نگاه هفته: مصاحبه تلویزیون دریچه با همایون ایوانی درباره ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین

ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی درایران! 11تا 13 سپتامبر برلین
ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی درایران! 11تا 13 سپتامبر برلین

نگاه این هفته اختصاص دارد به مصاحبه تلویزیون دریچه با همایون ایوانی درباره ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین، در این مصاحبه اطلاعاتی در مورد پیشرفت کارهای گردهمایی ارائه می شود. علاقمندان می توانند برای اطلاعات بیشتر به اطلاعیه های کمیته برگزارکننده گردهمایی مراجعه کنند در لینک های زیر مراجعه کنند. برای تماس با کمیته برگزارکننده ای میل روابط عمومی از سوی کمیته برگزارکننده اعلام شده است

seminar.6berlin@gmail.com

برای دسترسی به اطلاعیه، لطفا اینجا کلیک کنید: اطلاعیه شماره یک: ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر 2015، برلین

برای دسترسی به اطلاعیه، لطفا اینجا کلیک کنید: دومین اطلاعیه ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی درایران! 11تا 13 سپتامبر برلین، «سرکوب، مقاومت و مبارزه»ـ