ـ“چون سوسمار مست به دنبال آفتاب“، خاطرات جمعی و فردی تراب حق‌شناس

منتشر شد:

„چون سوسمار مست به دنبال آفتاب“
خاطرات جمعی و فردی تراب حق‌شناس

کاری از مینا امینی

پس از آن که پزشکان تشخیص دادند رفیق تراب حق‌شناس به بیماری علاج ناپذیر آ – ال – اس مبتلا شده است، ایشان به اصرار ما و برخی دوستان دیگر پذیرفت که خلاصه ای از خاطراتش در فیلم ضبط شود تا اگر بیماری مهلت نگارش مفصل این خاطرات را نداد، تجارب مبارزاتی او از میان نرود.  از بیست ساعت فیلم، به همت رفیق مینا امینی دو ساعت آن برگزیده شده تا در صورت اتمام خاطرات در زمان حیات رفیق تراب به عنوان ضمیمهء آن منتشر شود.
از آنجا که تا اتمام کار کتاب خاطرات هنوز مدتی وقت لازم است، تصمیم گرفتیم فعلاً فیلم را به صورت کنونی منتشر کنیم.
باشد تا نسلهای بعد، پرچمی را که او بر دوش داشت برافراشته نگه دارند.

‫جمع آرشیو اسناد سازمان پیکار در راه آزادی طبقهء کارگر‬
‫اندیشه و پیکار، ژوئن ۲۰۱۶‬

http://peykar.org/torabhaghshenas/1052-2016-06-15-18-28-57.html

چون سوسمار مست به دنبال آفتاب

چون سوسمار مست به دنبال آفتاب