یادمان به خون خفته گان راه آزادی و سوسیالیزم را در آمستردام: ۲۷مین سالگرد به خون خفته‌گان زندانیان سیاسی در سال۶۷

آفیش یادمان به خون خفته گان راه آزادی و سوسیالیزم را در آمستردام
آفیش یادمان به خون خفته گان راه آزادی و سوسیالیزم را در آمستردام

شنبه ۲۲ آگوست ۲۰۱۵

آمستردام، میدان دام (Dam) ساعت ۲ تا ۵ بعداز ظهر
ـ نمایشگاه عکس از  قتل عام زندانیان سیاسی‌ در دهه‌ی شصت
ـ افشای جنایتات رژیم جمهوری اسلامی علیه مبارزات حق طلبانه‌ی مردم ایران
ـ اجرای موسیقی زنده و پخش اطلاعیه به زبان‌های هلندی، فارسی و انگلیسی

جمهوری اسلامی ایران از بدو روی کار آمدن با حمله به دست آوردهائی که مردم پس از سرنگونی رژیم  وابسته به امپریالیزم شاهنشاهی به دست آورده بودند، سعی کرد پایه‌های نظام قرون وسطائی خود را مستحکم کند.
رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با  سرکوب زنان از همان فردای بهار آزادی روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن با گسیل چماقداران وحمله به دانشگاه‌ها و تجمعات سیاسی نشان داد که هیچ گونه ظرفیت مردمی و دمکراتیک ندارد.
با حمله به کوردستان،  ترکمن صحرا و خوزستان با به خون کشیدن پیر و جوان ‌در سال ۵۸ و تنها چند ماه پس از به قدرت خزیدن نشان داد با هر ندای آزادی خواهی در سراسر ایران دشمن است و با قهر برخورد می‌کند.
با راه اندازی جنگ ویرانگر ایران و عراق و ۸ سال ادامه‌ی آن از طرفی باعث کشتار و معلول کردن تعداد بی‌شماری از مردم در هر دو کشور گردید و از طرف دیگر  میلیاردها دلار به نفع امپریالیست‌ها از منابع ملی مردم هزینه کرد.
رژیم جمهوری اسلامی طی نزدیک به چهار دهه نشان داده است که تنها با دیکتاتوری و سرکوب و زندان و شکنجه و کشتار می‌تواند به بقای ننگین خود ادامه دهد.
طبقه‌ی کارگر و مردم زحمتکش  برای رهائی از این وضعیت ناهنجار راهی جز سرنگونی انقلابی تمامیت رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی را ندارند.
جاودان باد یاد و خاطره‌ی دلیران به خون خفته‌ای که جان خود را برای آزادی و رهائی انسان از قید بردگی کار و استثمار فدا کردند!ـ

از تمام احزاب، سازمان‌ها و نیروهای انقلابی دعوت می‌شود با شرکت در این یادمان، همبستگی خود را با یاران به خون خفته و همدردی خود را با خانواده‌ی آنان اعلام دارند و هم چنین افشاگر چهره‌ی‌ خون آشام و ضد مردمی جمهوری اسلامی باشند.

بی‌تردید رژیم جمهوری اسلامی با استفاده از عوامل وابسته به خود و مزدوران و آدم فروشان خود فروخته در خارج از کشورسعی می‌کند از خود چهره‌ای دیگر نشان داده و با مردم فریبی چنان جلوه دهد که ایران حتا برای مخالفین خارج از کشور هم امن است و مخالفین می‌توانند بدون هیچ مشکلی به ایران رفت و آمد کنند.

حضور شما انسان‌های مبارز و آزادی خواه که خواهان سرنگونی انقلابی رژیم آدمکش جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته‌اش هستید، بی شک تلاش‌های مسئولین و وابستگان‌ رژیم را بی اثر و افشا کننده‌ی تبلیغات جاسوسان و مزدوران آن علیه نیروهای انقلابی و آزادیخواه و کمونیست خواهد بود.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی!ـ

نابود باد امپریالیزم خون‌آشام و جنگ‌های امپریالیستی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیزم!ـ

کمیته میزکتاب آمستردام

 

آفیش یادمان به خون خفته گان راه آزادی و سوسیالیزم را در آمستردام

آفیش یادمان به خون خفته گان راه آزادی و سوسیالیزم را در آمستردام