بیاد سید محمد وحید اخلاقی، ثبت روایت از احسان حقیقی

سنگ قبر جانفشان محمد وحید اخلاقی

سنگ قبر جانفشان محمد وحید اخلاقی

غرق  نورم  گرچه  سقفم شد  خراب…ـ
سید محمد وحید اخلاقی  از  اعضای  راه  کارگر بود، و با آنکه اطلاعات بسیاری  از  کادرهای دیگر تشکیلات که  در آن زمان  در  بند بودند،داشت و کمترین  لب به سخن گشودنی  از جانب او می توانست  عده‌‌ی  زیادی  را  روانه‌ی  کشتارگاه‌های  کفتاران سیستم کند، اما این  جوان  بیست و یک ساله‌، به  آرزو  و هم آرزوهایش  خیانت  نکرد  و لب  به  سخن  نگشود  و  سربلند  و سبکبار  در زیر  وحشیانه‌ترین  شکنجه ها در زندان  دیزل آباد کرماشان جان  باخت!ـ
پاسداران  شایعه  کردند که  وی در انفرادی خودش را حلق آویز و بدین طریق  خودکشی  کرده است،اما  کسانی  که  سلول های  انفرادی  را تجربه  کرده بودند می دانستند  که  سقف سلول  بسیار بلند بود و هیچ  چیزی  که  بتوان   بندی  یا ریسمانی  بر آن  آویزان  کرد  در سقف  آن  وجود  نداشت.ـ
او  سرفراز رفت اما  عشقش  به  جهان انسانی و بی طبقه  و  خاطره‌ی  رشادت هایش  تا  همیشه  با جانهای  عاشق  خواهد  ماند.ـ