گرامي باد خاطره كارگر كمونيست، يداله خسرو شاهي

یدالله خسروشاهی
یدالله خسروشاهی

گرامي باد خاطره كارگر كمونيست

يداله خسرو شاهي

 پنج سال پيش در۴ فوریه ۲۰۱۰۵بهمن۱۳۸۸) رودخانه ای توفنده و زلال از تلاطم وجهش بازماند. قلب پرتپش یداله خسروشاهی، از فعالین برجسته و یار دیرینه جنبش کارگری از حرکت باز ایستاد.  یداله خسروشاهی از نسل كارگران كمونيستي بود كه مدت ٥ دهه براي اتحاد، همبستگي طبقاتي و ايجاد تشكلات مستقل كارگري مبارزه كرد و به زندان رفت.  او از کارگران نفت و دبیر سندیکای کارگران پالایشگاه تهران در اوایل دهه ۱۳۵۰ بود. رفیق یداله نقش بسزایی در سازماندهی و هدایت اعتصابات صنعت نفت در دوره انقلاب ۵۷ داشت و عضو فعال شورای سراسری کارکنان شرکت نفت بود.

 يداله خسرو شاهی به دليل سازمانگري سنديكايي و فعاليت هاي سياسي اش سال هاي زيادي

یدالله خسروشاهی

یدالله خسروشاهی

از زندگي خود را در زندان های رژیم های سلطنتی و جمهوری اسلامی  به اسارت گذراند و تحت شکنجه و آزار قرار گرفت. پس از خروج از ایران نیز تا آخرین روزهای زندگی به گونه ای خستگی ناپذیر و پیگیر در جهت تقویت تشکلهای مستقل کارگری و جلب حمایت بین المللی ازمبارزات کارگران ایران فعالیت کرد.

خبرناگهانی از دست رفتن او، موج گسترده­ای ازتاثر وهمدردی درمیان شخصیت ها و گروههای سیاسی، فعالین کارگری، اتحادیه ها، دوستان و یاران او چه در داخل و چه در خارج از ایران برانگیخت. این هم زبانی گرایشات گوناگون و حتی متناقض نشانگر احترامی است که در دل همگان کاشته بود. با درگذشت یداله خسرو شاهی جنبش کارگری  و سوسياليستي يكي از ياران وفادار خود را از دست داد.

ما خاطره اين فعال كارگري را گرامي مي داريم و تلاش هاي او براي پيشبرد منافع كارگران و آرمان سوسياليسم را ارج مي نهيم.

نهادهاي همبستگي با جنبش كارگري ايران- خارج كشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

يكشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ برابر با ۰۱ فوريه ۲۰۱۵