به یاد جاودان رفیق سعید سلطانپور: به یاد رفیق سعید سلطانپور دو فیلم کوتاه از سالگرد تولد اش در خاوران به همراه چند عکس ارسالی

سعید سلطانپور
سعید سلطانپور

به یاد رفیق سعید سلطانپور دو فیلم کوتاه از سالگرد تولد اش در خاوران به همراه چند عکس ، که برایمان فرستاده شده است، را به یاد جاودان او به اشتراک می گذاریم

می‌گذرد در شب آیینه رود

خفته هزاران گل در سینۀ رود

بزرگداشت سعید سلطانپور در خاوران 1396

بزرگداشت سعید سلطانپور در خاوران 1396

گلبن لبخند فردایی موج

سرزده از اشک سیمینۀ رود

فراز رود نغمه‌خوان

شکفته باغ کهکشان

می‌سوزد شب در این میان

رود و سرودش

اوج و فرودش

می‌رود تا دریای دور

باغ آیینه دارد در سینه

می‌رود تا ژرفای دور

موجی در موجی می‌بندد

بر افسون شب می‌خندد

با آبی‌ها می‌پیوندد

فردا رودِ افشان ابریشم در دریا می‌خوابد

خورشید از باغ خاور می‌روید بر دریا می‌تابد

موجی در موجی می‌بندد

بر افسون شب می‌خندد

با آبی‌ها می‌پیوندد

فردا رود طغیان شورافکن در دریا می‌خوابد

خورشید از شرق سوزان می‌روید بر دریا می‌تابد

موجی در موجی می‌بندد

بر افسون شب می‌خندد

با آبی‌ها می‌پیوندد