نگاه هفته: دو کلیپ از گردهمایی هایی پیشین

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان

ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی درایران، 11تا 13 سپتامبر برلین با موضوع مرکزی «سرکوب، مقاومت و مبارزه» در راه است، برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

« دومین اطلاعیه ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی درایران! 11تا 13 سپتامبر برلین «سرکوب، مقاومت و مبارزه

به همین دلیل بی مناسبت ندیدیم که نگاهی داشته باشیم به دو کلیپ گردهمایی های پیشین که توسط هنرمندان کمیته هنری گردهمایی آماده شده است