«بیانیه تعدادی از خانواده های خاوران»

14cd881c-5bee-4491-9d6a-f53126621081_w987_r1_s

خاوران
تنها گورستانی که نگهبان دارد
در و دروازه دارد
درب ورودی ، قفل وزنجیر دارد
دوربین های مداربسته دارد
ورود وخروج را کنترل میکنند
برای ورود کارت شناسایی میخواهند
خاوران
جایگاه به خون خفتگان،،،
میعادگاه مادران
ساکت وخاموش نمان
پایدار بمان
تا کی میخواهند خاوران را هم به بند بکشند
تا کی میخواهند برای ملاقات با خاوران مدت تعیین کنند واینکه فقط افرادی که از خانواده ی خاوران هستند را کنترل کنند.

آنها،،، خاوران وخاوران ها را بوجود آوردند
آنها خانواده ی خاوران ها را بوجود آوردند
وحالا از پلیس جهت دور کردن مردم از آن مکان هزینه میکنند
آنها مادران خاوران را بوجود آوردند، هر چند آقای رفسنجانی پیش بینی شان در مورد مادران درست بود وگفتند این مادران بعد از مدتی از بین میروند وخاوران فراموش میشود ولی!!!
آنها(مادران) با ایستادگی وپایداری ومقاومت در برابر آنهمه فشار و هجوم چماق بدستها ایستادند وخاوران را به ما سپردند
و ما خانواده ی خاوران میخواهیم با آرامش چند ساعتی را آنجا با عزیزانمان بگذرانیم
ما میخواهیم درب خاوران باز شود و دوربین هایشان را بردارند وبرای ما پلیس نفرستند تا ما را کنترل کنند
نزدیک به سی و هفت سال است که آنجا را بر پا کرده اند ، ولی نمیتوانند این سنت دیرینه ی ما را که رفتن بر مزار عزیزانمان است را از ما بگیرند.
هیچ دین وآیینی ،، هیچ مرام ومسلکی نمیتواند این حق را از ما سلب کند.
این حق قانونی ماست که هر زمان وهر روزی که خواستیم به آنجا برویم.
تعدادی از خانواده های خاوران