خرج کردن از کیسه زندانیان سیاسی برای رونق بخشیدن به مضحکه انتصابات رژیم: پاسخی کوتاه به باران کوثری ها، ساسان دانش

خاوران، اسفند 1395
خاوران، اسفند 1395

این بار، باران کوثری نیز در کشاکش فضای تقلبی انتخابات، به تاب بازی حکومت پیوست! بدیهی است که هر آدمیزادی به میزان گسترش درک و نگاه خویش، در جامعه حضور می یابد، اما استفاده ی ابزاری از زندانیان سیاسی را هیچ انسانی برنمی تابد!!!ـ
طبیعی است که پر کردن ورزشگاه آزادی، کار باران کوثری نبود! ایشان نیز چون برخی دکترها! و استاد دانشگاه ها! مسئولیت ترجمه ی سیاست های کلان حکومت را داشت.
مارک تواین یک رمان نویس بود و با فعالیت سیاسی میانه ی خوشی نداشت، اما عنصری اجتماعی، پویا، به ویژه یک آزادیخواه و آزادمنش بود، یک بار خطاب به مردم گفته بود: „در کشورهای استبدادی، اگر رای مردم ذره ای اثر داشت، یقین داشته باشید که حکومت، انتخابات را ممنوع می کرد.“
هم اینک، از گوشه و کنار دالبرها، سخنرانی های جنجالی به گوش می رسد و با التماس و گاهی تحکم آمیز، مردم را ترغیب می کنند تا به پای صندوق های رای بکشانند، آن یکی هنوز در بازی „بد و بدتر“ آنچنان غرق شده که حتا خیال نجات ندارد و این دیگری از زندانیان سیاسی، استفاده ی ابزاری می کند تا صندوق های رای صدای بشکه ی توخالی ندهد! یکمی با عنوان دکتر و مهندس و جامعه شناس و دومی اهل سیاست و هنر و روزنامه نگار!ـ
انسان های اجتماعی اما، به هر لحظه ی زندانیان سیاسی و به همه ی مبارزان راستین در درازای تاریخ، نه تنها ارج می نهند، بلکه نسبت به جایگاه اجتماعی تاریخی زندانیان سیاسی توجه می کنند و در پی اثرگذاری آنها هستند و هرگز استفاده ی ابزاری از هیچ پدیده ای نمی کنند.
این روزها مترجمان سیاست های کلان حکومت، بلندگوها را اشغال کرده اند! مثل همیشه، چند نفر را خودشان معرفی کرده اند و ریز و درشت اهل سیاست را به بازی تقلبی کشانده اند و گرفتاران این بازی، این بار توصیه می کنند که چاقویی که می خواهند شما را سلاخی کنند را خودتان انتخاب کنید! یا به چپاولگران ثروت این مرز و بوم که نیروی کار تولید کرده، خودتان انتخاب کنید! به حقوق زنان و بیکاری و کار کودکان و درجه ی استثمار و… توجه نکنید و فقط رای دهید!! 38 سال گذشت و بازی های تکراری به کاریکاتوری تلخ و بی مزه تبدیل شده است!ـ
از سوی دیگر، همگان می دانند که 38 سال پیش، نظام جمهوری اسلامی ایران، بسیار هارتر بود، نه اینکه هم اینک نیست، بلکه پس از کشتار و شکنجه ی جوانان و ثبات نسبی، خود را رام تر و اهلی تر جلوه می دهد و هیچکس در پی چرایی نیست! اما یکی از علت ها این است که در هر دوره و در هر انتخابات نمایشی، مشارکت مردم کاهش یافته است و خود حکومت، بهتر از همه می داند که رای ندهندگان بیشتر و بیشتر می شوند و حکومت نیز چاره ای جز تن دادن به برخی مطالبات مردم ندارد و خواست های مردم را با بازی قطره چکانی پیش می برد تا بقای خودش را طولانی تر کند.
به این ترتیب، میزان تعداد رای ندادن، یکی از حربه هایی است که نظام جمهوری اسلامی ایران را به عقب نشینی وادار می کند. در دوره ی روحانی 24.5 درصد واجدان شرایط رای ندادند؛ در دوره ی دوم احمدی نژاد حدود 22 درصد؛ در دوره ی نخست احمدی نژاد حدود 19 درصد، در دوره ی دوم خاتمی حدود 16 درصد رای ندادند؛ به همین دلیل است که امروزه روز، سازمان های مردم نهاد، حتا نیم بند با پرداخت هزینه ی زندان، می توانند تا حدودی فعالیت کنند و یا وضعیت حجاب امروز با سال 1361 مقایسه کردنی نیست، همه ی این دستاوردها، فرآیند مبارزات درون جامعه و زندانیان سیاسی و مشارکت نکردن در رای گیری است و نه گفتن به حکومتی است که خود می برد و خود می دوزد و خود می پوشد و تنور آن، توسط توجیه گران، شعله ور می شود و اگر حکومت، در داستان انتخابات، در عرصه ی سیاست خارجی موفق بوده، اما در داخل کشور، هر روز بیشتر از دیروز در باتلاق فرورفته است.
نگرش انتقادی به هر کنشگری می آموزد که موضوع، پیچیده نیست، کسانی که با تیله ی باران کوثری ها، آگاهانه به یکی از کاندیداها یا عامل سرکوب خویش و جامعه رای می دهند، در واقع به زندانیان سیاسی و به انسان و انسانیت و آزادیخواهان، پشت می کنند و فرآیند سرکوب را با رای دادن و مشروعیت بخشیدن به این حکومت هموار می کنند!! رای دهندگان و طرفداران آنها، اگر یک جو یا فقط یک ارزن جسارت داشته باشند و به جای سواستفاده از هویت زندانیان سیاسی، دلایل دیگری را مطرح می کردند، شاید قابل بحث بود!ـ
نظام سرمایه‌ داری جمهوری اسلامی ایران، گویا این بار خیلی تحت فشار است که برای هر قشری، افراد ارزانی را تریبون می دهند و بر شیپور تبلیغ عوام فریبانه ی انتخابات می دمند و برای برخی دیگر، ورزشگاه آزادی را پر می کنند و باران کوثری را برای به پای صندوق ها کشاندن مردم، به تبلیغ ابلهانه می پردازند!!!ـ
در حاشیه ی این مراسم  اما، پرسیدنی است که آیا پس از انتخابات نیز زنان، حق ورود به ورزشگاه آزادی را خواهند داشت؟؟!!!ـ
ساسان دانش
15 می 2017
برابر با 25 اردیبهشت 1396