پیام نوروزی زندانیان سیاسی گوهر دشت به مردم ایران

نوروز 1394 ذر زندان گوهردشت
نوروز 1394 ذر زندان گوهردشت

هم میهنان گرامی : با شاد باش عید فرخنده باستانی نوروز 1394 خورشیدی.

نوروز 1394 ذر زندان گوهردشت

نوروز 1394 ذر زندان گوهردشت

آرزو می کنیم سال 1394 خورشیدی سال رهایی ملت ایران از دیو فقر ، تنگدستی ، بیکاری گرانی ، تورم ، تبعیض های گوناگون ، سرکوب ، تیره بختی تحمیلی از سوی رژیم ستمگر دیو صفت و منفعت طلب واپسگرای حاکم بر ایران باشد. در سال 1393 اعتراضات طبقات گوناگون اجتماعی از طریق مبارزات دمکراتیک ، متشکل و مدنی راه بیرون رفت از وضعیت فلاکت بار کنونی را نشان دادند، تجربه کارگران ، پرستاران ، معلمین ، طرفداران محیط زیست ، زنان ، دانشجویان ، هویت طلبان قومی ، باز نشستگان ، وکلای حقوق بشری و بویژه معلمان سودمند و راه گشا بود، ایجاد تشکلهای گوناگون مستقل صنفی و مدنی ، پیوستگی تشکلها در حین مبارزه و اتحاد عمل حول خواستهای مشترک و اساسی در حد بنیادی و صنفی پیام روشن مبارزه بود، حقوق سریعا“ بیان شده در اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های  الحاقی از جمله  حق اعتصاب ، حق داشتن تشکل ،حق بر گزاری تظاهرات ، آزادی بیان ،عقیده ، مذهب، احزاب ، حق شرکت آزادانه در انتخابات و  تعیین سر نوشت، حق داشتن شغل ، مسکن ، بهداشت و آموزش برای آحاد شهر وندان و نفی هر گونه تبعیض زبانی ، نژادی ، جنسیتی ، عقیدتی ، مذهبی و طبقاتی و مخالفت با هر نوع شکنجه ، تفتیش عقیده ، سانسور و اعدام  و آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی  و جدایی کامل دین از سیاست ، و داشتن زندگی شرافتمندانه برای آحاد شهروندان به ویژه مزدبگیران ، حقوق بگیران و کارگران زحمتکش با لحاظ شرایط کاملا“ انسانی در محیط کار و بهره وری از بیمه های گوناگون از جمله این حقوق است که ما در اعلامیه 13 ماده ای که مطالبات را تبیین کرده بودیم به صورت مشخص تر به انها اشاره شده است.
باید حقوق اساسی خود را بشناسیم، در ایام جشن های با شکوه عید نوروز مانند رسم دیرینه و اجتماعی دید و بازدید و جشن های مانند 13 بدر در باره این حقوق با یکدیگر گفتگو کنیم و پیک مبارزه آگاهی بخش را از هر راه ممکن، اعم از گفتگوی رو در رو ، دیوار نویسی ، بیانیه نویسی ، ارسال پیامک ، استفاده از شبکه های اجتماعی و رسانه های گوناگون آزاد روانه اجتماع نماییم و برای بدست آوردن حقوق اساسی خود به مبارزات مدنی دمکراتیک شدت ببخشیم ، آگاهی رسانی ، متشکل شدن ، اتحاد عملی مبارزه پیام روشن جنبش های اجتماعی به پا خاسته در ایران است.
هم میهنان گرامی :
سال 94 با تشدید تورم ، گرانی ، بیکاری و بی پولی حکومت برای پرداخت یارانه ها و حقوق کار کنان دولتی شروع می شود، سفره های بیش از 80 در صد شهروندان ایرانی که زیر خط فقر زندگی می کنند، خالی است ، و با مشکلات بزرگی چون هزینه های سنگین آموزش ، بهداشت ، ارزاق ، حمل و نقل و مسکن دست و پنجه نرم   می کنند.
حتی اگر غرب تصمیم بگیرد، برای تداوم منافع خود در منطقه صورتی از جمهوری اسلامی را با معامله بر سر برنامه های ماجراجویانه هسته ای حفظ کرده و دلارهای نقدی را به کیسه ملایان حاکم سرازیر نماید، باز هم در وضعیت مردم ایران تغییر زیادی بوجود نخواهد آمد، برای اینکه پیش از تحریم میلیارد ها دلار حاصل از فروش  نفت و گاز عاید رژیم شد، اما به جای اینکه به سر سفره های مردم ستمدیده ایران بیاید، توسط باند های حاکم قدرت و ثروت چپاول شد، یا برای اهداف تجاوزکارانه در منطقه مورد سوء استفاده قرار گرفت، و یا برای توسعه برنامه های نظامی ، هسته ای… سوخت و نابود شد،
بنابراین باید با هم متحد شویم تا حق خود را بستانیم و فقر و ستم و سرکوب را ریشه کن کنیم.
ما نوروز 1394 را به شما تبریک گفته امیدواریم و آرزو داریم سال آینده سال پیروزی مردم باشد.
فرید آزموده ، ایرج حاتمی ، خالد حردانی ، افشین حیرتیان ، شاهرخ زمانی ، علیرضا فراهانی ، حشمت اله طبرزدی ، سعید شیرزاد ، امیر امیرگلی
زندان گوهر دشت
27/12/1393

نوروز 1394 ذر زندان گوهردشت

نوروز 1394 ذر زندان گوهردشت

تکثیر از :
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی