مجموعه مقالات فریده ثابتی در دو جلد منتشر شد: دو دهه‌ی آغازين قرن بيست و يکم و طبقه‌ی کارگر

مجموعه مقالات فریده ثابتی که در دو جلد تنظیم شده است، منتشر شد. این مقالات به وضعیت زندگی و مبارزه طبقه کارگر در کشورهای جهان پرداخته است. در زیر مقدمه و فهرست مطالب دو جلد را برای علاقمندان منتشر می کنیم

دو دهه ی آغازین قرن بیست و یکم  و طبقه ی کارگر، جلد یک

دو دهه ی آغازین قرن بیست و یکم و طبقه ی کارگر، جلد یک

 

مقدمه

هدف از جمع آوری این مجموعه کوششی است در وهله ی نخست برای بررسی وضعیت طبقه کارگر در جهان، شرایط حاکم بر آن و در وهله ی دوم بررسی این شرایط از طریق مبارزات انجام یافته ی کارگری با دیدی انتقادی، برای یافتن شیوه های به کار رفته در آن هاست، تا طبقه ی کارگر بتواند قدرت و ضعف آن ها را بیرون کشد. نقاط قوت را تکامل دهد تا در مبارزات آتی با تکیه بر آن ها و با رفع ضعف ها و نواقص به پیش گام بردارد. در وهله ی سوم هدف در دسترس قرار دادن یک مجموعه ی چاپی است، که بشود بعد ها هم به آن، به عنوان مشتی از خروار رجوع کرد.ـ

 بی شک گزارشات بسیاری از مبارزات کارگری در دو دهه اخیر توسط افراد، موسسات و نیروهای متفاوت تهیه و نشر گردیده است. در این مجموعه اما قصدم به ارائه ی همه ی آن ها نیست که کاری عظیم است، بلکه تکیه ام تنها بر آن مبارزاتی است که توسط خود من به زبان فارسی تنظیم و انتشار یافته است. گرچه با دوبار حمله ویروسی به کامپیوترم بسیاری از آن ها را از دست داده ام اما به کمک اینترنت این مجموعه ی در دسترس را تهیه کرده ام. برای جلوگیری از تکرار و تطویل، گزارشاتی را که در این زمینه در کتاب های: „ارزش اضافی یا ارزش افزوده“،  „اعتصاب و اشغال کارخانه“ و „اتحادیه از توهم تا واقعیت“ آورده ام*، با وجود اهمیت شان حذف می کنم. علاوه بر گزارشات مربوط به مبارزات کارگری و اجتماعی، مقالات و مطالبی را که به درک بهتر مساله کمک خواهند کرد نیز در این مجموعه آمده است. این مجموعه به دلیل حجم بالا در دو جلد ارائه می شود.ـ

مطالب جلد یک

آغاز قرن بيست و يکم و طبقه ي کارگر  11

شرايط عمومي  11

شورا و اتحاديه  13

وضعيت کارگران در اروپا؛ نمونه آلمان  21

وضعيت کارگران در ايالات متحده امريکا 23

جنبش کارگري و اجتماعي در مکزيک در دودهه ي اول قرن 21  28

اعتصاب معلمان در اوآخاکاي مکزيک    33

ادامه اعتصاب معلمان در اوخاکاي مکزيک    34

جنبش مردمي در چياپاس مکزيک   36

وضعيت کارگران در بخش توليد اتومبيل مکزيک   39

مبارزات کارگري در مکزيک    39

برزيل  44

نيکاراگوآ: کنسرن هاي موادغذائي و کارگران در آمريکاي جنوبي  46

جهان عرب   50

بازبيني خيزش توده اي در مصر و نقش طبقه ي کارگر  50

انقلاب: 51

بهار عربي: 53

انقلاب جوانان: 54

چپ، چپ سکولار: 58

سکولاريسم(4): 60

اسلاميست‌ها، اخوان المسلمين  62

طبقه کارگر و خيرش توده‌اي در مصر: 64

نتيجه گيري: 75

منابع: 80

ايران و جنبش کارگري  دو دهه آغاز قرن 21  81

عسلويه  86

کرونوگرافي اعتصابات در عسلويه  96

پاياني: 105

کارگران، قانون کار، دستمزد و مطالبات پايه‌اي*  115

دولت   115

دولت سرمايه داري و جامعه مدني  116

قانون و کارکردهايش    118

قانون کار و کارگران  122

طبقه کارگر ايران و مبارزات کارگري  127

قانون کار؛ چگونگي ايجاد و تغييرات آن در ايران  131

منشور مطالبات پايه اي کارگران  137

پاياني  140

منابع: 142

حداقل دستمزد؛ هياهو بر سر هيچ! 143

مبارزات اجتماعي و اعتصابات کارگري در دو دهه ي آغازين قرن بيست و يکم با توجه به موقعيت جغرافيايي  152

آسيا: ايران، اعتراضات سراسري کارگران بخش آموزش   152

اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق  157

نهادهاي سرکوب: 158

نقاط برجسته جرکت: 161

پي نوشت: 162

آتش سوزي در محل کار، نقش سرمايه در آن  168

دو نمونه  168

صنايع نساجي و پوشاک و اعتراضات کارگري  171

سودآفرينان سرمايه، قرباني مي شوند، 2012  175

بار ديگر آتش سوزي در کارخانه توليد لباس در بنگلادش   175

اعتراضات کارگران توليد پوشاک در بنگلادش   179

هزاران کارگر دوزنده در بنگلادش به کارخانه ها حمله بردند  181

سري لانکا : سرمايه، پليس و دستگاه قضايي عليه کارگران  183

ويتنام: گزارشي در باره وضعيت کارگران  185

اعتصاب کارگران نايکي در ويتنام ادامه دارد 187

جنبش اعتراضي در اسرائيل  191

ترکيه: اعتراضات سراسري همبستگي با کارگران تکل  200

روياي خوش سرمايه بسر مي آيد  204

اعتصاب کارگري در چين  204

جهان عرب   207

فهم دوران، تحليل طبقاتي و رخدادهاي دنياي عرب*  207

1- چه در جريان است و چرا فهم آن مهم است؟ 207

2- قرارد دادن رخدادها در درون چارچوب تاريخي  208

3- رخدادها را در چارچوب مبارزات اخير قرار دهيم. 209

4- يونان  210

5- ايران  211

6- چشم انداز ما قبل ازين جنبش هاي جهان عرب چه بود؟ 212

7- تونس    214

8- مصر  215

9– ليبي   217

10- رخدادها در ساير دولت ها و عکس العمل در بحرين  218

11- ليبي و سقوط به يک جنگ تمام جانبه  220

12- ما اکنون کجا قرار داريم؟ 221

13- چه نتايجي مي توانيم بگيريم  222

مصر: اتحاديه مستقل کارگري، منشور مطالبات   224

مصر و اعتراضات مردمي  229

مصر از زبان مردم مصر  233

گسترش اعتراضات کارگري در مصر  238

اعتصاب کارگران ماهيگير مصر 2010  242

اعتصابات و تظاهرات گسترده کارگري در سراسر مصر  245

موج اعتصاب و اعتراض کارگران در مصر  247

گسترش مستمر فقر در کنار رونق اقتصادي سرمايه داري  250

الجزاير، اعتراضات مردمي و چشم انداز 251

تونس   254

آمريکاي مرکزي و جنوبي  258

ونزوئلا و اتحاديه آلترناتيو  261

سياست خصوصي سازي دارايي هاي عمومي  267

نمونه: خصوصي سازي در برزيل  267

خصوصي سازي ها در برزيل: خصوصي سازي آب   271

 

مطالب جلد دوم

مبارزات اجتماعي، اعتراضات، و اعتصابات کارگري در دو دهه ي آغازين قرن بيست و يکم با توجه به موقعيت جغرافيايي  9

مبارزات اجتماعي، اعتراضات و اعتصابات کارگري در دو دهه ي آغازين قرن بيست با توجه به موقعيت جغرافيايي  11

اروپا 11

يونان  11

بخش يک: يونان و دوستان آلماني اش    12

بخش دوم: “ نجات يورو“ در سه گام  30

نتيجه گيري در پايان  30

گام اول:1. „يک راه حل قابل تحمل براي يونان“؛ 31

ادامه اعتصاب کارگران کارخانه فولاد در آتن، 2012  58

يونان: تروايکا، دولت، مردم،2012  62

آغاز فصل جديد مبارزات در يونان، 2010  72

عمل تروريستي و تظاهرات! 2010  74

اعتصاب عمومي در يونان، 2010  77

„رهايي طبقه کارگر کار خود طبقه کارگر است „   2009  79

ادامه اعتراضات در يونان؛ 80

اشغال ساختمان اتحاديه ي مطبوعات ESIEA در آتن  81

ميليون ها کارگر در يونان در اعتصاب به سر مي برند 2008  86

اسپانيا 90

اسپانيا و موج اعتراضات، 2011  90

اعتصاب کارگران مراکز کنترل هوايي در اسپانيا، 2010  96

اعتصابات کارگري در اسپانيا، 2009  98

ايتاليا 101

تراژدي کارگران فيات   101

هرکس به تنهايي مي ميرد، اما گاه مرگ يکي مرگ همه است؛ فيات 2010  105

اعتصاب در کارخانه خودروسازي فيات ايتاليا؛ 2009  112

„دزد آينده  Future Thieve“ ؛2010  115

صداي پاي فاشيسم!؛ 2008  118

تداوم مبارزات دانشجويان ايتاليا 122

اعتراض به رفرم هاي آموزشي و نقش رهبران اتحاديه هاي کارگري  122

فرانسه  124

ترک در يخ سکوت اعتراضات عمومي در فرانسه  124

گردهمائي کارگران در پاريس، کوششي در جستجوي ايجاد آلترناتيو 2013  130

تظاهرات اعتراضي کارگران و مردم ناراضي در فرانسه؛ 2010  133

اعتصاب عمومي در فرانسه، 2009  136

اعتصاب عمومي در فرانسه؛ 2009  140

موج دوم اعتصاب کارگران مهاجردر فرانسه : هيچ انساني غيرقانوني نيست! 2008  142

انگلستان  144

شورش، پاسخ درست به بيعدالتي اجتماعي؟ 2011  144

اعتصاب کارمندان دولت در اعتراض به سياست دولت در انگليس و اسکاتلند  148

آلمان  156

اعتصاب رانندگان و کارکنان راه آهن سراسري در آلمان، 2015   156

دايملر: سرمايه داري بحران است! 2010  163

تظاهرات مردم آلمان عليه سياست صرفه جويي دولت، 2010  166

هارتصIV پنج ساله شد اما در جشن تولدش کيکي نيست!، 2010  175

صنعت اتومبيل سازي، تغيير مکان توليد و مصرف؛ 2010  188

کرونوگرافي مبارزات و سرنوشت کارگران اپل  194

سرگذشت نامعلوم کارگران اپل؛ 2012  197

سرنوشت نامعلوم کارگران اپل آلمان؛ 2009  200

از قضا سركنگبين صفرا فزود! 207

اين شرح حال کارگران اپل آلمان است؛ 2009  207

کارگران اپل و بازي سرمايه؛ 2009  209

مذاکرات اپل و سرنوشت کارگران  213

بحران توليد در اپل و سرنوشت کارگران؛ 2009  216

اعتصاب کارکنان لوفت هانزا در آلمان 2008  223

ادامه اعتصاب در لوفت هانزا 226

اعتصاب « وحشي» در کارخانه توليد قطعات خودرو در آلمان  231

اعتصاب در بخش خدمات عمومي در 10 روز اول ماه مارس 2008  237

ايالات متحده آمريکا 239

اعتصاب کارگران وريزون Vrizon در آمريکا 239

اعتصاب کارگران شرکت ارتباطات Verizon، بزرگترين اعتصاب در ايالات متحده، در چهار سال اخير! 243

طبقه کارگر، يا طبقه متوسط؟ 2011  243

اعتصابات کارگري؛ 2011  246

اعتصاب معلمان: ما به سازماندهي اعتصاب يكروزه سراسري تمام كاركنان آموزش و پرورش نياز داريم! 2009  252

استراليا 261

اعتراض کارگران عليه اخراج در کارخانه فورد استراليا، 2006  261

کانادا 265

در باره‌ي مبارزات کارگران پست کاناد 2011   265

موج مبارزه جوئي  268

خود فعالي يا بوروکراسي  272

دوره (آموزشي) 273

امواج مبارزه جوئي   276

به‌خاطر اندکي شان انساني   278

افسانه خودانگيختگي   280

نتيجه عمل  282

جمع بندي  284

نقاط قوت   284

نقاط ضعف   286