فایل های صوتی یادمان کشتار زندانیان سیاسیِ دهۀ خونین شصت روزبه کوراغلی، مهرنوش شفیعی، محمود خلیلی

فایل های صوتی یادمان کشتار زندانیان سیاسیِ دهۀ خونین شصت
روزبه کوراغلی: بیانیه بمناسبت کشتار زندانیان سیاسی
مهرنوش شفیعی : نگاهی بر کشتارهای دهۀ شصت و معقولۀ اعدام و زندان
محمود خلیلی : سرکوب عریان

این جلسه روز جمعه ۱۴ شهریور ۱۳۹۳ برابر با ۵ سپتامبر ۲۰۱۴ در اتاق بحث و گفتگوی „افق چپ انقلابی برگزار شده است 
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم