توضیح پراکسیس: برنامه‌های ششمین گردهمایی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

پراکسیس
پراکسیس

امسال، ششمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران در شهر برلین برگزار می‌شود. در روزهای۱۱ تا ۱۳ سپتامبر (۲۰ تا ۲۳ شهریور) برلین میزبان آنهایی خواهد بود که در نظرشان تاریخ نوشته‌‌شده و روایت‌شده توسط حاکمان و دستگاه‌های ایدئولوژیک تاریخ‌سازی‌شان، چیزی جز تحریف وقایع در راستای توجیه و حفظ وضع موجود نیست؛ و در مقابل، به روایت‌های محذوفان و سرکوب‌شدگان به‌مثابه روایت‌های تاریخی‌ می‌نگرند که نه‌تنها برگ‌های مدفون‌شده‌ای از حقایق تاریخیِ مقاومت‌ها و سرکوب‌های گذشته را بیان می‌کنند و ابعادی واقعی از مبارزات رهایی‌بخش پیشین را در یادها نقش می‌زنند، بلکه به‌میانجیِ همه‌ی این‌ها تاریخ مبارزاتِ گذشته را برای تدقیق مختصات مبارزه‌ی امروز و ملزوماتش احضار می‌کنند؛ چرا که برای آنان که به ضرورت مبارزه باور و پایبندی دارند، گذشته بخشی جدایی‌ناپذیر از امروز است و تداوم سلطه‌ی حاکمان (و بدیهی و ابدی نمایاندن آن) جز از طریق حذف مستمر گذشته یا تحریف نظام‌مند آن ممکن نیست.

این گردهمایی این بار در شرایطی برگزار می‌شود که حاکمیت ایران به یمن دولت آشتی ملی و ادامه‌ی موفقِ سازماندهیِ افکار عمومی ضمن تثبیت پایه‌های متزلزل خود، رفته‌رفته آماده‌ی استقبال از شرایط پسا-تحریم می‌شود و بهره‌بردای استراتژیک از آن را زمینه‌سازی می‌کند. سرشت‌نشان وضعیت حاضر آن است که تشدید و گسترش‌ همه‌جانبه‌ي نولیبرالیسم بیش از همیشه با بازآرایی و بسط پایه‌های قدرت و تضمین مسیرهای انباشت سرمایه درهم‌تنیده شده است. رویه‌ای که ضرورتاً با تشدید فرودست‌سازی و به‌حاشیه‌‌راندن هرچه بیشترِ اکثریتِ فرودستِ جامعه همراه بوده و به همین دلیل ضرورتِ سرکوب مستمر بازندگان وضعیت را بیش از گذشته در پیشِ روی فاتحان قرار می‌دهد؛ ضرورتی که تنها زمانی می‌تواند به‌طور موثری به عمل در آید که حاکمیت با توان هرچه بیشتری به سرکوب نظام‌مند حقیقت تاریخیِ سرکوب‌ها و مقاومت‌های دوره‌های پیشین بپردازد. در راستای چنین اهدافی است که بازوهای اجرایی و تبلیغاتی حاکمیت تهاجم همه‌جانبه‌ به تاریخِ مبارزات انقلابی، و سنت‌ها و اندیشه‌ها و آرمان‌خواهی رهایی‌بخش را در ابعاد و گستره‌ای بیش از گذشته در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ و کارزار سرکوب‌گرانه‌ی تبلیغاتیِ گسترده‌ای، از به‌اصطلاح انتشارات «پژوهشی» و «مستندات» تاریخی وزارت اطلاعات تا «روشنگری‌»های نشریات متعددی همچون مهرنامه، را به‌مثابه اشکال تازه‌ی کین‌خواهی‌ها از انقلابیون و تفکر انقلابی به راه انداخته‌اند. گو این‌که همه‌ی این تلاش‌های پی‌گیر برای تحریف و سرکوب حقیقتْ به‌طور متناقض‌نمایی این حقیقت را افشا می‌کند که حقیقت در خود انقلابی است.

در فضایی این‌چنین متأثر از اشکال نوین تهاجم و تحریف توسط حکومت سرمایه و سرکوب، برگزاری همایشی که موضوع کشتار زندانیان سیاسی را با ضرورت تداوم مبارزات انقلابی پیوند می‌زند، اهمیت و ضرورت ویژه‌ای می‌یابد. با امید به تداوم و تعمیق چنین تحرکاتی، به استقبال این گردهمایی می‌رویم.

پراکسیس

شهریور ۱۳۹۴

برنامه‌های ششمین گردهمایی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

پراکسیس

پراکسیس