به یاد رفیق پیكارگر شهید: علی اکبر محمد حسين پور

روزنامه اطلاعات خبر از اعدام بیست و دو زندانی سیاسی در شیراز می دهد04-09-1361

روزنامه اطلاعات خبر از اعدام بیست و دو زندانی سیاسی در شیراز می دهد04-09-1361

رفیق علی اکبر در سال 1334 در آببخش از توابع درواهی و در نزدیكی برازجان بدنیا آمد، او لیسانس حقوق داشت و برای مدتی به تدریس در دبیرستان این منطقه مشعول بود. رفیق علی در تشکیلات بوشهر و جنوب شیراز با نام خودش فعالیت می کرد. پس از ضربات پلیسی به رفقای این منطقه در تابستان 1360، به تشکیلات شیراز منتقل شد. رفیق از هواداران جناح انقلابی سازمان و با رفقای این جناح در شیراز همراه بود. این رفقا در فروردین 1361 ضربه خوردند و بخش زیادی از آنها و از جمله رفیق علی دستگیر شدند. ـ

علی اکبر محمد حسين پور

علی اکبر محمد حسين پور

 

رفیق علی پس از تحمل آزار و شکنجه بسیار به همراه 21 رفيق پيكاری در روز سه شنبه 2 آذر ماه 1361 در زندان عادل آباد شيراز تیرباران شد. در خبر آن كه در روزنامه های همان روز به نقل دادستانی انقلاب اسلامی شيراز منتشر شد چنين آمده بود:ـ

به حكم دادگاه انقلاب اسلامی شيراز و تاييد دادگاه عالي انقلاب اسلامی ايران، علی اکبر محمد حسين پورفرزند عابدین با نام مستعار علی و 21 نفر دیگر از اعضای مركزيت و كادرهای تشكيلاتی سازمان به جرم داشتن اسلحه و مهمات، زندگی در خانه های تيمی، شركت در درگيری های مسلحانه، عضويت در هسته و گروه های 5 نفری، مسٸوليت بخش تداركات و امنيت، مسٸوليت بخش های دانش آموزی و دانشجويی پيكار، مسٸوليت توزيع اعلاميه های سازمان و عضوگيری برای سازمان، همراه داشتن نشريات، كتاب ضاله سازمان و اعلاميه ها، عضويت در شورای سازمان پيكار و رهبری گروه ها و اعضای سازمان، ارتباط با افراد رده بالای سازمان، عضويت در تشكيلات پيكار در بندر عباس و شيراز، عضويت در تشكيلات محلات، مسٸوليت نگهداري جواهرات و پول سازمان و كمك مالی به سازمان محارب و مرتد پيكار، به اعدام محكوم گرديدند و حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شد.“ـ

این اطلاعات كامل نیست، من از همه دوستان و بستگان رفیق كه ممكن است در بهتر شدن این یادنامه همراهی كنند، می خواهم كه با ایمیل زیر تماس بگیرند.ـ

سند دادگستری استان فارس و بنادر درباره حکم اعدام علی اکبر محمد حسين پور

سند دادگستری استان فارس و بنادر درباره حکم اعدام علی اکبر محمد حسين پور

برگی از شناسنامه علی اکبر محمد حسين پور، بدون توضیح علت مرگ

برگی از شناسنامه علی اکبر محمد حسين پور، بدون توضیح علت مرگ

 

بهروز جلیلیان

behrouzan@gmail.com

گفتگوهای زندان: در خواست دیگری نیز از سوی خوانندگان گفتگوهای زندان درباره زندانیان دهه شصت در شیراز در لینک زیر منتشر شده است، از همه کسانی که  می توانند در این زمینه اطلاعاتی ارسال کنند، سپاسگزاریم

http://dialogt.de/name_20150320/