نامه سندیکاهای فرانسه (متن اصلی به فرانسه و ترجمه فارسی آن) خطاب به خامنه ای

زندان
زندان

آيت‌الله سید علی خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی ایران

دفتر رهبری

تهران، ایران

پاریس 29 سپتامر 2016

سازمان های سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، توجه شما را نسبت به وضعیت اسفناک کارگران در ایران جلب می کند.

 

اخیراً تعدادی از سندیکالیست ها و فعالان جنبش کارگری به زندان های طویل المدت محکوم شده اند. از جمله ابراهیم مددی، داود رضوی، رضا شهابی، هر سه از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه. داود رضوی به پنج سال و ابراهیم مددی به پنج سال و سه ماه زندان محکوم شده اند. رضا شهابی، پس از پایان محکومیت شش ساله اش، بار دیگر به یک سال زندان محکوم می شود. همگی به اتهام “ فعالیت علیه امنیت ملی“.

فهرست اسامی فعالان سندیکائی که از آغاز سال 2016 محکوم شده اند، مرتبا طولانی تر می شود: علی امیر قلی (محکوم به 21 سال زندان)، آرش صادقی (19 سال)، محمود صالحی (9 سال)، گلرخ ابراهیمی (6 سال)، جعفر عظیم زاده (6 سال)، بهمن موسوند (یک سال)، نوید کامران (1)، عثمان اسماعیلی (1 سال) .

جمهوری اسلامی ایران نشان داده که تعهدات خود در چارچوب توافق نامه های بین المللی سازمان جهانی کار، که حق کارگران ایران را در ایجاد تشکلات مستقل به رسمیت می شناسد، را مراعات نمی کند.

ما، سندیکاهای فرانسه، امضاء کنندگان این اطلاعیه لغو محکومیت های غیرعادلانه که مغایر با آزادی ها و حقوق اساسی بوده و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان دربند که به خاطر فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق به حق مزدبگیران زندانی شده اند، را خواستاریم.

CFDT : preau@cfdt.fr

CGT : n.ferouse@cgt.fr

FSU : michelle.olivier@snuipp.fr

Solidaires : contact@solidaires.org

UNSA : emilie.trigo@unsa.org

رونوشت به:

آقای حسن روحانی، رئیس جمهور

آقای صادق لایجانی، رئیس قوه قضائیه

سفیر ایران در پاریس

———————————————————————————————————————–

ترجمه و پخش از :

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران – پاریس

Adressée à

Guide suprême de la République islamique d’Iran

Ayatollah Sayed Ali Khamenei

Le Bureau du Guide

Téhéran

Iran

 

Paris, le 29 Septembre 2016

 

 

Monsieur le Guide suprême,

 

Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA, s’adressent à vous ‎afin ‎d’attirer votre attention sur la situation alarmante des syndicalistes en Iran.

 

Très récemment plusieurs syndicalistes et activistes du mouvement ouvrier ont été condamnés à de longues années de prison ferme. Il s’agit notamment de Ebrahim MADADI, Davoud RAZAVI, Reza SHAHABI, tous membres de la direction du Syndicat Vahed (Régie de transports en commun de Téhéran et sa banlieue). Davoud Razavi, avait été condamné à cinq ans de prison ferme ; Ebrahim Madadi, à cinq ans et trois mois de prison ferme ; Reza Shahabi, a été de nouveau condamné à un an de prison ferme, après avoir purgé une peine de 6 ans, sous prétexte d‘ « agissements contre la sécurité nationale ».

 

La liste des syndicalistes condamnés depuis le début de cette année ne cesse de s’allonger. Parmi eux, on peut mentionner : Ali Amir-gholi (condamné à vingt et un ans), Arash Sadeghi (dix neuf ans), Mahmoud Salehi (neuf ans), Gol-rookh Ebrahimi (six ans), Jafar Azim-zadeh (six ans), Behnam Moosvand (un an), Navid Kamran (un an), Osman Esmaili (un an).

 

La République islamique d’Iran ne respecte pas ses engagements pris dans le cadre des conventions internationales de l’OIT, qui reconnaissent le droit des travailleurs iraniens à établir leurs organisations indépendantes.

Nous, syndicats français signataires de ce communiqué, demandons l’annulation de ces condamnations injustes et contraires aux libertés et droits fondamentaux, et la libération immédiate et sans condition de tous les activistes emprisonnés en raison de leurs activités syndicales qui ont pour seul et légitime objectif la défense des droits des salariés.

 

 

CFDT : preau@cfdt.fr

CGT : n.ferouse@cgt.fr

FSU : michelle.olivier@snuipp.fr

Solidaires : contact@solidaires.org

UNSA : emilie.trigo@unsa.org

 

 

P.S. : Copie à :

Hassan Rohani (président de la république) ;

Sadegh Larijani (chef de la magistrature) ;

Ambassade de la Rép. Islamique d’Iran à Paris