مروری بر گردهمایی های سراسری در دوره های پیشین: نخستین فراخوان گفتگوهای زندان برای گردهمایی سراسری کلن در سال 2005

گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران که تاکنون شش دوره آن در شهرهای کلن (2005 و 2007)، هانوفر (2009)، یوتبوری – سوئد (2011)، رتردام – هلند (2013) و برلین  (2015) برگزارشده است، با اطلاعیه زیر نخستین فراخوان بیرونی خود را منتشر کرد. خواندن آن را به علاقمندان و مدافعین حقوق زندانیان سیاسی توصیه می کنیم

طرح از گفتگوهای زندان

طرح از گفتگوهای زندان

***

گفتگو های زندان فرا می خواند!ـ

سمينار سراسری درباره کشتار سراسری زندانيان سياسی در ايران
هنوز لبخند هاي شان را به ياد داريم، هنوز صداي شان در اعماق وجودمان پژواک مي يابد، هنوز دهان گل افشان شان را که ترانه فردا را مي خواند و وداع شان را در لحظات آخر…ـ
جان فشاندند و جان باختند تا ريشه های آزادی و انسانيت را در وجودمان زنده نگه دارند. اميد لحظات واپسينِ زندگی بسياری از آنان اين بود که „اگر ما زنده نخواهيم ماند، يارانمان زنده و پيروز باشند“. با اين اميد رفتند که جانی فشانی شان گواهی بر حقانيت ارزش های بنيانی ای باشد که آنان به دفاع از آن برخاسته بودند.ـ
از زندانيان سياسی و مبارزين راه آزادی و عدالت در ايران سخن می گوييم. آنان که در طول تاريخ سياسی معاصر ايران توسط شاهان و حکومت اسلامی به قتلگاه فرستاده شده اند و هنوز از اين قتلگاه ترانه های سرخ و توفانی می خوانند…ـ

در اين سکوت سترون!ـ
براين کرانه ­ی خوف!ـ
در اين فلات گل خون و ساقه ­ی زنجير

نه!ـ
ای صدای توانای من
نمی مانم
و با تمام توان به خون نشسته ی تو
چنان که „فرخي“ و „عشقي“ـ

ببين!ـ
هنوز از اين قتلگاه
می خوانم… (سعيد سلطانپور)

علاقه ای عميق و انسانی به جانفشانان و جانباختگان کشتار سراسری 1367 در بازماندگان اين جنايت مهيب وجود دارد که با مرور زمان، از دل ما پاک نمی شود. مهر و علاقه ای که به روزگاران زندگی و مبارزه مشترک در بندهای زندان باز می گردد ولی با گذشت روزگاران از آن کاسته نمی شود. از همين رو در تدارک بزرگداشتی وسيع تر از يارانمان در تابستان سال آتی هستيم.ـ

***

گفتگو هاي زندان در نظر دارد در مرداد 1384 (جولای 2005) پيش از آغاز مراسم سالگرد کشتار سراسری زندانيان سياسي در شهرها و کشورهای مختلف، سميناری سراسری در اين باره برگزار کند. از همين رو، از هم اکنون برای تدارک و سازماندهی بهتر اين سمينار سه روزه، از همه علاقمندان به همکاری در برگزاری سمينار دعوت به همکاری می کند.ـ

اين همکاری هامی تواند در زمينه ارائه مقالات، اسناد و يا آثار هنری و همچنين در زمينه های تدارکاتی، مالی و يا فنی باشد. سازماندهی سمينار توسط کميته برگزار کننده دنبال خواهد شد و طي اطلاعيه های بعدی جزئيات دقيق تر و مراحل پيشرفت کار به اطلاع عموم خواهد رسيد.ـ

آدرس تماس:ـ

tondardialog@web.de

گفتگوهای زندان

بیست نهم نوامبر 2004