتر از قبل باعث آزار و اذیت او می شوند . خدابخشی وقاحت را به جایی رسانده که حتی اعمال ضد قانونی خود را به صورت علنی و تهدید مجدد و مستمر بهنام و حتی تهدید خانواده او اعلام می کند .

طبق قوانین و آیین نامه سازمان زندانها و قوانین مصوب جمهوری اسلامی و حتی قوانین حقوقی و قضایی داخلی و بین المللی بدون حکم مستقیم دادگاه هیچ مقامی و ماموری حق ندارد زندانی را از زندانی به زندان دیگر تبعید کند یا خارج از قانون و خارج از حکم صادره و قرائت شده در دادگاه مجازات جدیدی علیه زندانی به کار برد و قانون تفکیک جرائم را زیر پا بگذارد  چرا که تبعید یکی از مجازات های است که نیاز به حکم دادگاه دارد یعنی فقط دادگاه اجازه صدور حکم  تبعید را دارد .

اما ماموران بخصوص خدابخشی از موقعیت و مقام خود سواستفاده کرده هر روز بیشتر از قبل قوانین خود جمهوری اسلامی را زیر پا گذاشته مرتکب اعمال غیرقانونی و ضدانسانی می شوند چون تشکلها ، فعالین کارگری و فعالین حقوق بشر و همچنین نهادهای داخلی و جهانی فعالیت و حمایتهای لازم را از بهنام ابراهیم زاده به عمل نمی آورند ماموران مخصوصا“ خدابخشی ضمن اعمال مجازاتهای خارج از حکم صادره و اعمال آزار و اذیت و مجازاتهای اضافه به احکام قرائت شده بدون حکم جدید و بدون تشکیل دادگاه بصورت خودسرانه علیه بهنام بکار می برند خدابخشی بی شرمانه اعلام کرده است هر کاری که بخواهیم علیه بهنام انجام خواهیم داد.

ما ضمن محکوم کردن حرکتها و اعمال ضد انسانی – غیرقانونی و بیمارگونه مامورانی چون خدابخشی اعلام می داریم هر اتفاقی برای بهنام رخ دهد و هر بلایی بر سر بهنام ابراهیم زاده بیاید تماما“ مسئولیت آن به عهده جمهوری اسلامی و مقامات عالی رتبه، بخصوص قوه قضاییه می باشد و باید مقامات رژیم جمهوری اسلامی بدانند افکار جهانی و فعالین و تشکلها ی کارگری نمی پذیرند که طبق معمول مقامات جمهوری اسلامی اعلام کنند که ماموران خودسر و یا خدابخشی خودسرانه باعث بروز مشکل برای بهنام شده است چرا که ما به مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی اعلام می کنیم هر چه زودتر جلو ماموران خود، بویژه خدابخشی را که هر روز دهها عمل غیرانسانی و غیر قانونی مرتکب می شوند را بگیرند، و آنها را مهار کنند در غیر این صورت معلوم می شود که اعمال ضد قانونی و ضد انسانی انها خودسرانه نبوده بلکه طبق دستور و یا حداقل با اطلاع صد در صد مقامات عالی رتبه است.

ما همچنین از کارگران ، فعالین کارگری ، تشکلهای کارگری ، زنان ، دانشجویان و سازمانها و احزاب و نهادهای مبارز و حقوق بشر می خواهیم برای وادار کردن جمهوری اسلامی به رعایت حداقل قوانین خودش دست به اعتراضات و اقدامات عملی علیه جمهوری اسلامی بخصوص قوه قضاییه بزنند .

از تشکلها و کارگران در داخل می خواهیم در مقابل دادگاه انقلاب ، دفاتر قوه قضاییه و زندان گوهردشت و همچنین نهادهای مربوطه اقدام به اعتراض کنند .

همچنین با نوشتن نامه های اعتراضی و جمع آوری امضا و طومار و از طریق تماس تلفنی با ادرات و نهادهای مربوطه و خبر رسانی گسترده از قانون شکنی های ماموران با برقرای تجمع ها و اعتراضات گسترده، ایجاد کمپین های حمایتی اقدام به حمایت و کمک به بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی بکنند کارگری که تمام جرمش حمایت از حقوق کارگران ، ایجاد تشکل کارگری و حمایت از کودکان کار و خیابان است .

همچنین از تشکلهای داخل بخصوص کمیته های دفاع از کارگران زندانی( کمیته دفاع از رضا شهابی ، کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده و کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مهاباد) سوال می کنیم : که چرا برای حمایت از بهنام ابراهیم زاده و دیگر کارگران زندانی دست به دست هم نمی دهند و اقدام مشترک برای حمایت از آنها نمی کنند ؟ با دادن فراخوان رو به عموم کارگران و مردم  و دعوت برای دفاع و حمایت از بهنام ابراهیم زاده و همچنین دیگر کارگران زندانی بخصوص کارگران و فعالین دستگیر شده اخیر از جمله ریبوار عبداللهی، فرزاد مرادی نیا ، فردین میرکی و … حمایت نمایند  از کمیته های فوق و دیگر تشکلهای کارگری مانند سندیکای شرکت واحد ، سندیکای هفت تپه ، سندیکای نقاشان، فلزکار و مکانیک ، سندیکای خبازان و همینطور اتحادیه آزاد کارگران ، کمیته های هماهنگی و پیگیری و…  می خواهیم متحدانه اقدام به حمایت  و دفاع از بهنام  و بقیه نمایند، اجازه  ندهند ماموران و مسئولان حکومت جمهوری اسلامی با خیالی راحت و آزادانه هر کاری که می خواهند علیه کارگران زندانی انجام دهند .

ما همچنین از سازمانها و احزاب می خواهیم با استفاده از روابط بین المللی خود اقدام به ایجاد کمپین های حمایتی کرده و از نهادها ، احزاب و تشکلهای جهانی بخواهند با اعتراضات خود به جمهوری اسلامی در دفاع از بهنام ابراهیم زاده اعتراضات  گسترده ای  را سازماندهی نمایند و یک بار دیگر قدرت همبستگی خود و جهانی را نشان بدهند تا بتوانیم بهنام را از ضربات و حرکتهای ضد انسانی و ضدقانونی مسئولان و ماموران نجات دهیم .

طی سالهای اخیر بارها ثابت شده است که اعمال و اقدامات مشترک نیروهای پیشرو کارساز بوده و جمهوری اسلامی را مجبور به عقب نشینی کرده است بیایید با تمام قدرت یک بار دیگر قدرت همبستگی و اقدامات و اعتراضات مشترک و گسترده خود را نشان دهیم .

بهنام ابراهیم زاده در اعتراض به انتقال غیر قانونی اش از سالن 12 به بند یک زندان گوهردشت و پرونده سازی علیه او و همچنین زیر پا گذاشتن قانون تفکیک جرایم 15 روز است که دست به اعتصاب غذا زده است و طی این 15 روز دو بار حال او بد شده است و حتی یکبار فشار خون او تا 6 افت کرده است اما به دلیل اینکه اعتراضی وجود ندارد ماموران بخصوص خدابخشی اهمیتی به سلامتی و جان بهنام نمی دهند .

امروز وظیفه عاجل ماست که از بهنام ابراهیم زاده

به هر شکل ممکن دفاع کنیم .

شکنجه و پرونده سازی علیه بهنام ابراهیم زاده را متوقف کنید.

پیش بسوی اتحاد بیشتر برای فشار بیشتر،

پیش بسوی اعتراضات گسترده تر با شعار،

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. 

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

25/9/1393

www.chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com