به یاد مادران مقاوت وپایداری: مادر ملکی و مادر صمدی

مادر ملکی در کنار فرزندش خسین ملکی
مادر ملکی در کنار فرزندش خسین ملکی

گفت: مادر

گفتم: مقاومت

گفت: مادر

گفتم: انتظار

گفت: مادر

گفتم: دریای عشق

گفت: مادر

گفتم: رزمنده ای بی ادعا

«به یاد مادران مقاوت وپایداری» 

به یاد مادران، به یاد مقاومت و ایستاده گی شان، به یاد انتظار اشکبارشان، به یاد دریای بیکران محبتشان ، به یاد رزمنده گی بی امانشان، به یاد هزاران هزار مادر بی نام و نشان و نام آشنا که در سرداب های شکنجه سرمایه داران با افتخار و سری افراشته پایداری کردند، به یاد آنها که با کوله باری از عشق و محبت پشت حصارهای بلند زندان های ایران لحظه، لحظه را شمردند، به یاد آنها که خاک تفته خاوران های ایران را با سرود و ترانه وجب به وجب جستجو نمودند.به یاد مادران به یاد عاشق ترین عاشقان که هرروز شاهد خاموشی شمع وجودشان هستیم.ـ

با خبر شدیم مادر فرخنده بختیار نیلآوره (مادر فرخنده، مادر زندانی سیاسی سابق وحید صمدی) و مادر فاطمه سلامی (مادر ملکی، مادر زندانی سیاسی سابق حسین ملکی) طی هفته اخیر از میان ما رخت برکشیدند. دو مادری که در کنار مادران دیگر سالهای سخت دوری و انتظار و مقاومت را سپری کردند. بدیهی است که عامل تمام شکنجه ها، رنج ها و چشم انتظاری که این عزیزان کشیدند، رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی است

گفتگوهای زندان ضمن اعلام همدردی با خانواده زندانیان سیاسی بویژه وحید صمدی و حسین ملکی عزیز، امیواردارد، این عزیزان ما را در اندوه خود سهیم بدانند. ما تاکید داریم  که در عین گرامی داشت و تجلیل از مادرانی که دیگر در بین ما نیستند بکوشیم با برگزاری بزرگ داشتی با شکوه از مادرانی که هنوز زنده اند تجلیل به عمل آوریم.ـ

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

گفتگوهای زندان

26.06.2015

مادر ملکی در کنار فرزندش خسین ملکی

مادر ملکی در کنار فرزندش خسین ملکی

Eine Antwort

  1. جاودانند و دیر می پایند، مادرانی که شیر می زایند! sagt:

    جاودانند و دیر می پایند، مادرانی که شیر می زایند!

    http://www.iranglobal.info/node/48010