کشتی زندان و شکنجه، بانو کیانی

اعتراض به کشتی زندان و شکنجه
اعتراض به کشتی زندان و شکنجه

نام کشتی ای است که برای بسیاری یادآور زندان، شکنجه و کشتار مخالفان سیاسی حکومت نظامی شیلی است. این کشتی که به زندان شناور معروف بود در زمان آگوستو پینوشه، دیکتاتور نظامی شیلی محل نگهداری و شکنجه زندانیان سیاسی بود. بیش از ۵۰۰ زندانی سیاسی در این کشتی شکنجه شدند که تعدادی از آنها بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند.  از این جنایت ۴۲ سال میگذرد، در حالی که تلاش برای به‌‌‌ رسمیت شناختن این جنایت و دادخواهی قربانیان این زندان همچنان ادامه دارد.

اسمرلدا نام کشتی ای است که برای بسیاری یادآور زندان، شکنجه و کشتار مخالفان سیاسی حکومت نظامی شیلی است.

اسمرلدا نام کشتی ای است که برای بسیاری یادآور زندان، شکنجه و کشتار مخالفان سیاسی حکومت نظامی شیلی است.

در آمستردام، پایتخت هلند هر پنج سال یکبار با سرمایه گذاری و حمایت ۲۶ شرکت بزرگ هلندی نمایش کشتی های بادبانی برگزار می شود.کشتی اسمرلدا یکی از کشتی‌هایی است که در این برنامه به نمایش گذاشته می شود.

برای شرکت در این نمایش از کشورهای مختلف دعوت می شود که یک کشتی را بمنظور شرکت در این برنامه ارسال کنند. این کشتی ها در واقع نماینده کشورهای دعوت شده هستند.

این برنامه و نمایش کشتی های بادبانی چهار روز طول می‌‌کشد و هر بار بیش از ۲ میلیون نفر از آن دیدن می‌‌کنند. در هفته گذشته از ۱۹ تا ۲۳ آگوست نهمین نمایش کشتی های بادبانی برگزارشد. در اولین روز نمایش، به مناسبت چهار صدمین سال روابط بین دو کشور شیلی و هلند در کشتی اسمرلدا جشنی برگزار شد که در آن احزاب سیاسی، شخصیتها، هنرمندان و نویسندگان دعوت شده بودند.

در

اعتراض به کشتی زندان و شکنجه

اعتراض به کشتی زندان و شکنجه

در این روز پناهند گانی از کشور شیلی که ساکن هلند هستند به همراه تعداد دیگری بازدید کنندگان این نمایش، به برگزاری این جشن و نادیده گرفتن جنایتی که در این کشتی انجام گرفته، اعتراض کردند. بسیاری از شخصیت‌های هنری و فرهنگی‌، احزاب سیاسی و رسانه‌های کشور هلند از این اعتراض حمایت کردند. حزب کار در هلند این مسئله را در دستور کار سیاسی خود قرار داد. یکی از معروفترین کمدین های هلندی به برگزاری این جشن و نادیده گرفتن این جنایت انتقاد کرد و رسانه‌ها آنرا منعکس کردند.

این اعتراض که با موفقیت همراه بود وباعث یاد زندانیان سیاسی که در زیر بادبان سفید این کشتی شکنجه و کشته شدند زنده نگه داشته شود.

بانو کیانی

اعتراض به کشتی زندان و شکنجه

اعتراض به کشتی زندان و شکنجه