نگاه هفته: گزیده ای از رسانه های تصویری، ما همانیم، شصت و هفتی ها

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان

 گزیده ای از رسانه های تصویری در این هفته را به مرور پنج سخنرانی و برنامه ی ارائه شده در پنجمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران اختصاص داده ایم. با تشکر از كميته هنرى گردهمايى سراسری که در تولید و ارائه این برنامه ها تلاش بی وقفه داشته اند. بلوگ گفتگوهای زندان

نخست، سروده و دیکلمه ی یادماندنی رهیاب تحت عنوان „ما همانیم، شصت و هفتی ها“، کاری از : کمیته ی هنری گفتگوهای زندان به یادمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت را می بینیم. سپس در موضوع „سرکوب در جنبش‌های اجتماعی و طبقاتی ایران: جنبش کارگری، خلق‌ها، زنان و جوانان“، سخنرانی های مریم محسنی: فعال کارگری و یکی از بنیان گذاران خانواده‌های گلزار خاوران، در مورد مسائل جنبش کارگری، محمود خلیلی از جانبدربردگان کشتار 1367 درباره روش‌های شکنجه و امین قضائی در مورد جنبش جوانان و دانشجویی ارائه شده اند و در پایان شعر خوانی زیبای سرژ آراکلی در پنجمین گردهمایی سراسری را می بینیم:

سروده و دیکلمهء رهیاب کاری از : کمیته ء هنری گفتگوهای زندان به یادمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت

سرکوب در جنبش‌های اجتماعی و طبقاتی ایران: جنبش کارگری، خلق‌ها، زنان و جوانان

سخنرانی مریم محسنی: فعال کارگری و یکی از بنیان گذاران خانواده‌های گلزار خاوران، در مورد مسائل جنبش کارگری

 سخنرانی محمود خلیلی: روش‌های شکنجه

سخنرانی امین قضائی: در مورد جنبش جوانان و دانشجویی

شعر خوانی سرژ آراکلی در پنجمین گردهمایی سراسری