اطلاعیه‌ی شماره‌ی دوی هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران: فراخوان برای انتخاب محتوای محوری گردهمایی

خاوران، اسفند 1395
خاوران، اسفند 1395

اطلاعیه‌ی شماره‌ی دوی هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

فراخوان برای انتخاب محتوای محوری گردهمایی

در اطلاعیه‌ی شماره‌ی یک به اطلاع عموم رسید که هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران، از 29 سپتامبر تا 1 اکتبر در شهر هانوفرِ آلمان برگزار خواهد شد. کارگروه محتوای کمیته‌ی برگزاری هفتمین گردهمایی، بنا بر سنت شش گردهمایی گذشته از تمامی رفقا و دوستانی که در مورد ضرورت برگزاری این گردهمایی با ما همراهی دارند، دعوت می‌کند موضوعی را که گمان می‌کنند برای محتوای محوری این گردهمایی ضروری و با اهمیت است از طریق ایمیل زیر تا تاریخ بیست و نهم مارس 2017 مطابق با نهم فروردین 1396 با ما در میان بگذارند. مشارکت افراد و نهادهای مبارز و معترض در هر چه بهتر برگزار شدن گردهمایی، از جمله در انتخاب ضروری‌ترین محتوای محوری، هم خواست و تمایل کمیته‌ی برگزاری است و هم مشارکتی مهم برای جلوگیری از فراموشی آنان که برای رهایی و برابری کشته شدند و آرمان آنان.ـ

ایمیل تماس:ـ

gerdhamaie@yahoo.com

زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

کمیته‌ی برگزاری هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

بیست و هشتم اسفند 1395، هیجدهم مارس 2017