یادمان جانباختگان دهه ی شصت -لس آنجلس کالیفرنیا

 

„نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم“

 یادمان جانباختگان دهه ی شصت

 :برنامه شامل 

سخنرانی و

:فیلمی از رضا علامه زاده

„با من از دریا بگو“                               

 طراحی از سودابه اردوان

 گرتو خاموش بمانی،چه کسی خواهد بود که گواهی دهد اینجا عاشقانی که زمین را به دگر آیینی خواستند آذین ببندند وچه شیدا بودند……. داد خواهیم این بیداد را      

 زمان:           ساعت 6 بعد از ظهر یکشنبه دهم سپتامبر2017

Peace Center,3916 Sepulveda Blvd:      :مکان 

Culver City, CA, 90230