کلیپی به مناسبت هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

خواننده : رضا یوسف بیگی / شعر : مصلح شیخ الاسلامی / بر اساس یکی از ملودیهای جواد معروفی

یاد باد یاد عزیزتان! ای گرامیان؛
ای مبارزان؛
در رهی کە خود بود عزیز!ـ
ای دلاوران؛
یادتان کنیم بامدادان بە سرود!ـ
رنجهای فراوان
سیەچال زندان
درهم نشکستە عزمتان را، رفقا!ـ
این دنیای بیداد
با رنج ما آباد
کجایش زندانمان نبودە؟ رفقا!ـ
برخیزیم
برخیزیم
برخیزیم
چشم دریدەی مرگ
عربدەی سرکوب
در پیشگاە عزمتان خمیدە، رفقا!ـ
رزم بیباکتان
نیروبخش ماشد
در راهی کە رفتید
رهسپاریم، رفقاآ
تا برابري، محو بردگي
تا برافتد
رنج انسان از جهان، رفقا!ـ
با امید فتح
روز پیروزي
استواریم
بر این پیمان
با شما، رفقا!ـ