اطلاعیه شماره 3 هشتمین گردهمایی سراسری: نبرد امروز برای نجات فردا

اطلاعیه شماره 3:ـ

نبرد امروز برای نجات فردا

چهار دهه زندان، سرکوب، مبارزه و خیزش دی‌ماه

هشتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران 13 تا 15 سپتامبر 2019

گوتنبرگ- سوئد

یاران مبارز! هم‌سنگران عزیز!ـ

چنان که در اطلاعیه‌های پیشین به اطلاع عموم رسیده است، هشتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران تا چند ماه دیگر در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار خواهد شد. کمیته‌ی سراسری برگزاری گردهمایی به روال معمول بعد از نظرسنجی از اعضای کمیته و اعلام آدرس اینترنتی‌ای برای دریافت پیشنهادات، دست‌آخر به این نتیجه رسید که موضوع محوری هشتمین گردهمایی «نبرد امروز برای نجات فردا؛ چهار دهه زندان، سرکوب، مبارزه و خیزش دی‌ماه» باشد.ـ

خیزش دی‌ماه ۱۳۹۶، خیزش فرودستان و مردم فقیر در صدها شهر کوچک و بزرگ ایران علیه فقر و گرانی و تیره‌روزی، چنان شکافی در وضعیت ایجاد کرده است که هر شکلی از مبارزه‌ی سیاسی تنها در نسبت با آن معنا خواهد داشت. معنایی که خیزش دی‌ماه به گذشته، امروز و آینده داده است. چنین است که نباید فراموش می‌کردیم هشتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران هم‌زمان اولین گردهمایی سراسری در شرایطی نوین است: شرایطی که عاملیت طبقه‌ی کارگر، فرودستان و زحمتکشان بار دیگر از زیر بار سال‌ها حذف و سرکوب و تحقیر سربرآورده و در رزمگاه حی و آماده ایستاده است.ـ

یاران سربه‌دار ما این روزها را دیده بودند. آنان در تلخ‌ترین لحظات شکنجه و زندان، در موج موج ناامیدی و یاس و حرمان، در لحظات پرشکوه آخرین وداع و چوبه‌ی دار و تیرباران آمدن این روزها را گاه با پچپچه، گاه با فریاد، در دست‌ها و چشم‌ها و بدن‌هایشان نوید داده بودند: بساط ستم باقی نخواهد ماند و اکنون بیش از هر زمان دیگری در چشم‌انداز دیده می‌شود که بساط ستم باقی نخواهد ماند.ـ

قاتلان نیز این روزها را دیده بودند. جلادان و دژخیمان و جانیان، که این روزها با شمایل تازه و با عنوان‌های جدید، به میدان می‌آیند نیز دیده بودند باقی ماندن آن نیرویی که از دل یک انقلاب بیرون آمده بود، آن نیرویی که «نظم» و «سازمان» را تجربه کرده بود برای آن روزها و به ویژه برای این روزها خطرناک است. آنان خطر را با طناب‌های ردیف دار و در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای «دفع» کردند تا این روزها در آرامش باشند که نیستند، که هنوز کابوس آن ایده‌ی رهایی‌بخشی را می‌بینند که یاران ما حامل آن بودند و همین است که تمام رسانه‌هایشان، مزدورهایشان و دستگاه چندگانه‌ی امنیتی‌شان دارند از هراس «کمونیسم»، از هراس امکاناتی که به سوی کمونیسم گشوده می‌شود، زوزه می‌کشند.ـ

در همین تابستان، در همین تابستان شگفت گرد هم خواهیم آمد تا نگاهی بیندازیم به راهی که پیموده‌ایم: به چهل سال سرکوب و زندان، مقاومت و مبارزه. به لحظه‌های رنج و شکوه توامان. و به ویژه بر پیوند این چهل سال با خیزش دی‌ماه تمرکز خواهیم کرد. به این‌که چه چیزی در گذشته ما را و دشمنانمان را برای خیزش دی‌ماه مهیا کرده است و خیزش دی‌ماه چه امکاناتی را رو به آینده برای ما گشوده است. فراموش نخواهیم کرد چنان‌که والتر بنیامین گفته بود سنت مبارزات ستمدیده‌گان به ما آموخته است در صورت پیروزی دشمن، حتا به استخوان‌هایمان هم رحم نخواهند کرد و ما یک‌بار این را در جریان سرکوب انقلاب ۵۷ و استیلای دشمن تجربه کرده‌ایم. ما به دنبال بصیرت تاریخی‌ای خواهیم بود که بداند نبردی که امروز در آن حضور داریم، همین لحظه نبردی برای فردا و در فرداست. چرا که فردا روز دیگری است.ـ

کمیته برگزاری گردهمایی از همه عزیزانی که داوطلب و مایل به سخنرانی، شرکت در گروه های کاری

(Workgroup)

 و کارگاه ها

(Workshops)

و  یا همکاری در بخش های مختلف گردهمائی هستند تقاضا دارد تا نظرات، پیشنهادات و متنی را که مایل به ارائه آن در گردهمایی هستند را تا تاریخ 15.07.2019 (پانزدهم جولای2019) به آدرس کمیته برگزار کننده (که در ذیل قید خواهد شد) ارسال نمایند. بدیهی است کمیته برگزار کننده بر اساس بررسی متن ارسالی نظر خود را اعلام خواهد داشت. اعلام موضوعات فوق دلیل بر این نیست که الزاما“ همه آن ها درهشتمین گردهمائی سراسری طرح شود، بلکه براساس مطالب رسیده، محورهای نهایی بحث های مطرح در جلسات گردهمایی تنظیم خواهد شد.ـ

آدرس ایمیل:ـ

hashtomingerdehamaiy@yahoo.com

زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم

سرنگون‌باد کلیت نظام سرمایه داری  جمهوری اسلامی

گرامی باد یاد و آرمان همه جانفشانان راه آزادی و سوسیالیسم

کمیته‌ی برگزاری هشتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

22.05.2019