رفیق مشتهیلد دورتموند درگذشت

مشتهیلد دورتموند

مشتهیلد دورتموند

ساعت 23 شب پنجشنبه بیستم آوریل 2017 رفیق گرانفدر ما، مشتهیلد دورتموند

Mechthild Dortmund

بعد از ماه ها مبارزه با بیماری سرطان در هانوفر درگذشت. او از فعالین مبارزی بود که همواره در همکاری و پشتیبانی از جنبش‌های پیشرو و انقلابی، در شیلی، ایران، مکزیک و سایر کشورهای آمریکای لاتین می‌کوشید. رفیق ارزشمندی که با جان و دل با مبارزین کشورهای دیگر همدل و همراه بود. رفیق مشتهیلد در جنبش چپ زنان نیز فعالیت پیگیرانه‌ای داشت. برای نمونه، در سال 2008 در سازماندهی کارزاری گسترده‌، به همراه طیف وسیعی از تشکل‌های زنان ضدسرمایه‌داری و ضدفاشیسم در هانوفر نقش فعال داشت. از جمله اعتراضات این کارزار، حرکت علیه شبکه مافیایی تن فروشی و همکاری پلیس آلمان با این شبکه بود و تاوان این اعتراضات، شکایت پلیس آلمان علیه رفیق مشتهیلد بود.ـ

از دست دادن رفیق مشتهیلد دورتموند را به تمام اعضای خاواده‌اش و رفقایش تسلیت می‌گوییم. جایش در بین ما خالی و یادش فراموش نشدنی است.ـ

گفتگوهای زندان

بیست و یکم آوریل 2017