بیانیه های پشتیبانی از اعتصاب معلمان و دستگیرشدگان کارگری

کارگر زندانی آزاد باید گردد
کارگر زندانی آزاد باید گردد

اطلاعیه نهاد های همبستگی

درمحکومیت دستگیری فعالان کارگری و شعارهای فاشسبتی „خانه کارگر“در ایران و درپشتیبانی ازاعتراضات سراسری معلمان درهفدهم اردیبهشت ۹۴

کارگران و زحمتکشان ایران

بسياري از فعالان کارگری درآستانۀ اول ماه مه  دستگير شدند. از جمله ؛ ابراهیم مددی، داود رضوی، محمود صالحی، عثمان اسماعیلی،پدرام نصراللهی و … دستگیر و زندانی شدند و همچنین تعدادی از جمله اسماعیل عبدی ، جعفر عظيم زاده و شیت امانی را احضار و تهدید به زندان کرده اند.

به علاوه مأموران امنیتی به  منازل بکتاش آبتین و رضا خندان (مهابادی) از اعضاي كانون نويسندگان يورش بردند و از آنان بازجويي نموده اند.

هم چنين عليرضا هاشمي دبير كل سازمان معلمان ایران، دستگير و به بند هشت زندان اوین منتقل شد.

همین حد ازدستگیری ها واحضار فعالان کارگری و معلمين مبارز واعضاي کانون نویسندگان  وایجاد فضای امنیتی در سنندج و دیگر شهرک های صنعتی، نشان از وحشت نظام کارگرستیز جمهوری اسلامی ایران دارد. تا با ایجاد رعب و وحشت ، مانع از تحرکات مستقل کارگران ایران گردد.

درچنین فضایی که با تهدید وبگیرو ببند فعالین مستقل همراه بوده است، خانه کارگری ها، این مزدوران سرمایه، در روز اول ماه مه تظاهراتی را با هماهنگی با دولت از محل خانه کارگر تا محل نماز جمعه، از جمله با شعارهای نژاد پرستانه  „کارفرما حیا کن، افغانی را رها کن“ و عکس هایی از علی خامنه ای سازمان دادند. بدين ترتيب آنها مذبوحانه تلاش كردند که کارگران افغانستانی، این ستمكشيده ترين و بی حقوق ترین بخش طبقه کارگر ایران را سپربلای خشم کارگران „ایرانی“ و به انحراف کشاندن مشکل بیکاری و معضل بیکارسازی های گسترده کارگران کنند.

ازسوي ديگر درچنین هنگامه ای، بیانیه „شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان“ برای بار چهارم معلمان سراسرکشوررابرای شرکت دراعتراضات سراسری درهفته معلم در تاریخ  ١٧ اردیبهشت ۹۴ فراخوانده است. پس از اعتراضات سراسری سوم وهشتم اسفند و نیز اعتراض سراسری بیست وهفتم فروردین،این چهارمین فراخوان برای اقدام سراسری جنبش مطالباتی معلمان ایران است.

نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج از کشور، با اعلام پشتیبانی از فراخوان معلمان و مطالبات آنان ، برای اقدامات سراسری ١٧ اردیبهشت ،خواهان آزادی فوری و بی قیدوشرط همه فعالین کارگری زندانی درارتباط با اول ماه مه امسال ومعلمان زندانی رسول بداقی،علیرضا قنبری، سید محمود باقری،علیرضا هاشمی و نیز کلیه کارگران زندانی مانند: منیژه صادقی، فعال حقوق زنان وحقوق کودکان و کارگری، بهنام ابراهیم زاده،  محمد جراحی، شاهرخ زمانی ،کوروش بخشنده، سعید شیرزاد، حامد محمود نژاد، رضا شهابی زکریا،رضا امجدی، نظام صدقی،یوسف آب خرابات،واحد سیده، ریبوار عبداللهی، مهدی فراحی شاندیز عصو کمیته پیگیری و دیگرانی که که درحال گذراندن محکومیت های سنگین خود در زندان ها هستند و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج ازکشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

 چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۰۶ می ۲۰۱۵

***

اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب ، سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست

در حمایت از حرکت سراسری معلمان در هفته معلم و آزادی بی قید و شرط معلمان زندانی!

 

درتاریخ مبارزات مردم ایران علیه استبدادوبرای آزادی ، آموزگاران از جایگاه ویژه ای برخوردارند. در تاریک ترین ادوار، آنها بذرآگاهی و آزادیخواهی را در میان جوانان و مردم کوچه وخیابان افشانده اند. نقش برجسته آنها در قیام بهمن ۵٧ و جانفشانی هایشان از خاطر تاریخ مبارزه ضداستبدادی ایران محو ناشدنی است. شخصیت هائی همچون مرضیه احمدی اسکویی، محمد مختاری، سعید سلطانپور، صمد بهرنگی و فرزاد کمانگر و صد ها آموزگار گمنام و نام آشنای دیگر در میان جانباختگان این عرصه ازکار و زحمت و پیکار برای رهائی مردم ایران جای دارند. درچند ماه اخیر شاهد زبانه کشیدن مبارزات سراسری آموزگاران هستیم!

 تعرض جمهوری اسلامی به حقوق وآزادیهای اجتماعی بالاخص به حقوق زنان که اکثریت بزرگی از معلمان ایران هستند در بطن ستمی که بر زنان وکارگران وزحمتکشان می رود ، آموزگاران را چون همیشه به صفوف اول مبارزه سوق می دهد.. بخش عظیمی از مردمی که زیر خط فقر زندگی می کنند، متعلق به این نیروی اجتماعی اند . آنها همراه با میلیونها کارگر و زحمتکش خواهان حقوقی متناسب  با سطح معیشت  وهزینه های یک زندگی انسانی اند . امری که حکومت سرمایه داران از معلمان دریغ می نمایند و آنها را به زیر خط فقر پرتاب کرده اند. آنها شاهدند که میلیونها دانش آموز چگونه در باتلاق فقر دست وپا می زنند وهمزمان طبقه حاکم، ثروت های نجومی را بلعیده  ودر نازو نعمت غوطه می خورند. این شرایط غیر انسانی مسلما کار وزندگی آموزگاران را با چنان رنجی آمیخته است که طاقت فرسا وغیر قابل تحمل کرده است .  درمقابل این اجحافات ، معلمان دست به اعتراضات وسیع می زنند و رژیم سرکوبگر به دستگیری و زندانی کردن معلمین فعال می پردازد واینک افرادی همچون رسول بداغی و محمود قربانی در کنار صد ها زندانی سیاسی وکارگر در زندان بسر می برند ویکی از مطالبات آموزگاران آزادی این زندانیان سیاسی است. این نابرابری ها است که آموزگاران را واداشته تا از اعتراضات پراکنده بسوی خیابان واعتراضات سراسری روی آورند .

پس از اعتراضات سراسری سوم وهشتم اسفند و نیز اعتراض سراسری بیست وهفتم فروردین „شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان“ برای بار چهارم معلمان سراسر کشور را برای شرکت در تحصن در هفته معلم در تاریخ ١٧اردیبهشت ۹۴ فراخوانده است.

تجمع معلمان خوزستان درمقابل ساختمان مرکزی آموزش و پرورش شهرستان اهواز، تجمع معلمان اندیمشک و یزد در مقابل مراکز آموزش و پرورش این شهرها و نیز تجمع مربیان پیش دبستانی معترض در مقابل مجلس، که از نقاط مختلف کشور گردهم آمده بودند، از جمله اعتراضات معلمان بود که ظرفیت عظیم اعتراضی این حرکت را نشان می داد.

فراخوان بیست و هفتم فروردین، توسط  جمعی از فرهنگیان سراسر کشوربه مثابه حرکتی خودجوش و از پائین ومستقل از کانون صنفی معلمان، نشان دهنده پتانسیل رادیکال این مبارزات، یاد آور سنت دیرینه پیکار معلمان مبارز و پیشرو برعلیه فقر و تبعیض طبقاتی و اوج جدیدی از جنبش نیرومند معلمان درنبرد برای دست یابی به مطالباتشان بود. این حرکت در بیش از هفتاد شهر کشور برگزار شد. از پی این حرکت رژیم جمهوری اسلامی موجی از دستگیری و احضار معلمان را شروع کرد. از جمله دستگیر شدگان علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان ایران است. بازداشت ها و احضارها بخش دیگری از اقدامات سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی  برای ارعاب و سرکوب جنبش  حق طلبانه معلمان بود.

ما با اعلام حمایت از مبارزات ومطالبات معلمان سراسر کشور بمثابه نیروی کاروزحمت،ازهمه بخش های طبقه کارگر و همه مردم آزادی خواه ایران می خواهیم که به هر طریق ممکن و موثر از حرکات اعتراضی معلمان و مطالبات برحق آن ها پشتیبانی نمایند. ونگذارند جناحهای مختلف رژیم آنرا به بیراهه بکشند.ما همچنین خواهان آزادی فوری وبی قید و شرط معلمان زندانی، رسول بداغی،علیرضا قنبری، سید محمود باقری،علیرضا هاشمی و نیز کلیه فعالان جنبش کارگری در بند

که اخیراً در ارتباط با اول ماه مه دستگیر شده اند وهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

http://shooraye-chap.org/

  ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴،  ۶مه  ۲۰۱۵

امضاء ها به ترتیب حروف الفبا:

١- اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

٢- اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

ـ۳– پیوند در خدمت کمونیست های ایران

ـ۴- حزب کمونیست ایران

ـ۵- سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

ـ۶– سازمان راه کارگر

٧-  سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

٨- شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

٩- شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه- هامبورگ

١٠- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

١١- کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران- ناظر

١٢- کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک

١٣- کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند

ـ۱۴- کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

ـ١۵- کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه٦٠در ایران – مونترال، کانادا

ـ١۶– نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان

ـ١۷– هسته اقلیت

 ***

درحمایت ازفراخوان

بیانیه ی شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور به مناسبت هفته معلم، درامرآزادی بی قید و شرط فرهنگیان زندانی رسول بداقی،علیرضا قنبری، سید محمود باقری،علیرضا هاشمی، فعالین کارگر زندانی و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران

به : ا تحادیه آموزگاران سوئد

پارلمان و وزارت امور خارجه سوئد

عفو بین المللی (امنستی انترناسیونال)

امسال (۲۰۱۵) نوزدهمین کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد ؛ در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر (۱۱اردیبهشت)و۱۲اردیبهشت روزمعلم وهفته گرامی داشت معلمان ایران درشهر شوده(Shövde ) ، طی روزهای۲۵ و ۲۶آوریل برگزارگردید.

فرهنگیان ایران درماههای بهمن و اسفند سال۹۳ ودرتاریخ ۲۷فروردین۹۴در حرکت اعتراضی سراسری خود در بیش از۷۰ شهرواستانهای گوناگون ایران ، برای دستیابی به خواسته های معین خویش ، اعتراضات خیابانی را با تعطیلی کلاسهای درس ، در مقابل مراکز آموزش و پرورش شهرها و استانهای کشور سازمان داده اند.

در این میان تعدادی از معلمان فعال و سازمان گران این حرکات اعتراضی احضار و دبیرکل سازمان معلمان ایران آقای علیرضا هاشمی بازداشت شده اند و در زندان اوین بسر می برد.

مطلع شده ایم که دیگربارفرهنگیان ایران با صدوربیانیه ی شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور به مناسبت هفته معلم، و طرح درخواست های معین خود به شرح زیر :

۱-افزایش حقوق، به  بالاتر از خط فقر برای عموم فرهنگیان شاغل و بازنشسته.

۲- برقراریِ یک نوع  بیمه ی تکمیلی مؤثر، کارآمد و فراگیر،  با حق بیمه ی معقول و متناسب .

۳- بازگشت به کار همکارانی که به خاطر فعالیت های صنفی بازداشت شده اند.

۴-درخواست حضورِ دو نماینده از اعضای شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، در کار گروه تشکیل شده به دستور رئیس جمهور محترم، برای رسیدگی به خواسته های معلمان.

۵-اجرای اصل سی قانون اساسی، مبنی بر آموزش رایگان و پرهیز از طبقاتی کردن مدارس و خصوصی سازی آنها و بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس کشور.

۶-هشدار جدی نسبت به بی توجهی وزارت آموزش و پرورش درخصوص سیاست های حفاظتی از دانش آموزان درقبال آسیب های اجتماعی و ایجاد مکانیزم های مدرن برای جلوگیری از ترویج خشونت در مدارس کشور.

درهفته معلم روز پنجشنبه۱۷اردیبهشت ۹۴تجمع اعتراضی باشعارمعلمان زندانی آزاد باید گرددانتشار داده اند .

ما امضا کننده گان نامه سرگشاده ؛ نمایندگان تشکل های عضو اتحادیه سراسری مقیم سوئد شرکت کننده درنوزدهمین «کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد»، درشهر شوده(Shövde )، درچهارچوب مدافعه ازحقوق شهروندی ایرانیان درجای جای جهان ، ضمن حمایت ازفراخوان یاد شده وخواسته های بر شمرده در بیانیه فرهنگیان ، آزادی بی قید و شرط فرهنگیان زندانی رسول بداقی،علیرضا قنبری، سید محمود باقری،علیرضا هاشمی، فعالین کارگر زندانی و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی را خواستار می باشیم .

امضا انجمن ها و تشکل های حمایت کننده مقیم شهرهای سوئد:

انجمن بازنشستگان ایرانی مقیم استکهلم

انجمن حقوق شهروندی ایرانیان – استکهلم

انجمن فرهنگ و ادب ایرانیان –استکهلم

انجمن فرهنگی جبهه ملی ایران – استکهلم

انجمن امید یاران – استکهلم

انجمن دموکراتیک ایرانیان – استکهلم

انجمن ایرانیان – اُمئو

انجمن بینش ها و کنشها (اُمئو)

انجمن ایرانیان سونسوال (ایرانسرا)

انجمن ایرانیان – شوده

کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ

انجمن فرهنگی – اجتماعی اندیشه – گوتنبرگ

کانون دفاع از ازادی بیان – گوتنبرگ

بنیاد ادبیات و هنر ایران- گوتنبرگ

کانون آهنگ – گوتنبرگ

کانون پژوهش فرهنگ ایران – گوتنبرگ

انجمن فرهنگی – سیاسی قصه – گوتنبرگ

انجمن کوشا – گوتنبرگ

انجمن مدرنیته – گوتنبرگ

کانون مهر ایران – گوتنبرگ

انجمن آذربایجان – گوتنبرگ

انجمن آموزش مهرگان – گوتنبرگ

انجمن سالمندان ایرانیان – لین شوپینگ

انجمن فرهنگی نوید – مالمو

انجمن فرهنگی جوانان – مالمو

انجمن زنان – مالمو

انجمن ایران و سوئد – مالمو

انجمن ایرانیان میهن – وستروس

دوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۲۷ آوريل ۲۰۱۵