لیست سخنگویان مطبوعاتی هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران (29 سپتامبر تا 1 اکتبر 2017- هانوفر)ـ

خاوران
خاوران

اطلاعیه شماره پنج 

لیست سخنگویان مطبوعاتی هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران (29 سپتامبر تا 1 اکتبر 2017– هانوفر)ـ

تابستان امسال شهر هانوفر- آلمان میزبان هفتمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران است. از این رو برای انعکاس هرچه وسیع‌تر این مراسم و اطلاع‌رسانی کامل، همچون شش گردهمایی قبلی دوستان ورفقای عزیزی در شهرها و کشورهای مختلف وظیفه سخنگویان مطبوعاتی را بر عهده گرفته‌اند، تا از طریق مصاحبه و گفتگو با علاقه‌مندان و جمع‌های مختلف ضمن خبررسانی، روند پیشرفت کارها را به اطلاع عموم برسانند.ـ

سخنگویان مطبوعاتی هفتمین گردهمایی سراسری عبارتند از:ـ

آلمان

عسل اخوان                    آدرس ایمیل: ـ

asal.akhavan@gmail.com

هژیر پلاسچی                 آدرس ایمیل: ـ

hazhir.pelaschi@googlemail.com

مهرنوش اشترانی            آدرس ایمیل: ـ

mehregan314@gmail.com

                                   تلفن‌ تماس: 0049 1785606904

مژده ارسی                     آدرس ایمیل: ـ

puyeshtv@yahoo.com

محمد سید احمدی             آدرس ایمیل: ـ

mts.ahmadi@gmail.com

احسان حقیقی نژاد          آدرس ایمیل: ـ

ehsanhaghighinejad@yahoo.com

 

هلند: ـ

سیروس کفایی                 آدرس ایمیل:ـ

30rous@gmail.com

 

فرانسه:ـ

ساسان دانش                  آدرس ایمیل: ـ

sasandanesh@gmail.com

انگلستان

شهاب شکوهی     آدرس ایمیل: ـ

shahabrichmond@yahoo.co.uk

 

سوئد

فرخ قهرمانی               آدرس ایمیل: ـ

azadiebaian@yahoo.se

 

کانادا

سولماز بهاران               آدرس ایمیل: ـ

sulmaz13@gmail.com

آمریکا

علی دروازه غاری        آدرس ایمیل: ـ

alidarvazehghari@yahoo.com

جهت برقراری ارتباط مستمر و دریافت اخبار به‌روز گردهمایی، ایمیل هفتمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی تحت آدرس:ـ

gerdhamaie@yahoo.com

پل ارتباطی با شما عزیزان خواهد بود.ـ

سرنگون باد کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کارگروه روابط عمومی هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

07.06.2017