به گرامیداشت رفیق جانفشان بابک غدیری عضو کمیته مرکزی رزمندگان آزادی طبقه کارگر، داریوش سلحشور

ـ“به گرامیداشت رفیق جان باخته بابک غدیری عضو کمیته مرکزی رزمندگان آزادی طبقه کارگرکه درمهرماه سال ١٣٦٣بدنبال لو رفتن خانه اش بوسیله عناصر خوفروخته درمقابل چشمان همسر و فرزندش به رگباربسته شد. از رفیق بابک آثارتیوریک از جمله رساله „نقد برنامه سهند و کومله“ و…به یادگارمانده است.یادش همواره گرامی باد.“ـ

رفیق جانفشان بابک غدیری عضو کمیته مرکزی رزمندگان آزادی طبقه کارگر

رفیق جانفشان بابک غدیری عضو کمیته مرکزی رزمندگان آزادی طبقه کارگر

ایستادگی
به زمانه ای که خورشید را
به مکرِ ابلهانه ای،ـ
درپس یکی انگشت
پنهان میدارند،ـ
یا که آبی دریاها را
به کدورت یکی روزابری،
گمان به
خاکستریِ بیمارگونه ای می نهند.
ویا سبزی جنگلها
درشب را،ـ
چونان تصویرشمایلی ازدنیای اشباح
براذهان می نشانند.
به زمانه ای که سودای زندگی:ـ
کالای بی بهای زرادخانه هاست،ـ
تعبیرِ
حقیقتِ دریا وخورشید وجنگل را
تو به دریغ ازجان :ـ
درحضوربی تابانه یِ عشق و زندگی،
به معنا نشستی.
که شاید بدین بهانه:ـ
کسی به آفتاب،ـ
سلامی دهد از عمقِ سکوت.ـ

داریوش سلحشور-تورنتو
مهرماه ١٣٩٥

2 Antworten

  1. غلام عسگری sagt:

    یاد وخاطره تمامی سرخ جامگان وستارگان آسمان فدا وازخود گذشتگی هنگامیکه درمقابل خمینی جلاد وگزمه هایش فریاد زنده باد آزادی سرمیدانند وجاودانه میشدند همواره گرامی باد.
    اما آنچه مسلم است ما جانبدربردگان آن دوران سیاه مدیونیم ووظیفه داریم درعمل درنه به شعارراه آن شجاعان میدان رزم را ادامه بدهیم تا درصبح آزادی با پیراهن های سرخ آنها پرچمی به پهنای دریای خون پاکشان بررفیعترین قله های ایرانزمین برافشانیم.
    یاد وخاطره تمامی همبندان وهمرزمان وهمکاران جانباخته راه آزادی گرامی باد.