علی اشرف درویشیان از نگاه نسل جوان – احسان حقیقی نژاد

احسان حقيقى نويسنده و عضو كانون نوسندگان در تبعيد  در مراسم گرامیداشت علی اشرف درویشیان كه که توسط کانون کنشگران سوسیالیست و دموکرات در شهر هانوفر برگزار شده بود، از نگاه نسل جوان ، درويشيان را مورد بررسى قرار داده و دستآوردهايش را برشمرد.
جمعه ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷