جلسه پالتاکی با جابر کلیبی: به مناسبت ۸۰ امین سال تولدشان

گفتمان سیاسی اجتماعی

زمان:  8 شب اروپای مرکزی، 10:30 شب تهران، 2 بعد از ظهر نیویورک

Paltak à View all  à All Languagesà Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee
*************
شنبه 23 آوریل

 با جابر کلیبی

به مناسبت ۸۰ امین سال تولدشان

جابر کلیبی

جابر کلیبی

بیش از نیم قرن ( ۵۶ سال) فعالیت مستمر و متشکل سیاسی : از شرکت فعال در بنیانگذاری کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی ) کنفدراسیون (در سالهای ۶۰ تا مبارزه در سازمان های سیاسی دهه ۷۰ میلادی، فعال اینترناسیونالیست، جابر کلیبی به مناسبت ۸۰ امین سال تولدش با ما از تجربه های تاریخی خود سخن خواهد گفت. او به سهم خود حامل بخش مهمی از تاریخ جنبش سیاسی ایران در نیم قرن اخیر است.
جابر در این برنامه به تفصیل در مورد گذشته جنبش، زیر و بم ها، نکات مثبت و منفی در تشکل های سیاسی و سرانجام دلایل شکست جنبش دموکراتیک توده های مردم در سال ۵۷ سخن خواهد گفت و به وضعیت کنونی اپوزیسیون خارج نیز اشاره خواهد کرد

برای اطلاع از برنامه های گفتمان سیاسی اجتماعی اینجا کلیک کنید  .