بزرگداشت یاد و خاطر جانباختگان و جانفشانان دهه 60 و کشتار تابستان 1367 در مونترال کانادا

برای دیدن جرئیات بیشتر اینجا کلیک کنید

سپتامبر 67(2)