نگاه هفته: جورجو گابر – یکی کمونیست بود

جورجو گابر (٢٥ ژانويه ١٩٣٩- ١ ژانويه ٢٠٠٣) خواننده، ترانه سرا، نمايشنامه نويس، بازيگر و كارگردان ايتاليايي كه همچنين گيتاريست چيره دست و نويسندهء يكي از اولين آوازهاي راك اند رول ايتاليايي ( به تو سلام خواهم كرد ١٩٥٨) بود. وي همراه با ساندرو لوپوريني پيشگام سبك موسيقيايي معروف به „تئاتر آواز“ بود كه هم آميزي موسيقي در تئاتر است. گابر در سال ١٩٩٢ نمايش „تئاتر آواز“ را به روي صحنه برد كه بعدها آلبومي از اين اجراها منتشر ساخت شامل آوازهايي با مضمون يادآوري تاريخي دههء ٧٠ تا ٩٠ ايتاليا. تنها تك گويي منحصربه فرد اين آلبوم كه قبلاً اجرا نشده بود „يكي كمونيست بود“ نام دارد.ـ