پیام حزب چپ آلمان به هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، هانوفر، 29 سپتامبر تا 1 اکتبر 2017

پوستر هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران
پوستر هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

پیام حزب چپ آلمان به هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، هانوفر، 29 سپتامبر تا 1 اکتبر 2017 توسط پروانه بکاه  جامعه شناس ، ژورنالیست و دبیراول  حزب چپ آلمان در ناحیه غرب شهر هانوفر – لیندن لیمر – معروف به محله جنبش چپ و کارگری آلمان در شهر هانوفر، در مراسم افتتاحیه گردهمایی سراسری در روز 29 سپتامبر قرائت شد

***

یاران، دوستان، عزیزان، رفقا و میهمانان محترم و گرامی،
 
حزب چپ آلمان به شما خیر مقدم می گوید. برگزاری هفتمین گردهمایی زندانیان سیاسی ایران در شهر هانوفر و انهم در منطقه کارگرنشین و سمبل مبارزات چپ ، باعث افتخار شهرهانوفر است . منطقه لیندن لیمر برگ دیگری  به تاریخچه پر افتخار خود افزون کرد.ـ
 
لیندن لیمر جز اولین مناطق صنعتی شدن شهر هانوفر در پایان قرن ۱۹ میباشد، اولین بار به عنوان یک روستای کوچک با ۱۶۷ ساکن، محله ای از ماهیگیران و صنعتگران بوده.ـ
تا دروان صنعتی شدن آلمان در سال ۱۸۹۹ که اولین کارخانه لاستیک سازی  نه تایراتوموبیل تاسیس شد، ناگهان این روستای کوچک از ۱۶۷ نفر به ۱۱۰۰ نفر رسید. درسال ۱۹۲۸ کارخانه کونتیننتال با این شرکت شریک شده و منطقه لیندن لیمر به یک منطقه کاملا کارگرنشین تبدیل شد و تعداد ۳۷۰۰ نفر ساکنین محله به ثبت رسیدن. مبارزات کارگری در این منطقه ید طولایی دارد. دستگیری ها ، مبارزات پیگیرانه و تاسیس سندیکا در این منطقه از پیشکسواتان  تاریخ المان هست. جالبتر از همه این است که این منطقه همیشه بیش از ۵۰٪ کارگران و زحمتکشان خارجی و مهاجر داشته و دارد.
در سالهای فاشیست در آلمان ۱۹۴۴- ۱۹۴۵ در محوطه کارخانه <کوره انسان سوزی> و زندان ساخته شد. سرمایه همیشه از فاشیسم برای حفظ منافع خود دفاع کرده و راه را برایش هموار.
در لینرن -لیمر ما دو محل یادبود برای عزیزان از دست رفته بخصوص برای زنان داریم و یک محل یادبود برای کمونیست هایی که علیه فاشیسم جنگیدن.ـ
 
امروزه اما مملو از شادی و شعف، جنبش و حرکت، انجمن های فراوان هنری و فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و مددکاری و دو آدرس  برای تقسیم سبد غذا برای کسانی که دستشان تنگ است، وجود دارد.ـ
 
در چنین شرایطی که رشد بی سابقه نیو لیبرالیسم و فاشیسم بیش از حد شده، حزب چپ آلمان امسال در لیندن -لیمر قوی ترین حزب با ۲۷٪ رای اهالی شناخته شد.ـ
انگار که شهروندان همه دنیا تمایل و گرایش به فراموشی دارند. شهروندان آلمانی هم فراموش کرده اند در دوران فاشیسم چه بر سرشان آمده. هنوز هم مراسم و برنامه های بزرگداشت برای یاران و عزیزان ازدست رفته برگزار میشود، همچنان تحلیل و بررسی میکنند که چه شد، و چه بر سرمان امد، درلوحه همه  بحث ها و جدل ها میباشد. اما باز هم فاشیسم رای چندین برابر می آورد و با ۹۵ نمانیده و ۷۰۰ کارمند به پارلمان فدرال وارد میشود.ـ
یاران و عزیزان،ـ
دفاع از عدالت اجتماعی ما را موظف میکند باورهایمان را به برابری زن و مرد، مسکن مناسب، دستمزد برازنده شعونات انسانی، مدرسه و مهدکودک، آموزش رایگان تا پایان دانشگاه، قطع جنگ  و پیامد های غیر انسانی آن ،  مهاجرین و پناهجویان و استرداد آنان باز هم به همان مناطق…. سرسختانه پیگیری و پافشاری کنیم.ـ
 
اجازه دهید دستانمان را به یکدیگر برای ادامه مبارزه پیوند بزنیم و لحظه ای کوتاه ننشینیم.ـ
نه ببخشیم و نه فراموش کنیم، بلکه تحلیل و ارزیابی کنیم که چه برسرمان آمد.ـ
 
سپاس از شما