انجمن هنر در تبعید برگذار می کند : مقاومت در برابر فاشیسم

انجمن هنر در تبعید
انجمن هنر در تبعید

 

انجمن هنر در تبعید برگذار می کند: مقاومت در برابر فاشیسم 

سیزدهمین جشنواره جهانی سینمای ایران درتبعید

 

 (تقدیم به همه ی آزادی خواهان جهان)

پاریس/فرانسه- از یازدهم تا چهاردهم ژوئن دوهزار و پانزده 

پنج شنبه یازدهم ژوئن

 ساعت  ساعت نوزده

مراسم گشایش/گزارش مسئول حشنواره/ نمایش فیلم های  کوتاه :

مقاومت فرانسه/ مستند/ 2دقیقه/ به فرانسه/ – خشونت بر زنان/مستند/ 3دقیقه/ به فرانسه- / – دو فیلم کوتاه از یوسف اکرمی1-اعدام متقاضیان پناهندگی را متوقف کنید/ 2 دقیقه /- زمان بنفش / 3 دقیقه

– کنسرت موسیقی ایرانی/ علیرضا کیشی پور

ساعت بیست و یک و سی

/ پذیرایی از میهمانان جشنواره با بوفه ی ایرانی (با دعوت قبلی )

 

جمعه دواردهم ژوئن

 

 ساعت  ساعت نوزده

 

– برادران کادوگو (کودکان سرباز) از ژوزف موگانگا / مستند داستانی /52 دقیقه / به فرانسه/ بحث و گفتگو باکارگردان/ فرانسه با زیرنویس به انگلیسی

 

ساعت بیست و سی دقیقه

 

مثل ماهی در آب از ماریون لاری/ مستند داستانی /55 دقیقه / به فرانسه/ بحث و گفتگو باکارگردان/ فرانسه

 

شنبه سیز دهم ژوئن

 

ساعت شانزده

تکرار برنامه ی گشایش

مقاومت فرانسه/ مستند/ 2دقیقه/ به فرانسه/ – خشونت بر زنان/مستند/ 3دقیقه/ به فرانسه- / – دو فیلم کوتاه از یوسف اکرمی -اعدام متقاضیان پناهندگی را متوقف کنید/ 2 دقیقه /- زمان بنفش / 3 دقیقه

پرنره از قرانسوا بولتو هارل/ 6 دقیقه/ به فرانسه / بحث و گفتگو باکارگردان/ فرانسه

 

ساعت هجده

 

– هنر زندگی٬ اطاق 131/ از ماریان استب/ مستند /26 دقیقه / به فرانسه/ بحث و گفتگو باکارگردان/ فرانسه

– روانشناس خیابانها/ از ماریان استب/ مستند /26 دقیقه / به فرانسه/ بحث و گفتگو باکارگردان/ فرانسه

 

ساعت بیست وسی

 

ایستگاه آخر جدیدترین کار امید آهنگر با بازی فرحناز جوکار، رضا ازادی، شروین نیکو و صبا انصاری / داستانی/ 22 دقیقه / به فارسی با زیرنویس به انگلیسی / بحث و گفتگو با کارگردان و رضا آزادی/ میهمانان جشنواره از هلند

خوشه های خشم ( نگاهی دارد به این که جگونه آمریکا و دولت های غربی راه را برای خمینی در انقلاب 57 هموار کردند و همچنین در این فیلم تعدادی از جوانانی که در سال های اخیر در اعتراضات اجتماعی علیه حکومت حضور فعال داشته اند تجربیات خود رااز کم وکیف مبارزه در ایران بیان می کنند.جدیدترین کار مسلم منصوری / 46 دقیقه/ مستند / فارسی با زیرنویس به انگلیسی/ آمریکا

 

 

 

یکشنبه چهاردهم ژوئن

ساعت شانزده

نمایش جهارده فیلم و کلیپ پیشنهادی  11سینماگر ایرانی/مستند / 57 دقیقه/ به فارسی و فرانسه/

 

ایستگاه آخر جدیدترین کار امید آهنگر با بازی فرحناز جوکار، رضا ازادی، شروین نیکو و صبا انصاری / داستانی/ 22 دقیقه / به فارسی با زیرنویس به انگلیسی /

ساعت  هجده و سی

خوشه های خشم جدیدترین کار مسلم منصوری / 46 دقیقه/ مستند / فارسی با زیرنویس به انگلیسی/ آمریکا

 

کوچ بنفشه ها از احسانه باقری نوع پرست / مستند، اتو پرتره /30 دقیقه/ به فارسی و فرانسه / بحث و گفتگو با کارگردان/ فرانسه

 

ساعت بیست و سی

برنامه پایانی جشنواره: کنسرت موسیقی ایرانی/ علیرضا کیشی پور

 

– پذیرایی از میهمانان جشنواره با بوفه ی ایرانی (با دعوت قبلی )

 

 

 

 

* در فاصله هر سانس بین 10 تا 15 دقیقه استراحت خواهد بود.

* هر شب قبل از سانس آخر 20 دقیقه استراحت منظور شده است.

*.ممکن است به دلایل غیر قابل پیش بینی تغیراتی در برنامه داده شود که این تغیرات از طریق دفتر جشنواره اعلام خواهد شد.

ورودیه : یک سئانس: عادی 5 یورو/ دانشجو و غیر شاغل 3 یورو/ آبونمان برای چهار روز 45 یورو

 

CINÉMA LA CLEF (centre culturel la Clef)

21 rue La Clef / rue Daubenton 75005 Paris

Métro: Censier Daubenton (ligne 7)

جا با تلفنهای : رزرو

 

09 84 29 37 23  و 07 68 12 09 06

 

یا بوسیله ی ای میل:ـ

E- mail : contact.artenexil@orange.fr

 

Site: htpp://www.artenexil.net

 

 

 

انجمن هنر در تبعید فقط به حمایت دوستداران فرهنگ و هنر مستقل، تماشاگران، هنرمندان و انسان های آزاده و بی مدعا متکی است.

 

 

L’Association Art en Exil est agréée Jeunesse et Education Populaire par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de Paris- Ile-de-France/N° 75JEP 05-345

 

 

Association loi 1901 – N°Siret : 43771057700036 / code APE : 9001 Z