نگاه هفته: کلیپ کمیته هنری ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی درایران! 11تا 13 سپتامبر برلین

ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی درایران! 11تا 13 سپتامبر برلین
ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی درایران! 11تا 13 سپتامبر برلین

کلیپ کمیته هنری ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی درایران برای پخش از رسانه های تصویری پیشرو و مدافع حقوق زندانیان سیاسی منتشر شد. با تشکر از زحمات کمیته هنری گردهمایی سراسری در زنده  نگاه داشتن یاد و خاطر جانفشانان و جانباختگان در زندان های رژیم جمهوری اسلامی ، از شما دعوت می کنیم این کلیپ را تماشا کنید